Nalezené rozsudky pro výraz: zákon o vlastnictví bytů

Přibližný počet výsledků: 206

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

424 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Základní změnou, provedenou zde zákonem č. 103/2000 Sb., je, že společenství vlastníků jednotek získalo právní subjektivitu (v oblasti, která je součástí předmětu jeho činnosti), nezbytnou pro řádné zabezpečení úkolu společenství, jakož i smyslu a účelu jeho vzniku. Taková úprava je bezpochyby v dispozici demokratického zákonodárce, který z principu věci musel stanovit podmínky, za kterých tato právnická osoba, způsobilá vykonávat práva a zavazovat se ve všech věcech, spojených se správou domu, vznikne. Platná právní úprava je tedy postavena na spoluvlastnické koncepci, kde hlavním předmětem j ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Plénum Ústavního soudu ve složení JUDr. Zdeněk Kessler, JUDr. Vojtěch Cepl, JUDr. Vladimír Čermák, JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Miloš Holeček, JUDr. Pavel Holländer, JUDr. Ivana Janů, JUDr. Vladimír Jurka, JUDr. Vladimír Klokočka, JUDr. Jiří Malenovský, JUDr. Vladimír Paul, JUDr. Antonín Procházka, JUDr. Vlastimil Ševčík, JUDr. Pavel Varvařovský a JUDr. Eva Zarembová rozhodlo dnešního dne ve věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení § 5 odsta
Právní věta: Interpretace a aplikace ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 72/1994 Sb. přenášející na stěžovatele (členy společenství vlastníků jednotek) břemeno, neodpovídající jejich možnostem předejít spáchání úvěrového podvodu, porušuje právo stěžovatelů vlastnit majetek, které je jim garantováno ustanovením čl. 11 Listiny.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Vladimíra Sládečka a soudců Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaj) a Kateřiny Šimáčkové ve věci ústavní stížnosti Evžena Lévaie a Marie Lévaiové, zastoupených Mgr. Antonínem Stanislavem, Ph.D., Bulharská 66, Trutnov, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2019, č. j. 26 Cdo 1432/2019-215, rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 11. 2018, č. j. 47 Co 186/2018-160 a rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 28. 5. 2018, č. j. 108
Právní věta: Účelem prohlášení vlastníka budovy podle ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, je rozdělení budovy na jednotky a vytvoření jejich vlastnictví. Prohlášením není "konzervován" stav v něm uvedený jednou pro vždy, lze ho i měnit. Úpravy jednotky, které provádí její vlastník v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, aniž by jakkoliv zasahoval do vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek, může provádět, i když po jejich dokončení nebude popis jednotky (počet a velikost jejich pokojů) odpovídat prohlášení. Úprava spočívající jen ve změně ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Sládečka (soudce zpravodaj), soudců JUDr. Vlasty Formánkové a JUDr. Tomáše Lichovníka o ústavní stížnosti, Ing. Aleny Klímové, zastoupené JUDr. Karlem Seidlem, Ph.D., advokátem se sídlem Karlovy Vary, Jiráskova 2, proti výroku II. rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 1. 8. 2014 č. j. 26 Cdo 886/2013-196, výroku II. rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 4. 12. 20/2 č. j. 56 Co 471/2012-164 a výroku II. rozsudku Okresního soudu v Soko
Právní věta: Nejvyšší soud uvedl, že vzhledem k účelu ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. platí závěr o neplatnosti smlouvy o převodu bytu z vlastnictví bytového družstva i v situaci, kdy byt v budově ve (spolu)vlastnictví bytového družstva má v nájmu osoba, která není členem družstva. Úprava obsažená v citovaném ustanovení totiž k ochraně takové osoby ("nečlena" družstva) nesměřuje, a tedy ani tam, kde byt v domě ve (spolu)vlastnictví bytového družstva má v nájmu určitá osoba, není zákonem č. 72/1994 Sb. omezena smluvní volnost bytového družstva při převodu tohoto bytu, jestliže taková osoba nen ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Vladimíra Kůrky, soudce Jana Musila a soudce zpravodaje Pavla Rychetského o ústavní stížnosti manželů Ladislava Lukucze a Hany Lukuczové, zastoupených JUDr. Jiřím Stránským, advokátem, se sídlem Jandova 8, 190 00 Praha 9, proti rozsudku Nejvyššího soudu č. j. 26 Cdo 2505/2012-194 ze dne 15. ledna 2013, proti rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 25 Co 336/2009-147ze dne 30. března 2011 a proti rozsu
Právní věta: Podle § 68 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů platí, že nebyl-li návrh odmítnut a nevzniknou-li v průběhu řízení důvody zastavení řízení, je Ústavní soud povinen návrh projednat a rozhodnout o něm i bez dalších návrhů. Pro tento druh řízení před Ústavním soudem tedy platí zásada oficiality a s možností zpětvzetí návrhu na zahájení řízení navrhovatelem a zastavením řízení z tohoto důvodu zákon vůbec nepočítá. Právně účinné vzetí návrhu zpět zná zákon o Ústavním soudu jen u ústavní stížnosti (§ 77) a dále v případech uvedených v ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález pléna Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická ze dne 4. dubna 2006 sp. zn. Pl. ÚS 5/05 ve věci návrhu původního navrhovatele Vrchního soudu v Praze a nynějšího navrhovatele Městského soudu v Praze podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky na zrušení § 23 odst. 2 a 3 a § 24 zákon
Právní věta: Pokud Ústavní soud již dříve [nález sp. zn. III. ÚS 258/03 ze dne 6. 5. 2004 (N 66/33 SbNU 155) a nález sp. zn. Pl. ÚS 5/05 ze dne 4. 4. 2006 (N 77/41 SbNU 11; 303/2006 Sb.)] prohlásil, že v případech, kdy podle § 23 a 24 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), členové družstva (a to za splnění určitých podmínek) disponují právním nárokem na bezplatný převod bytové jednotky z vlastnictví družstva do vlastnictví svého a bezplatnost takového ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu Vojena Güttlera a soudců Františka Duchoně a Ivany Janů - ze dne 12. prosince 2007 sp. zn. I. ÚS 676/07 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů Ing. J. S. a A. S. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. prosince 2006 č. j. 18 Co 631/2006-88 a proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 26. října 2006 č. j. 5 Nc 972/2003-61, jimiž byl zamítnut návrh stěžovatelů na zrušení předběžného opatření. Usnesení Městského soud
Právní věta: Členům družstva vzniklo ex lege legitimní očekávání, jež požívá ochrany podle čl. 1 Dodatkového protokolu, resp. těmto osobám svědčí ochrana realizace jejich majetkového práva. S ohledem na tyto důvody Ústavní soud uzavřel, že členům družstva, kteří splnili určité (zákonem požadované) podmínky a ze zákona disponují právním nárokem na bezplatný převod bytové jednotky ve vlastnictví družstva, svědčí opodstatněná přednost ochrany jejich základního práva na ochranu majetku. Závěr obecných soudů o absenci aktivní legitimace, učiněný s odkazem na § 74 odst. 2 o. s. ř., nelze přijmout právě s ohledem ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu Vladimíra Kůrky a soudců Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a Jana Musila - ze dne 12. srpna 2010 sp. zn. III. ÚS 123/08 ve věci ústavní stížnosti 1. Ing. J. S. a 2. A. S. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 10. 2007 č. j. 18 Co 433/2007-484 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 12. 1. 2007 č. j. 34 C 68/2004-13, jimiž byl zamítnut návrh stěžovatelů na zrušení předběžného opatření týkajícího se zákazu zcizit či z
Právní věta: Posláním poznámek pod čarou či vysvětlivek je pouhé zlepšení přehlednosti a orientace v právním předpisu formou legislativní pomůcky, která z povahy věci nemůže stanovit závazná pravidla chování nebo pravidla pro interpretaci daného ustanovení. Taková pravidla musí právní předpis buď uvést přímo nebo odkázat na jiný zřetelný právní předpis či pravidlo chování vyjádřené jinou formou(např. mezinárodní smlouva apod.). Obecné ustanovení v zákoně a jeho omezení až ve vysvětlivce pod čarou neodpovídá uznávaným principům právního státu v demokratických systémech. Poznámka by byla součástí právního p ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu ve věci ústavní stížnosti města T., právně zastoupeného JUDr. M. V., advokátkou, proti rozsudku Krajského soudu v Brně, č. j. 29 Ca 347/97-26, ze dne 3. 11. 1998, ve spojení s rozhodnutím Finančního ředitelství v Brně, č. j. FŘ 140/2167/97, ze dne 7. 11. 1997, a platebním výměrem Finančního úřadu v Třebíči č. 970000007, č. j. 22520/97/330960/2183, ze dne 24. 3. 1997, takto: Rozsudek Krajského soudu v Brně, č. j. 29
Právní věta: Pokud navrhovatelé podali návrh na zrušení ustanovení novelizujícího zákona, ačkoliv ve skutečnosti napadali ustanovení novelizovaného zákona, bylo nutno tento návrh odmítnout jako zjevně neopodstatněný, neboť v návrhu uvedený zákon napadená ustanovení neobsahuje.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátě, ve složení předseda JUDr. Vojtěch Cepl a soudci JUDr. Jiří Malenovský a JUDr. Antonín Procházka, ve věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení zákona č. 103/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000, a to 1. v ust. § 5 odstavec 5; 2. v ust. § 9 až 11 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 7); 3. v ust. § 13 odst. 2 druhá věta včetně poznámky pod čarou 10); 4. ust. § 13 odstavec 7; 5. v ust. § 15 odstavci 2 slova "výbor nebo pově
Právní věta: 1) Úkolem insolvenčního správce je především postupovat tak, aby co nejvhodněji vyřešil úpadek dlužníka, přičemž při výkonu své funkce je povinen postupovat v souladu s úpravou obsaženou v ustanovení § 36 insolvenčního zákona, tj. svědomitě a s odbornou péčí, kdy je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. 2) Procesním subjektem s řídící pravomocí zůstává v insolvenčním řízení insolvenční soud, který v tomto řízení plní dvojí roli: jednak zajišťuje rozhodovací činnost a na straně druhé provádí dohled nad ostatním ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Jiřího Zemánka ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů Ing. Jiřího Stefana a Aleny Stefanové, zastoupených JUDr. Eliškou Vranou, advokátkou se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2014, č. j. MSPH 96 INS 714/2009-B-2682, za účasti Městského soudu v Praze jako účastníka řízení a JUDr. Tomáše Pelikána, insolvenčního správce (advoká
MENU