Nalezené rozsudky pro výraz: prohlášení vlastníka budovy

Přibližný počet výsledků: 31

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

117 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Účelem prohlášení vlastníka budovy podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, je rozdělení budovy na jednotky a vytvoření jejich vlastnictví. Prohlášením není "konzervován" stav v něm uvedený jednou pro vždy, lze ho i měnit. Úpravy jednotky, které provádí její vlastník v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, aniž by jakkoliv zasahoval do vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek, může provádět, i když po jejich dokončení nebude popis jednotky (počet a velikost jejich pokojů) odpovídat prohlášení. Úprava spočívající jen ve změně ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj), soudců JUDr. Vlasty Formánkové a JUDr. Tomáše Lichovníka o ústavní stížnosti, Ing. Aleny Klímové, zastoupené JUDr. Karlem Seidlem, Ph.D., advokátem se sídlem Karlovy Vary, Jiráskova 2, proti výroku II. rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 1. 8. 2014 č. j. 26 Cdo 886/2013-196, výroku II. rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 4. 12. 20/2 č. j. 56 Co 471/2012-164 a výroku II. rozsudku Okresního soudu v Soko
Právní věta: Jestliže tedy žalovaní nabyli v domě nebytovou jednotku bez jakkoliv vymezené společné části domu, nelze prohlášením vlastníků jednotek tento stav měnit a podle poměrného výpočtu prohlášením jim přiřknout určitou společnou část domu, o kterou budou poměrně poníženy společné části domu ve vlastnictví ostatních majitelů bytových jednotek v domě. Účelem prohlášení je toliko vymezit jednotlivé bytové či nebytové jednotky a k nim případně náležející společné části domu zejm. pro účely zápisu do katastru nemovitostí (na což ostatně naráží i stěžovatelka), účelem prohlášení však rozhodně není měnit r ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj), soudce Ludvíka Davida a soudkyně Kateřiny Šimáčkové ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Mgr. Ing. Pavlíny Chvátilové, zastoupené JUDr. Petrou Čapkovou, advokátkou se sídlem tř. Čs. armády 300, Hradec Králové, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 6. 2017, č. j. 21 Co 89/2017-216, a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2018, č. j. 26 Cdo 5726/2017-243, za účasti Krajského soudu
Právní věta: Zásada souladu výkonu práv s dobrými mravy představuje významný korektiv, který v odůvodněných případech dovoluje zmírňovat tvrdost zákona a dává soudci prostor pro uplatnění pravidel slušnosti. Pojem dobré mravy nelze vykládat pouze jako soubor mravních pravidel užívaných jako korektiv či doplňující obsahový faktor výkonu subjektivních práv a povinností, ale jako příkaz soudci rozhodovat praeter legem či dokonce contra legem, pokud jde o reprobaci jednání příčícího se dobrým mravům (srov. mutatis mutandis nález ze dne 20. 4. 2010 ve věci sp. zn. II. ÚS 2087/08). Dobré mravy v tomto pojetí ted ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dne 5. června 2012 v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudců Pavla Holländera a Miloslava Výborného o ústavní stížnosti V. K., zastoupené JUDr. Zuzanou Šmídovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Žerotínova 1153/3, proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. září 2011 sp. zn. 26 Cdo 4904/2010 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. července 2010 sp. zn. 56 Co 171/2010, za účasti Nejvyššího soudu ČR a Krajského soudu v Ostravě jako účastníků řízení a B
Právní věta: Již důvodová zpráva k návrhu zákona o Ústavním soudu, zakotvujícímu institut odkladu vykonatelnosti, uváděla, že "V mimořádných případech se však Ústavnímu soudu umožňuje, aby odložil vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, protože jinak by ochrana práv a svobod Ústavním soudem mohla v některých případech ztratit praktický význam (např. nebylo by věc po vyhovění stížnosti možno uvést do původního stavu)." Smyslem odkladu vykonatelnosti napadeného rozhodnutí orgánu veřejné moci je předejít situaci, kdy by po eventálním zrušení napadeného rozhodnutí Ústavním soudem bylo nemožné či neúměrně obtížné ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Vojena Güttlera a Františka Duchoně oi ústavní stížnosti stěžovatelky H. S., zastoupené JUDr. Eliškou Vranou, advokátkou se sídlem Na Pankráci 1724, Praha 4, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 13. 1. 2010, č. j. 13 C 145/2009-53, ve znění opravného usnesení ze dne 18. 5. 2010, č. j. 13 C 145/2009-96, a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 10. 2010, č. j. 18 Co 251/2010-125, takto: Vykonatelnost
Právní věta: O věcně správné rozhodnutí soudu prvního stupně se jedná i tehdy, kdy odvolací soud ke "shodě výroků" vedly "odlišné důvody" než soud prvního stupně. "... škoda musí být nezprostředkovaným následkem protiprávního jednání, které je její hlavní příčinou; nesmí jít o příčinu jen vedlejší ..." "Při řetězení jednotlivých příčin a následků je pro existenci příčinné souvislosti nezbytné, aby řetězec postupně nastupujících příčin a následků byl ve vztahu ke vzniku škody natolik propojen (prvotní příčina bezprostředně vyvolala jako následek příčinu jinou a ta postupně případně příčinu další), že ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Ludvíka Davida o ústavní stížnosti stěžovatelů 1. Ing. Jiřího Stefana a 2. Aleny Stefanové, obou zastoupených JUDr. Eliškou Vranou, advokátkou se sídlem Na Pankráci 1724, Praha 4, proti rozsudkům Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 23. 9. 2009 č. j. 11 C 548/2008-48 a Městského soudu v Praze ze dne 21. 10. 2010 č. j. 64 Co 182/2010-97, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodn
Právní věta: Hrubý nepoměr plnění jedné ze stran k tomu, co poskytla druhá smluvní strana, může ve spojitosti s dalšími okolnostmi daného případu - nikoliv však sama o sobě - naplňovat znaky jednání kolidujícího s dobrými mravy, pak nezbývá než uzavřít, že rozpornost s dobrými mravy zde naplněna byla.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele "F", družstvo, se sídlem Filipova 9, Brno, zastoupeného JUDr. Borisem Vágnerem, advokátem, AK tř. Kpt. Jaroše 19, Brno, směřující proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. 8. 2011, č. j. 26 Co 586/2006-367, a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2014, sp. zn. 29 Cdo 521/2012, za účasti Krajského soudu v Brně a Nejv
Právní věta: Nelze se domáhat soudní ochrany vlastnického práva k věci, které žalobci svědčí jen proto, že porušil svou smluvní povinnost převést věc na žalovaného a takový protiprávní stav udržuje. V rovině ústavní nelze takovému formálnímu vlastnickému právu, existujícímu jen za současného porušování obecného přirozenoprávního principu pacta sunt servanda, poskytnout ochranu jako subjektivnímu veřejnému právu.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Vojena Güttlera a Františka Duchoně - ze dne 12. května 2011 sp. zn. I. ÚS 3571/10 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky H. S. proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 13. 1. 2010 č. j. 13 C 145/2009-53 ve znění opravného usnesení ze dne 18. 5. 2010 č. j. 13 C 145/2009-96, kterým bylo žalované stěžovatelce uloženo vyklidit garážové stání, a proti potvrzujícímu rozsudku Městského soudu v Praze ze dne
Předmět řízení byt
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké v právní věci stěžovatele RNDr. I. S., zastoupeného JUDr. Petrem Valentou, advokátem se sídlem v Praze, Krkonošská 17, o ústavní stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2006 č. j. 39 Co 310/2005-427, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 12. 2. 2004 č. j. 16 C 106/97-303, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 4. 2003 č. j. 64 Co 135/2003-295 a
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstřík exekutor exekuce družstvo/bytové opatření/pořádkové pokuta dovolání/přípustnost
Napadený akt rozhodnutí soudu rozhodnutí jiné
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Ludvíka Davida, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Davida Uhlíře o ústavní stížnosti stěžovatele Bytového družstva Křižíkova 19, se sídlem Křižíkova 2628/19, Ostrava - Moravská Ostrava, zastoupeného JUDr. Petrem Schlesingerem, advokátem, se sídlem Bratčice 137, adresa pro doručování Slovákova 11, Brno, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 7. 2013 č. j. 20 Cdo 1839/2013-416, usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2013
Předmět řízení společenství vlastníků jednotekvlastnické právo/ochranapoučovací povinnostpoučení
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Stanislava Balíka, soudkyně Dagmar Lastovecké a soudce Jiřího Nykodýma ve věci ústavní stížnosti E. P., zastoupeného Mgr. Lukášem Kratochvílem, advokátem se sídlem Solná 5, 702 00 Ostrava, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, č. j. 11 Co 400/2009 - 79 ze dne 6. 8. 2009, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění Ústavní stížností, která byla podána řádně a včas (§§ 34, 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění
MENU