Nalezené rozsudky pro výraz: vlastník bytové jednotky

Přibližný počet výsledků: 103

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

246 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Předmět řízení základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/právo vlastnit a pokojně užívat majetek obecně
Věcný rejstřík bytspolečenství vlastníků jednotek
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Jaromíra Jirsy a Jiřího Zemánka o ústavní stížnosti stěžovatelů 1. Dany Kirschové a 2. Pavla Palušky, zastoupených Mgr. Ilonou Nohelovou, advokátkou, sídlem Na Květnici 1113/8, Praha 4 - Nusle, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2019 č. j. 26 Cdo 2058/2018-210 a rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. prosince 2017 č. j. 12 Co 123/2017-143, za účasti Nejvyššího soudu a Krajského s
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstřík žaloba/na určení vlastnictví náklady řízení
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové, soudce zpravodaje Davida Uhlíře a soudce Tomáše Lichovníka o ústavní stížnosti, kterou podali stěžovatelé 1. Irena Bouchalová, 2. Pavel Kaňkovský a 3. Vlasta Kaňkovská, zastoupeni Mgr. Pavlem Hubálkem, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 1047/17, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. října 2015 č. j. 13 Co 180/2010-487 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. října 2016 č. j. 26 Cdo 1745/2016-522, za účasti Mě
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /právo na přístup k soudu a jeho ochranu, zákaz odepření spravedlnosti
Věcný rejstřík dovolání/přípustnost
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Josefa Fialy a Pavla Šámala o ústavní stížnosti stěžovatele Společenství vlastníků bytových jednotek Pod Křiby č.p. 5630, Zlín, sídlem Pod Křiby 5630, Zlín, zastoupeného Mgr. Ing. Zdeňkem Tomicou, advokátem, sídlem Petrská 1136/12, Praha 1 - Nové Město, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. června 2020 č. j. 32 Cdo 1115/2020-120 a usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. září 2018 č. j. 47 Co 299/20
Předmět řízení žaloba/vylučovacívýkon rozhodnutíspoluvlastnictví/vypořádáníspoluvlastnictví/bezpodílové spoluvlastnictví manželůnájemmanželdružstvo/bytovépodíl/vypořádacílegitimace/aktivníprávní úkon/neplatnýneplatnost/relativní bytvlastnické právo/přechod/převod
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera o ústavní stížnosti E. L., zast. Mgr. et Mgr. Václavem Sládkem, advokátem, sídlem Janáčkovo nábřeží 51/39, Praha 5, proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31.7.2008, č.j. 20 Cdo 1849/2006-64, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17.2.2006, č.j. 51 Co 496/2005-46, a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 27.6.2005, č.j. 6 C 1/2004-33, za účasti Nejvyššího soudu, Městsk
Předmět řízení vlastnické právo/přechod/převodlegitimace/pasivnílegitimace/aktivníspolečenství vlastníků jednotekinterpretacežaloba/na plněnípohledávka
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl dne 21. dubna 2011 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jana Musila, soudců Pavla Holländera a Vladimíra Kůrky, ve věci navrhovatele A. P., zastoupeného JUDr. Václavem Kaskou, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Žižkova tř. 1, o ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 8. 12. 2010 č. j. 22 Cdo 242/2009-234, takto: Návrh se odmítá. Odůvodnění Navrhovatel se domáhal zrušení výše označeného rozsudku, kterým
Předmět řízení bytvlastnictvísmlouva
Napadený akt rozhodnutí soudu rozhodnutí jiné
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Janů a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Vojena Güttlera ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky A. Š., zastoupené JUDr. Janem Vodičkou, advokátem se sídlem Liberec, Valdštejnská 381/6, proti rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 1. 12. 2003, čj. 26 C 354/2002 - 61, a rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci, ze dne 20. 10. 2004, čj. 29 Co 226/2004 - 79, t a k t o : Ústavní stížnost se o d m í t
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /bagatelní věci
Věcný rejstřík náklady řízení zpětvzetí návrhu
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové, soudce Davida Uhlíře a soudce Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti Moniky Štylerové, zastoupené Mgr. Markétou Špalkovou, advokátkou se sídlem Hnězdenská 585/14, 189 00 Praha 8, proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 68 Co 243/2017-60 ze dne 22. 6. 2017, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění Ústavní stížností, která splňuje formální náležitosti ustanovení § 34 zákona č. 182/19
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /bagatelní věci
Věcný rejstřík poučovací povinnostdůkazní břemeno
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy a soudce zpravodaje Davida Uhlíře a soudců Jaromíra Jirsy a Tomáše Lichovníka ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Společenství vlastníků X, zastoupeného Mgr. Janem Švarcem, advokátem se sídlem Vodičkova 695/24, Praha 1, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 14. března 2022, č. j. 98 C 175/2021-169, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:1. Stěžovatel se ústavní stížností ve smyslu § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /právo na přístup k soudu a jeho ochranu, zákaz odepření spravedlnostizákladní práva a svobody/nedotknutelnost obydlí základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/právo vlastnit a pokojně užívat majetek obecně
Věcný rejstřík společenství vlastníků jednotekbytvlastnictvípředběžná otázkaodůvodněnídovolání/přípustnostpoučení
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Ludvíka Davida, soudce zpravodaje Pavla Rychetského a soudce Davida Uhlíře o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Mariána Kamenického, zastoupeného JUDr. Vlastimilou Kaufmannovou, advokátkou, sídlem Na Pankráci 1618/30, Praha 4 - Nusle, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. října 2020 č. j. 26 Cdo 2433/2020-213 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. listopadu 2019 č. j. 54 Co 327/2019-175, za účasti Nejvyššího soudu a Městského soudu v
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstřík náklady řízení odůvodnění
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Musila a soudců Jana Filipa (soudce zpravodaje) a Vladimíra Kůrky o ústavní stížnosti stěžovatele Miloslava Bělohlávka, zastoupeného Mgr. Janem Boučkem, advokátem se sídlem Opatovická 4, Praha 1, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. září 2014 č. j. 70 Co 224/2014-295, spolu s návrhem na náhradu nákladů řízení před Ústavním soudem, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění I. Skutkové okolnosti případu a obsah napaden
MENU