Nalezené rozsudky pro výraz: právo odmítnout vypovídat

Přibližný počet výsledků: 12

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

12 dokumentů
2 dokumenty
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Pokud jde o účast stěžovatele na veřejném zasedání v řízení o odvolání, lze z hlediska ústavněprávního přezkumu akceptovat postup krajského soudu, který se ohledně trvání onemocnění stěžovatele informoval u jeho praktické lékařky, jež vystavila předchozí omluvenky. Je vhodné připomenout, že stěžovatel byl o konání veřejného zasedání řádně a včas vyrozuměn. V případě, že byl stěžovatel v péči jiného lékaře, bylo za daných okolností jeho povinností o této skutečnosti odvolací soud vyrozumět. Za situace, jež v odvolacím řízení nastala a kdy hrozilo další prodlužování tohoto řízení v důsledku obst ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dne 11. dubna 2013 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a soudců Jana Musila (soudce zpravodaje) a Pavla Rychetského ve věci ústavní stížnosti stěžovatele L. J., t. č. ve výkonu trestu ve Věznici Valdice, právně zastoupeného JUDr. Petrem Živělou, advokátem se sídlem ve Vyškově, Puškinova č. 5, proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. 3. 2009 č. j. 53 T 6/2008-5514, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1
Právní věta: Ústavní soud totiž při své činnosti bdí nad dodržováním principu materiálního právního státu a nemůže proto svou přezkumnou činnost omezit toliko na dodržování formálních ustanovení právních předpisů, nýbrž - v první řadě - na dodržování ústavně zaručených principů a především hodnot, které jsou prostřednictvím ústavních zákonů "prozařovány" do celého právního řádu České republiky. Smysl neodkladného úkonu (roz. § 160 odst. 4 trestního řádu) spočívá v tom, aby bylo zabráněno nebezpečí jeho zmaření, zničení nebo ztráty z hlediska účelu trestního řízení. Protože se však jedná o výjimku z obecnéh ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě o ústavní stížnosti F. K., proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 31. 5. 1999, sp. zn. 6 T 6/99, a proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. 12. 1999, sp. zn. 3 To 466/99, takto: Rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 31. 5. 1999, sp. zn. 6 T 6/99, a rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. 12. 1999, sp. zn. 3 To 466/99, se zrušují. Odůvodnění Městský soud v Brně v záhlaví označeným rozsudkem uznal
Předmět řízení důkazprocesní postup
Napadený akt rozhodnutí jiné rozhodnutí jiné
4
IV.ÚS 509/99 Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Varvařovského a soudců JUDr. Vladimíra Čermáka a JUDr. Evy Zarembové o ústavní stížnosti M. R., zastoupeného Mgr. D. Š., advokátem, proti usnesení Městského státního zastupitelství v Brně, čj. 5 Zt 2241/99-33, ze dne 24. 8. 1999, t a k t o : Ústavní stížnost se odmítá. O d ů v o d n ě n í: Stěžovatel se svou včas podanou ústavní stížností domáhá, s odvoláním na porušení čl. 2 odst.
Předmět řízení základní práva a svobody/svoboda osobní/vazba /zajišťovací předstižná vazbazákladní práva a svobody/svoboda osobní/vazba /zajišťovací útěková vazbaprávo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /opomenuté důkazy a jiné vady dokazování
Věcný rejstřík vazba trestní stíhání opatrovník důkaz/volné hodnocení
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Radovana Suchánka (soudce zpravodaje) a soudců Josefa Fialy a Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti stěžovatele Vasiljeva S. (jedná se o pseudonym), t. č. Vazební věznice Brno, zastoupeného JUDr. Viktorem Štěpánem, advokátem, sídlem Veselá 199/5, Brno, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 16. října 2017 č. j. 3 To 138/2017-1328, za účasti Vrchního soudu v Olomouci jako účastníka řízení, a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci jako v
Předmět řízení základní práva a svobody/svoboda osobní/obvinění a stíhání základní práva a svobody/svoboda osobní/vazba /zajišťovací předstižná vazbazákladní práva a svobody/svoboda osobní/vazba /zajišťovací útěková vazbaprávo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení /právo na obhajobuprávo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /právo být slyšen, vyjádřit se k věci
Věcný rejstřík vazba/vzetí do vazby obhajoba vazba/propuštění z vazby odůvodnění trestní stíhání/zahájení
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Josefa Fialy a soudců Jana Filipa (soudce zpravodaje) a Radovana Suchánka o ústavní stížnosti stěžovatele A. N., t. č. Věznice Vinařice, zastoupeného JUDr. Ing. Janem Vučkou, advokátem, sídlem Školská 694/32, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 2. prosince 2015 č. j. 12 To 564/2015-207 a usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 15. října 2015 č. j. 2 T 127/2015-133, za účasti Krajského soudu v Praze a Okresního soudu
Předmět řízení in dubio pro reodůkaz/volné hodnocenítrestný čin
Napadený akt rozhodnutí soudu rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl dne 7. dubna 2006 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jana Musila a soudců Vladimíra Kůrky a Jiřího Muchy ve věci stěžovatele D. T. T., právně zastoupeného JUDr. Veronikou Pupalovou, advokátkou se sídlem Májová 23 Cheb, o ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. listopadu 2005 sp. zn. 3 Tdo 1271/2005, usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. května 2004 sp. zn. 9 To 219/2004 a rozsudku Okresního soudu v Chebu ze d
Předmět řízení důkaz/volné hodnocenísvědek
Napadený akt rozhodnutí soudu rozhodnutí soudu
4
I. ÚS 457/01 Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Klokočky a soudců JUDr. Vojena Güttlera a JUDr. Františka Duchoně ve věci ústavní stížnosti R. K., právně zastoupeného JUDr. M. B., Ph.D., advokátem, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci, ze dne 2. 5. 2001, sp. zn. 3 To 48/2001, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění: I. Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 28. 2. 2001, sp. zn. 2 T 13/2000, byl obžalovaný R. K. (dále jen "stěžovate
Předmět řízení důkaz/volné hodnocení
Napadený akt rozhodnutí soudu rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Duchoně a soudců JUDr. Vojena Güttlera a JUDr. EL. Wagnerové ve věci ústavní stížnosti M. S., zastoupeného advokátem JUDr. J.S., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 11. 2001, č.j. 6 T 96/99-413, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 4. 2002, sp. zn. 7 To 27/02, a proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 9. 2002, sp. zn. 5 Tdo 627/2002, t a k t o : Ústavn
Předmět řízení důkaz/volné hodnocenítrestsvědekmezinárodní prvek
Napadený akt rozhodnutí soudu
3
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti M. Š., zastoupeného JUDr. Danou Kolaříkovou, advokátkou se sídlem Bedřicha Smetany 1, Plzeň, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. 3 To 101/2004, za účasti Vrchního soudu v Praze, jako účastníka řízení, takto: Návrh se odmítá. Odůvodnění: Včas podanou ústavní stížností, která i v ostatním splňovala náležitosti zákona č
MENU