Nalezené rozsudky pro výraz: rozpor s dobrými mravy

Přibližný počet výsledků: 2059

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

6816 dokumentů
16 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Použití ustanovení § 3 občanského zákoníku není vyloučeno ani k posouzení vznesené námitky promlčení ... byť je tomu tak oproti nazírání všeobecnému, že naopak námitka promlčení zásadně dobrým mravům neodporuje. Výjimečně - ve smyslu judikatury Ústavního soudu - mohou nastat situace (např. v poměru mezi nejbližšími příbuznými nebo v důsledku předchozí liknavosti státu), že uplatnění této námitky je výrazem zneužití práva na úkor účastníka, který marné uplynutí promlčecí doby nezavinil, a vůči němuž by nepřiznání jeho nároku bylo nepřiměřeně tvrdým postihem ... Obdobným je posouzení věci, kdy ž ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudce Ludvíka Davida a soudkyně Ivany Janů o ústavní stížnosti stěžovatele Jiřího Tkáče, zastoupeného JUDr. Vladimírem Papežem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, nám. Přemysla Otakara II. č. 32/117, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2013 č. j. 58 Co 458/2012-288 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013 č. j. 29 Cdo 2488/2
Právní věta: Zastává-li odvolací soud názor, že některé typově určené skutečnosti vůbec nemohou být významné pro úvahu o rozporu s dobrými mravy, a dovolatel zastává názor opačný, jde o otázku směřující k učinění obecného právně interpretačního úsudku o tom, jaké skutečnosti vůbec mohou být relevantní pro právní závěry soudu (a mají tedy být v řízení prokazovány). Tato otázka není vyřešena obecným sdělením dovolacího soudu, že závěr o rozporu právního jednání s dobrými mravy lze přezkoumat pouze v případech zjevné nepřiměřenosti relevantních úvah soudů v nalézacím řízení, neboť toto sdělení neodpovídá na t ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy a soudce zpravodaje Davida Uhlíře a soudců Tomáše Lichovníka a Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti Ireny Kašeové, zastoupené JUDr. Martinem Havelkou, advokátem se sídlem v Liberci, Gorkého 658/15, proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 3419/2017-452 ze dne 23. května 2018, rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci č. j. 83 Co 475/2015-405 ze dne 19. května 2016 a rozsudku Okresního soudu v České Lípě č. j. 7 C 133/201
Právní věta: Základem vlastní právní (nikoliv ovšem ústavněprávní) argumentace stěžovatelky je, že soudy nesprávně posoudily jednak otázku existence dohody o smluvní odměně za právní zastupování, jednak otázku rozporu stěžovatelkou uplatněného nároku na odměnu s dobrými mravy. V této souvislosti Ústavní soud uvádí, že oběma otázkami se soudy velmi podrobně zabývaly. Nelze přitom přehlédnout, že nosným důvodem rozhodnutí odvolacího soudu, který se částečně liší od závěru obsaženého v rozhodnutí soudu prvního stupně, byl závěr, že dohoda o smluvní odměně byla uzavřena neplatně (z důvodu její neurčitosti), a ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka a Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) o ústavní stížnosti stěžovatelky JUDr. Pavly Martínkové, zastoupené Mgr. Danielou Hnídkovou, advokátkou, se sídlem Podhorská 434/6, 466 01 Jablonec nad Nisou, směřující proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. prosince 2014, č. j. 33 Cdo 4937/2014-315, rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 2. července 20
Právní věta: Podle přesvědčení Ústavního soudu obecné soudy v řízení postupovaly a svými v záhlaví citovanými rozhodnutími rozhodly v souladu se zákony i principy zakotvenými v Listině a Úmluvě. Svá rozhodnutí přehledně, logicky, srozumitelně a podrobně odůvodnily, přičemž se dostatečně vypořádaly s rozhodnými skutečnostmi a stěžovatelem uplatněnými tvrzeními a námitkami, které stěžovatel znovu opakuje v ústavní stížnosti. K prokázání rozhodných skutečností bylo provedeno naprosto dostatečné dokazování, přičemž obecné soudy též uvedly, z jakého důvodu nebyly prováděny důkazy navrhované stěžovatelem. Protož ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Vlasty Formánkové a Jana Musila - ze dne 1. června 2011 sp. zn. IV. ÚS 3480/10 ve věci ústavní stížnosti P. N. proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 33 Cdo 2382/2009-167 ze dne 15. září 2010, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 8 Co 501/2008-139 ze dne 14. listopadu 2008 a proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě č. j. 28 C 152/2007-96 ze dne 11. března 2008, jimiž bylo rozhodnuto o stěžovate
Právní věta: Aplikovat ustanovení § 3 odst. 1 o. z. o zákazu výkonu práva v rozporu s dobrými mravy (respektive přezkum správnosti jeho aplikace) by mělo náležet převažující měrou soudům nižších stupňů, dovolací soud by měl tuto právní otázku učinit předmětem svého přezkumu jen v případě zjevné nepřiměřenosti relevantních úvah soudů v nalézacím řízení.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Michaely Židlické, soudkyně JUDr. Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje JUDr. Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti Ing. Jana Ladislava Varmuži, zastoupeného Mgr. Petrem Olbortem, advokátem se sídlem Nad Vývozem 4828, Zlín, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 4. 2013 č. j. 28 Cdo 2443/2012-311, rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 8. 2. 2012 č. j. 28 Co 9/2010-269 a rozsudku Okresního soudu ve Zlíně ze dne 2. 10. 2009 č. j
Právní věta: Naplnění podmínek § 39 občanského zákoníku má za následek absolutní neplatnost kupní smlouvy, která svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází nebo se příčí dobrým mravům.V daném případě vyplynul zvláštní a to přednostní a zvýhodňující způsob prodeje nemovitosti nejen z výše kupní ceny, která neodpovídala platným cenovým předpisům a byla více než o třetinu nižší, ale také z toho, že prodej nemovitosti byl uskutečněn se zřejmým ohledem na stranické funkce a funkcionářské zásluhy kupce samého.

Úryvek z textu:
Senát Ústavního soudu České republiky rozhodl ve věci ústavní stížnosti navrhovatelů Ing. A. Z., bytem P., J. Z., bytem tamtéž, J. Š., bytem P., a V. Š., bytem tamtéž, zastoupených JUDr. P. P., advokátem, se sídlem Advokátní kanceláře v P., proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, ze dne 8. června 1994, sp. zn. 5 Co 1316/93, a proti rozsudku Okresního soudu v Písku, ze dne 12. 5. 1993 sp. zn. 5 C 111/91-73, o určení neplatnosti kupní smlouvy o prodeji nemovitosti a
Právní věta: Rozhodnutí obecných soudů, jež byla v souzené věci přijata, tedy nemohou být chápána ani jako případ svévolné aplikace normy tzv. podústavního práva ani jako překvapivá, neboť výklad ustanovení § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku - a to i s ohledem na ustanovení § 3 odst. 1 občanského zákoníku - je v judikatuře Nejvyššího soudu konstantní a dostatečně popsaný. Ustálená judikatura dovozuje, že i v případě, kdy je výpovědní důvod uvedený v citovaném ustanovení dán, nemusí soud mimořádně návrhu na přivolení k výpovědi vyhovět, a to s ohledem na ustanovení § 3 odst. 1 občanského zákoníku (t ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dne 25. července 2013 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a soudců Jana Filipa a Jana Musila (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti Marie Krejčů, zastoupené Pavlem Krejčů, jako soudem ustanoveným opatrovníkem, právně zastoupené Mgr. Janem Koptišem, advokátem se sídlem AK Na Sadech 2017/13, 370 01 České Budějovice, proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. června 2011 sp. zn. 26 Cdo 3801/2010, proti rozsudku K
Právní věta: námitka promlčení může být považována za výkon práva v rozporu s dobrými mravy, nicméně nelze obecně a pro všechny případy stanovit, že posouzení námitky promlčení vznášené státem v soudních řízeních o žalobách pronajímatelů, týkajících se náhrady škody za omezení vlastnického práva, bude automaticky za výkon práva v rozporu s dobrými mravy považováno.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké o ústavní stížnosti Ing. Karla Polaty a Marcely Polatové, oba zastoupeni Mgr. Stanislavem Němcem, advokátem advokátní kanceláře v Praze, Vinohradská 32, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 6. října 2011 č.j. 10 C 394/2010-142 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. června 2012 č.j. 25 Co 150/2012-172, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění St
Právní věta: ... "žalobní lhůta jako taková nemůže být protiústavní. Je věcí úvahy zákonodárce, zda a jakou lhůtu pro realizaci práva stanoví. Ani délka žalobní lhůty sama o sobě nemůže být zásadně důvodem pro její zrušení. Závěr o její (ne)ústavnosti lze učinit leda po vyhodnocení dalších kontextuálně působících okolností." "Těmito ‚konkrétními okolnostmi', čili hledisky kontextuálního posouzení ústavnosti lhůty dle dosavadní judikatury Ústavního soudu jsou: 1. nepřiměřenost (disproporcionalita) lhůty ve vztahu k ní časově omezené možnosti uplatnění ústavně garantovaného práva (nároku), případně k ní ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Vojena Gűttlera a Pavla Holländera o ústavní stížnosti stěžovatelky Jany Dyčkové, zastoupené Mgr. Ondřejem Múkou, advokátem se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 423/27, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 8. 2011, čj. 30 Cdo 2651/2010-68, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 2. 2010, čj. 15 Co 527/2009-52, a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 13. 7. 2009, čj. 41 C 398/2008-30, za účasti N
Právní věta: Zásada smluvní volnosti je v daném případě modifikována účelem a smyslem sankčního a motivačního mechanismu institutu úroků z prodlení; jejich použití je možné a zákonné, jejich výše však nemůže být bezbřehá. Pokud bývá v judikatuře zdůrazňováno, že porušení zásad poctivého obchodního styku při uplatnění nároku na úrok z prodlení je nutno zkoumat ve vazbě na konkrétní okolnosti, na zásadu řádného a včasného plnění závazků, a že rozpor právního úkonu s dobrými mravy je třeba posuzovat v každém případě individuálně, s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem jednání účastníků v příslušném období a ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Františka Duchoně a soudců Ivany Janů a Vojena Güttlera - ze dne 7. května 2009 sp. zn. I. ÚS 523/07 ve věci ústavní stížnosti Pentatron, s. r. o., se sídlem v Brně, Chládkova 16, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. 11. 2006 sp. zn. 8 Cmo 386/2005 a proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 7. 2004 sp. zn. 1 Cm 70/98, kterými bylo rozhodnuto o stěžovatelčině povinnosti zaplatit žalobkyni smluvené úroky z prodlen
MENU