Nalezené rozsudky pro výraz: vlastník bytové jednotky

Přibližný počet výsledků: 103

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

249 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Předmět řízení vlastnické právo/přechod/převodlegitimace/pasivnílegitimace/aktivníspolečenství vlastníků jednotekinterpretacežaloba/na plněnípohledávka
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl dne 21. dubna 2011 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jana Musila, soudců Pavla Holländera a Vladimíra Kůrky, ve věci navrhovatele A. P., zastoupeného JUDr. Václavem Kaskou, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Žižkova tř. 1, o ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 8. 12. 2010 č. j. 22 Cdo 242/2009-234, takto: Návrh se odmítá. Odůvodnění Navrhovatel se domáhal zrušení výše označeného rozsudku, kterým
Právní věta: Otázka náhrady nákladů řízení může nabýt ústavněprávní dimenze, pokud je v procesu interpretace a aplikace příslušných ustanovení obecně závazného předpisu ze strany obecného soudu obsažen prvek libovůle, svévole nebo je výrazem extrémního rozporu s principy spravedlnosti, tj. jestliže postup soudu vybočuje z pravidel upravujících toto řízení. Rozhodování obecných soudů o nákladech řízení proto může mít potenciál - jde-li o kvalifikovanou vadu - zasáhnout svým významem do sféry práva účastníka na efektivní soudní ochranu ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny, resp. i do práva vlastnit majetek podle ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - IV. senátu složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Vlasty Formánkové a Miloslava Výborného - ze dne 20. dubna 2011 sp. zn. IV. ÚS 2097/10 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky L. S. proti výrokům II a III rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2010 č. j. 29 Co 553/2009-242, jimiž bylo rozhodnuto o nákladech řízení o žalobě o zrušení společného nájmu bytu. Výrok Výroky II a III rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. února 2010 č. j.
Klíčové slová: držba a vydrženídobrá víra držiteleobčanský zákoník
4
Právní věta: Při posuzování toho, zda je držitel se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že mu věc patří, se pode zákona 40/1964 Sb., občanského zákoníku, vycházelo ze zachování běžné opatrnosti, kterou lze - s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu - po každém subjektu požadovat. Šlo tedy o to, zda držitel mohl mít během vydržecí doby důvodné pochybnosti, že mu věc nebo právo nepatří.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Radovana Suchánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Kristiny Kloubcové, zastoupené JUDr. Ondřejem Kochmanem, advokátem se sídlem Londýnská 674/55, Praha 2, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, č. j. 22 Cdo 361/2014-111, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 5. 2013, č. j. 15 Co 85/2013-87 a proti rozsudku Obv
Předmět řízení základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/právo vlastnit a pokojně užívat majetek obecně
Věcný rejstřík stavba stavební úřad stavební řízení pozemek
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Lichovníka, soudců JUDr. Vlasty Formánkové a JUDr. Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj) o ústavní stížnosti Ing. Jitky Routkové, zastoupené JUDr. Ludmilou Pávkovou, advokátkou se sídlem Krakovská 7, Praha 1, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 6. 2014 č. j. 7 As 23/2014-57, takto: Ústavní stížnost a návrh s ní spojený se odmítají. Odůvodnění Včas podanou, jakož i jinak formálně bezvadnou ústavní stížností se
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstřík náklady řízení odůvodnění
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Musila a soudců Jana Filipa (soudce zpravodaje) a Vladimíra Kůrky o ústavní stížnosti stěžovatele Miloslava Bělohlávka, zastoupeného Mgr. Janem Boučkem, advokátem se sídlem Opatovická 4, Praha 1, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. září 2014 č. j. 70 Co 224/2014-295, spolu s návrhem na náhradu nákladů řízení před Ústavním soudem, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění I. Skutkové okolnosti případu a obsah napaden
Předmět řízení základní práva a svobody/nedotknutelnost obydlí /domovní prohlídka
Věcný rejstřík domovní prohlídka trestní řízení/neodkladný/neopakovatelný úkon odůvodnění příslušnost/místní
Napadený akt rozhodnutí soudu jiný zásah orgánu veřejné moci
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Davida Uhlíře, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Tomáše Lichovníka o ústavní stížnosti stěžovatele Martina Strycha, zastoupeného Mgr. Alenou Zábranskou, advokátkou, se sídlem U Trojice 7, České Budějovice, proti příkazu k domovní prohlídce vydanému Okresním soudem v Českých Budějovicích dne 2. 7. 2015 č. j. 31 Nt 702/2015-29 a proti postupu policejního orgánu při provedení této domovní prohlídky dne 15. 7. 2015, za účasti Okresního
Předmět řízení vlastnické právo/přechod/převodbytprivatizacenájemzastupitelstvo
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl dne 7. října 2010 v senátě složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a soudců Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a Jana Musila mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Města Jičín, se sídlem v Jičíně, Žižkovo nám. 18, zastoupeného Mgr. Martinem Boučkem, advokátem v Hradci Králové, Dlouhá 103, proti rozsudku Okresního soudu v Jičíně ze dne 8. 2. 2007 č. j. 10 C 176/2006-70, rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 4. 2007 č. j. 25
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /právo na přístup k soudu a jeho ochranu, zákaz odepření spravedlnosti
Věcný rejstřík újma škoda/náhrada stát satisfakce/zadostiučinění dovolání/otázka zásadního právního významu dovolání/přípustnost
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Josefa Fialy a Radovana Suchánka (soudce zpravodaje) o ústavní stížnosti stěžovatelů: Ing. Karla Polaty a Marcely Polatové, oba zastoupeni Mgr. Stanislavem Němcem, advokátem, sídlem Vinohradská 1215/32, Praha 2 - Vinohrady, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. dubna 2015 č. j. 30 Cdo 4026/2014-97 a proti výrokům I. a II. rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. dubna 2014 č. j. 58 Co 96/2014-81, za účasti Nejvyššího so
Předmět řízení bytpředběžné opatřeníodvolánívlastnické právo/přechod/převodzástavní právověcná břemena/zřízení
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera o ústavní stížnosti stěžovatele Sdružení Renneská 2, 4, 6., o. s., se sídlem Renneská 6, Brno, zastoupeného Jitkou Stanoevovou, advokátkou, se sídlem Chládkova 3, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 9. 2010, č. j. 16 Co 325/2010-166, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění: I. Ústavní soud zjistil z vyžádaného spisu obecného soudu následující skutečnosti.
Právní věta: 1) Samotné hodnocení důkazů - byť bez jejich opakování - neporušuje základní práva účastníka řízení. Taková situace je běžná. Aby mohl odvolací či dovolací soud přezkoumat správnost skutkových závěrů nižšího soudu, pak z povahy věci důkazy (před nižším soudem provedené) hodnotí i sám. Pokud nedospěje k odlišným skutkovým závěrům, není povinen již jednou provedené důkazy opakovat, protože zásady přímosti a ústnosti dokazování byly dodrženy již u nižšího soudu. Z vysvětleného též plyne nepřípadnost námitky stěžovatelky o extrémní interpretaci inominátní dohody a smíru ze strany obecných soudů. P ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Kůrky, soudce zpravodaje Jana Filipa a soudce Jana Musila o ústavní stížnosti stěžovatelky EB, společnost s ručením omezeným, IČ 47216654, se sídlem v Praze 2, Trojanova 18, zastoupené Mgr. Tomášem Ferencem, advokátem se sídlem v Praze 5, Nádražní 58/110, proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2013 č. j. 30 Cdo 626/2013-172, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. června 2012 č. j. 21 Co 155/2012-130 a rozsudku Obvodního
MENU