SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Pro zlepšení vyhledávání můžete používat současně podmínku "musí" a "nesmí", ale samozřejmě pro různé výrazy.

Důležité! To, které pomocné výrazy máte použít k upřesnění vyhledávání, zjistíte při přepínání úryvků textu rozsudků ve výsledcích vyhledávání. Postupujte tak, že nejprve zadáte nějaký základní dvouslovný právní výraz do hlavního pole a potom si ve výsledcích vyhledávání všímejte úryvků textu a počtu výskytů, které se dají posunovat malými šipkami vpravo pod ním. Tak zjistíte, jaké výrazy máte přidat do pomocných okének "dokument musí obsahovat také" a též, zda Vám systém nabízí i skloňované tvary bez toho, abyste museli číst celá znění rozsudků. Pokud Vám systém nenabízí skloňované tvary, zadejte skloňovaný tvar, nikoliv kořen slova. Takovýmto způsobem si dokážete prohlédnout výsledky vyhledávání na první straně za pár minut a podle toho upravit vyhledávací poptávku. Samozřejmě můžete zadávat výrazy v infinitivech a bez diakritiky.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Spisová značka:
ECLI:
Forma rozhodnutí:
Typ konání:
Význam:
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Datum podání:
od:
do:
Datum vyhlášení:
od:
do:
Soudce zpravodaj:
NAPADENY_AKT:
Dotčené ústavní zákony:
Jen publikovaná rozhodnutí:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
387666
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 65983
USSR: 38405
NSČR: 126777
NSSČR: 69187
USČR: 81031
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 428847
Krajské soudy (ČR): 47967
Poslední aktualizace
05.12.2020 06:25

Nalezené rozsudky pro výraz: schopnost samostatně se živit


Přibližný počet výsledků: 12 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: schopnost samostatně se živit
  • schopnost nalezené 1718 krát v 1294 doukumentech
  • samostatne nalezené 8412 krát v 5164 doukumentech
  • se nalezené 1142092 krát v 80814 doukumentech
  • zivit nalezené 514 krát v 271 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšši soud České republiky 2 dokumenty
Nejvyšší správní soud České republiky 1 dokument


Právní věta: pokud stěžovatel výživné na nezletilou "neplatil a vycházel z konkludentní dohody s matkou, že výživné je hrazeno z příjmů z pronájmu nemovitosti", zjevně přehlíží dvě komplementární skutečnosti. Stěžovatel byl na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 22. 5. 2001 zavázán k placení výživného ve výši 5 000,- Kč měsíčně a stěžovatelem odkazované příjmy nezletilé plynuly de iure z pronájmu nemovitosti, k níž jí svědčilo vlastnické právo, pročež z povahy věci tyto příjmy nemohly být chápány jako příjmy z výživného hrazeného stěžovatelem. Přestože Ústavní soud neztrácí ze zřetele konte ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:

 Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Dagmar Lastovecké a Stanislava Balíka o ústavní stížnosti Richarda Kyselého, zastoupeného JUDr. Milanem Kostohryzem, advokátem se sídlem Praha 5, Pavla Švandy ze Semčic 1066/11, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6. 10. 2010 ve věci sp. zn. 30 Co 235/2010, takto:
 
 Návrh se odmítá.
 
 
 Odůvodnění Stěžovatel projednávanou ústavní stížností brojí proti v záhlaví uvedenému rozsudku, jímž měla .
Právní věta: ...důvodem pro změnu předchozího rozhodnutí o výživném nemůže být pouze ukončení středoškolského studia žalované, ale prokázání její schopnosti se samostatně živit dle ustanovení § 85 odst. 1 zákona o rodině. Tuto skutečnost žalobce neprokázal a ani v odvolacím řízení nebyla zjištěna, neboť žalovaná se stále pokračujícím studiem připravuje na budoucí povolání.

Úryvek z textu:

 Ústavní soud rozhodl dne 26. srpna 2013 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Michaely Židlické, soudkyně JUDr. Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje JUDr. Vladimíra Sládečka ve věci ústavní stížnosti Petra Bartheldiho, zastoupeného JUDr. Andreou Jamborovou, advokátkou se sídlem Politických vězňů 98, Kolín 3, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 7. března 2013 č. j. 23 Co 33/2013-180 a rozsudku Okresního soudu v Pardubicích ze dne 30. října 2012 č. j. 25 C 30/ .
Právní věta: V daném případě Ústavní soud přisvědčil závěru odvolacího soudu, že složením maturitní zkoušky ve studijním oboru kosmetické služby získala stěžovatelka střední odborné vzdělání, a protože v návaznosti na to neabsolvovala žádné přijímací řízení na vyšší stupeň školy (v tomto ohledu je třeba považovat tvrzení stěžovatelky o jejím nezdaru dostat se na uměleckou vysokou školu hned po složení maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 za zavádějící), stala se od té doby ve smyslu § 85 odst. 1 zákona o rodině dítětem, které je schopno samo se živit. Ústavní soud rovněž nemůže přisvědčit názoru stě ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... sp. zn. II. ÚS 3113/10 ze dne 21. 4. 2011 (N 82/61 SbNU 277) Ústavní soud uvedl, že "schopnost samostatně se živit" znamená, že dítě je schopno samostatně uspokojovat své potřeby, a to jak hmotné, kulturní a další, včetně bytové. Jinými slovy .
Právní věta: Odvolací soud, který zamítl žalobu stěžovatelů, aniž by se vůbec zabýval otázkou schopností, možností a majetkových poměrů otce, vybočil z ústavně konformní interpretace vyživovací povinnosti rodičů k dětem podle § 85 zákona o rodině, a tím zasáhl do ústavně zaručeného práva stěžovatelů na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny.

Úryvek z textu:
... odst. 1 vyplývá, že vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit. Schopnost samostatně se živit znamená, že dítě je schopno samostatně uspokojovat všechny své potřeby, a to hmotné, kulturní a další včetně potřeby bytové. Jinými .
Právní věta: Na straně jedné "a priori nelze vyloučit, že studium zletilého dítěte na střední, případně vysoké škole, představuje okolnost, od níž se bude odvíjet vyživovací povinnost rodičů", na straně druhé je ovšem třeba důkladně (s ohledem na konkrétní okolnosti každého případu) hodnotit "účelnost takového studia. Toto studium by totiž mělo sloužit k prohlubování předchozího vzdělání, na které zpravidla navazuje, resp. mělo by vést k lepším budoucím vyhlídkám na získávání prostředků pro své životní potřeby prací. Nemělo by však jít o studium samoúčelné, kterým by si vyživovaná osoba pouze takzvaně "pro ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... (blíže viz např. M. Holub a kol.: Zákon o rodině s komentářem, 9. vyd., LEGES, 2011, str. 314 a násl.). (...) schopnost samostatně se živit znamená, že dítě je schopno samostatně uspokojovat všechny své potřeby, a to jak hmotné, kulturní a další, včetně bytové. Jinými .
Právní věta: 1) Z ustálené judikatury Ústavního soudu plyne, že postup v soudním řízení, zjišťování a hodnocení skutkového stavu, výklad podústavního práva a jeho aplikace jsou při řešení konkrétního případu v zásadě záležitostí soudů rozhodujících ve věcech civilních, trestních a správních. Ústavní soud, jakožto soudní orgán ochrany ústavnosti (čl. 83 Ústavy České republiky, dále jen "Ústava") stojící mimo soustavu soudů rozhodujících ve věcech civilních, trestních a správních (čl. 91 Ústavy) není možno považovat za "superrevizní" instanci v systému všeobecného soudnictví, jejímž úkolem je přezkum celkové ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... jako jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavřel, že žalobce nabyl schopnost samostatně se živit, a proto vyživovací povinnost žalovaného k žalobci k 30. září 2010 zanikla. Uvedeným závěrům, stejně tak jako závěrům obou soudů .
Předmět řízení výživné/pro dítě
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... výživného byla stanovena na částku 1.000,- Kč). Stěžovatel obecným soudům v této souvislosti zejména vytýká, že nesprávně posoudily jeho schopnost samostatně se živit [jeho příjmy z činností prováděných v rámci živnosti jsou minimální, většinu potřeb stěžovatele hradí jeho otec, se kterým žije] a .
Předmět řízení hospodářská, sociální a kulturní práva/právo na ochranu rodičovství, rodiny a dětí /práva rodičů ve vztahu k dětemhospodářská, sociální a kulturní práva/právo na ochranu rodičovství, rodiny a dětí /právo dítěte na rodičovskou výchovu a péči (výživu)právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /opomenuté důkazy a jiné vady dokazováníprávo na soudní a jinou právní ochranu /soudní rozhodnutí/náležité odůvodněníhospodářská, sociální a kulturní práva/právo na vzdělání
Věcný register výživné/pro dítě rodina rodiče dokazování odůvodnění
Napadený akt rozhodnutí soudu
Populární název Zákonná vyživovací povinnost rodičů vůči studujícímu dítěti (tzv. studium pro studium)
4
... konstatoval Ústavní soud [nález sp. zn. II. ÚS 3113/10 ze dne 21. 4. 2011 (N 82/61 SbNU 277)], "schopnost samostatně se živit znamená, že dítě je schopno samostatně uspokojovat všechny své potřeby, a to jak hmotné, kulturní a další, včetně bytové. Jinými .
Předmět řízení hospodářská, sociální a kulturní práva/právo na ochranu rodičovství, rodiny a dětí /právo dítěte na rodičovskou výchovu a péči (výživu)hospodářská, sociální a kulturní práva/právo na ochranu rodičovství, rodiny a dětí hospodářská, sociální a kulturní práva/právo na vzdělání právo na soudní a jinou právní ochranu /soudní rozhodnutí/náležité odůvodnění
Věcný register výživné/pro dítě dokazování rodiče odůvodnění
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... závěru nálezu sp. zn. II. ÚS 3113/10 ze dne 21. 4. 2011 (N 82/61 SbNU 277), podle něhož "schopnost samostatně se živit znamená, že dítě je schopno samostatně uspokojovat všechny své potřeby, a to jak hmotné, kulturní a další, včetně bytové. Jinými .
Předmět řízení hospodářská, sociální a kulturní práva/právo na ochranu rodičovství, rodiny a dětí /právo dítěte na rodičovskou výchovu a péči (výživu)právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný register výživné/pro dítě odůvodnění školy
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
... soud vyložit jednotlivě podle specifik každého konkrétního případu (usnesení ze dne 25. března 2014 sp. zn. IV. ÚS 1247/13). Schopnost samostatně se živit znamená, že dítě je schopno samostatně uspokojovat všechny své potřeby, a to jak hmotné, kulturní a další, včetně potřeby bytové .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.