Nalezené rozsudky pro výraz: vlastník bytové jednotky

Přibližný počet výsledků: 103

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

249 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /bagatelní věci
Věcný rejstřík společenství vlastníků jednotekbytdokazování
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jaromíra Jirsy a soudců Jana Filipa (soudce zpravodaje) a Pavla Rychetského o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Jiřího Lengála, zastoupeného JUDr. Radimem Kubicou, MBA, advokátem, sídlem Ó. Lysohorského 702, Frýdek-Místek, proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 14. března 2019 sp. zn. 254 C 2/2018, za účasti Městského soudu v Brně, jako účastníka řízení, a Společenství vlastníků jednotek pro dům X, jako vedlejšího účastníka řízení, takto:
Předmět řízení základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/právo vlastnit a pokojně užívat majetek obecně
Věcný rejstřík stavba stavební úřad stavební řízení pozemek
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Lichovníka, soudců JUDr. Vlasty Formánkové a JUDr. Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj) o ústavní stížnosti Ing. Jitky Routkové, zastoupené JUDr. Ludmilou Pávkovou, advokátkou se sídlem Krakovská 7, Praha 1, proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 6. 2014 č. j. 7 As 23/2014-57, takto: Ústavní stížnost a návrh s ní spojený se odmítají. Odůvodnění Včas podanou, jakož i jinak formálně bezvadnou ústavní stížností se
Předmět řízení advokát/odměnaadvokátní tarif
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Vlasty Formánkové, soudce Miloslava Výborného a soudkyně Michaely Židlické v právní věci stěžovatele Mgr. P. W., advokáta, zastoupeného Mgr. Františkem Klímou, advokátem se sídlem Náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. 19 Co 1192/2006-158 ze dne 11. 8. 2006 a usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích č. j. 18 C 84/2003-150 ze dne 6. 4. 2006, takto:
Předmět řízení dotace, subvenceplatební výměr
Napadený akt rozhodnutí soudu rozhodnutí správní
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Františka Duchoně (soudce zpravodaj) a soudců Ivany Janů a Vojena Güttlera ve věci ústavní stížnosti stěžovatele: Obec Dýšina, se sídlem Dýšina, nám. Míru 30, zastoupeného JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem Plzeň, Úslavská 33, proti platebnímu výměru Finančního úřadu Plzeň - sever ze dne 2. 5. 2005, čj. 35465/05/145980/1222, rozhodnutí Finančního ředitelství v Plzni dne 27. 2. 2006, čj. 2037/06 - 170, rozsudku Krajského soudu v Plzni ze d
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /bagatelní věciprávo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /opomenuté důkazy a jiné vady dokazování
Věcný rejstřík společenství vlastníků jednotekžalobadokazováníodůvodnění
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Davida Uhlíře a soudců Jaromíra Jirsy a soudce Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti Josefa Horčičky, zastoupeného Zbyňkem Petrem, advokátem, sídlem Kalinovo nábřeží 605, Havlíčkův Brod, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích č. j. 23 Co 298/2021-240 ze dne 8. 2. 2022 a rozsudku Okresního soudu v Pardubicích č. j. 24 C 36/2021-187 ze dne 8. 7. 2021, takto: Ústavní stížnost se odmítá.
Právní věta: Smlouva o smlouvě budoucí je právním úkonem, pro který je pod sankcí neplatnosti stanovena písemná forma, přičemž pro určitost projevu vůle účastníků právního vztahu je relevantní obsah listiny, na níž je tento projev vůle sepsán. Nelze proto souhlasit s tvrzením stěžovatelky, že postačí, pokud účastníci právního vztahu ví, či jsou srozuměni s tím, co je předmětem smlouvy, není-li současně tento projev vůle jednoznačně vymezen v textu listiny.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dne 11. dubna 2013 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a soudců Pavla Rychetského a Jana Musila (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti MARIE GROUP s. r. o. se sídlem Masarykovo nábřeží 235/28, 110 00 Praha 1, zastoupené Mgr. Petrem Vacířem, advokátem AK Belha, Vacíř & spol. s. r. o. se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5, proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. ledna 2013 č. j. 28 Cdo 1556/
Předmět řízení spoluvlastnictví/podílpředběžné opatřenídružstvo/bytové
Napadený akt rozhodnutí soudu rozhodnutí soudu
Populární název K nařízení předběžného opatření
3
Ústavní soud rozhodl dne 4. února 1999 v senátě ve věci ústavní stížnosti J. V., zastoupené JUDr. R. K., advokátem AK, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 1998, čj. 11 Co 425/98-39, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 19. 6. 1998, čj. Nc 4/98-25, za účasti 1) Městského soudu v Praze, 2) Obvodního soudu pro Prahu 6, jako účastníků řízení, a vedlejšího účastníka Bytového družstva Hradčanská, Pod Baštami 4, 160 00 Praha 6, zastoupeného JUDr.
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstřík náklady řízení
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl dne 19. března 2015 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Jana Filipa a Vladimíra Kůrky ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Boženy Borovičkové, zastoupené JUDr. Ladislavem Koženým, advokátem, AK se sídlem Kolín IV, Sladkovského 13, proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 5. 2014 č. j. 19 Co 78/2014-143 a proti rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 22. 11. 2013 č. j
Předmět řízení základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/právo vlastnit a pokojně užívat majetek obecněprávo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstřík držbažaloba/zdržovací
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a soudců Jana Filipa a Pavla Šámala o ústavní stížnosti stěžovatele Ing. Jiřího Suka, zastoupeného Mgr. Ing. Martinem Kopeckým, advokátem sídlem Plynárenská 671, Kolín, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. září 2021 č. j. 28 Co 209/2021-55 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24. května 2021 č. j. 30 C 181/2021-23, za účasti Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 1, jako účastník
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /bagatelní věci
Věcný rejstřík společenství vlastníků jednotek žaloba/na plnění odůvodnění
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl dne 9. ledna 2018 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Jana Filipa a Jaromíra Jirsy ve věci ústavní stížnosti Ing. Jiřího Kajínka, zastoupeného Mgr. Erikem Juristou, advokátem se sídlem Hořejší nábřeží 786/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. listopadu 2016 č. j. 52 Cm 89/2014-36, za účasti Městského soudu v Praze, jako účastníka řízení a za účasti Společe
MENU