Nalezené rozsudky pro výraz: stabilizace trhu s cukrem

Přibližný počet výsledků: 5

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

3 dokumenty
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Bylo-li jako neústavní zrušeno nařízení vlády, podle kterého bylo opatření správního úřadu učiněno, nezbývá než zrušit i toto opatření (byť není správním rozhodnutím).

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě, ve věci ústavní stížnosti Cukrovaru V., s. r. o., proti opatření Ministerstva zemědělství ČR ze dne 2. 6. 2000, č.j. 1914/2000-1000 o přidělení zvláštní individuální kvóty na cukr pro hospodářský rok 2000/2001, za účasti Ministerstva zemědělství ČR jako účastníka řízení, a to se souhlasem účastníků řízení bez jednání, takto: Opatření Ministerstva zemědělství ČR ze dne 2. 6. 2000, č.j. 1914/2000-1000, o přidělení zvláštní individuální kvó
Právní věta: 1) Základní právo každého podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost zaručené čl. 26 Listiny základních práv a svobod nepůsobí sice bezprostředně, a lze se ho dovolávat jen v mezích zákonů, na druhé straně však pro jakékoliv limity takového podnikání čičinnosti existuje výhrada zákona.2) Nemůže-li zákonodárce oblast úpravy vztahů učených pro úpravu zákonem delegovat na moc výkonnou, a tím vlastně rezignovat na svoji zákonodárnou povinnost (nález ÚS - vyhlášený pod č.206/1996 Sb.), tím spíše si výkonná moc nemůže právo na takovou úpravu přisvojit sama, s odvoláním se na zákon, který má ev ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Plénum Ústavního soudu rozhodlo o návrhu Cukrovaru V., s.r.o., na zrušení nařízení vlády č. 51/2000 Sb., kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem, za účasti Vlády České republiky, zastoupené jejím místopředsedou JUDr. Pavlem Rychetským, takto: Nařízení vlády č. 51/2000 Sb., kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukro
Předmět řízení podnikánívlastnické právo/ochranadiskriminace
4
Ústavní soud rozhodl soudcem JUDr. Vladimírem Paulem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele O. M., zastoupeného JUDr. J. V., advokátem, proti Vládě České republiky, Praha 1, Nábř. E. Beneše 4, za vedlejší účasti Cukrovaru V., s. r. o., zastoupeného JUDr. Ing. I. R., advokátem, takto: Návrh ústavní stížnosti se odmítá. Odůvodnění: Stěžovatel podal dne 10. 4. 2000 Ústavnímu soudu návrh ústavní stížnosti proti nařízení vlády ze dne 21. února 2000, č. 51/2000 Sb., kterým se stanoví opatřen
Předmět řízení hospodářská soutěžvlastnictví
Věcný register Překonáno nálezem Pl.ÚS 50/04 (Cukerné kvóty III) z 8.3.2006 (N 50/40 SbNU 443; 154/2006 Sb.).
Napadený akt zákon; 256/2000; o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu); § 13 jiný právní předpis; 114/2001; nařízení vlády o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005; § 4/3, § 5/3, § 7, § 13
Populární název Cukerné kvóty II
4
Plénum Ústavního soudu rozhodlo o návrhu skupiny poslanců na zrušení § 13 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a § 4 odst. 3, § 5 odst. 3, § 7 a § 13 nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, za účasti Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky a vlády České republiky jako účastní
MENU