Nalezené rozsudky pro výraz: změny bytu

Přibližný počet výsledků: 9

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

15 dokumentů
1 dokument
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Lpění na povinnosti obce předkládat každou zamýšlenou změnu v závazné části územně plánovací dokumentace, tj. každou změnu obecně závazné vyhlášky obce, nadřízenému orgánu územního plánování je v rozporu s rozumným výkladem těchto ustanovení. Jinými slovy, šlo by o formalismus, tj. lpění na dodržení procesních postupů bez toho, že by byl sledován vlastní účel těchto postupů. Argumentem ad absurdum, každá změna, byť pouze v názvu článku vyhlášky, provedená přijetím nové vyhlášky, by vyžadovala předchozí souhlas nadřízeného orgánu územního plánování. Není tedy a priori potřeba souhlasu k pro ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález pléna Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová (soudce zpravodaj) a Michaela Židlická ze dne 1. listopadu 2005 sp. zn. Pl. ÚS 27/04 ve věci návrhu ministra vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky města Planá č. 2/2003 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Planá (nález byl vyhlášen pod č. 47
Právní věta: I. Koncept předem omezené pravomoci prozatímní vlády, typicky vyloučením určitých aktů z její pravomoci, v sobě nese riziko, že rigidní - nebo při stanovení mezí relativních (či neurčitých) naopak nejisté - hranice takového omezení ztíží řádné fungování celé moci výkonné, a to jak při plnění každodenních úkolů, tak při plnění mezinárodních závazků, zejm. těch plynoucích z členství v Evropské unii a v dalších mezinárodních organizacích. Toto nebezpečí nabývá na významu v případech, kdy ke jmenování prozatímní vlády dochází častěji nebo kdy je takový dočasný orgán nucen fungovat delší dobu.Oprot ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález pléna Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická ze dne 9. února 2010 sp. zn. Pl. ÚS 6/07 ve věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, alternativně na
Právní věta: Ústavní soud se zabývá pouze ústavněprávními aspekty napadených ustanovení, a nevyjadřuje se k jejich vhodnosti a účelnosti, např. z hlediska existence svobodného trhu a podobně; není povolán k posuzování ekonomických aspektů nutnosti a nezbytnosti např. různých úprav týkajících se podnikání vzhledem k potřebě zajištění jednotlivých, často vedle sebe nebo dokonce i proti sobě stojících (údajných) veřejných zájmů. Výběr omezujících kontrolních nástrojů a míra jejich uplatnění je primárně úkolem zákonodárce. Při hodnocení právní úpravy postačí tzv. rational basis test, tedy zběžné ověření, zda z ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Nález pléna Ústavního soudu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická ze dne 12. března 2008 sp. zn. Pl. ÚS 83/06 ve věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení § 2 odst. 1, § 4, § 13 odst. 2 písm.
Předmět řízení vlastnické právo/přechod/převodrestituce
Napadený akt rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma ve věci ústavní stížnosti stěžovatelek a) M. V., b) RNDr. D. H., zastoupených JUDr. Jiřím Šmrhou, advokátem se sídlem Strakonice, Plánkova 600, proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 12. 2007 č. j. 6 Co 2755/2007-575 a rozsudku Okresního soudu v Písku ze dne 23. 8. 2007 č. j. 6 C 117/2006-544, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění Ústavní stí
Předmět řízení obnova řízení
Napadený akt rozhodnutí soudu rozhodnutí soudu
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Muchy a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Jana Musila ve věci stěžovatele A. D., zastoupeného JUDr. L. M., advokátem, o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. srpna 2002 sp. zn. 8 To 280/2002, t a k t o: Ústavní stížnost se o d m í t á. O d ů v o d n ě n í: I. Včas a řádně podan
Předmět řízení vlastnické právo/přechod/převodkatastr nemovitostí/vkladkatastr nemovitostí/záznamopravný prostředek - mimořádný
Napadený akt rozhodnutí soudu rozhodnutí jiné
4
III. ÚS 531/03 Ústavní soud rozhodl dne 13. května 2004 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Muchy a soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Jana Musila mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatele P. O., zastoupeného Mgr. Ing. J. M., advokátkou, proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 9. 2003, sp. zn. 28 Cdo 2416/2002, rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 3. 2002, sp. zn. 9 Co 654/2001, a rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne
Předmět řízení důkaz/volné hodnocenívlastnické právo/přechod/převodosoba/povinnáopravný prostředek - mimořádnýprávní úkon/neplatný
Napadený akt rozhodnutí soudu
3
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Dagmar Lastovecké a soudců Stanislava Balíka a Jiřího Nykodýma ve věci ústavní stížnosti stěžovatele A. K., zastoupeného JUDr. Jiřím Novákem, advokátem se sídlem Sokolská 60, Praha 2, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc ze dne 26.1. 2004 sp. zn. 12 Co 724/2003, a proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2004 sp. zn. 28 Cdo 1875/2004, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění Ústavní stížností, podanou vč
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /opomenuté důkazy a jiné vady dokazováníhospodářská, sociální a kulturní práva/právo na ochranu rodičovství, rodiny a dětí /práva rodičů ve vztahu k dětem
Věcný rejstřík důkaz/volné hodnocení styk rodičů s nezletilými dětmi dítě rodiče soud/rozvrh práce
Napadený akt rozhodnutí soudu zákon; 99/1963 Sb.; občanský soudní řád; § 36 odst. 2
4
Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Josefa Fialy a soudců Jana Filipa (soudce zpravodaje) a Radovana Suchánka o ústavní stížnosti stěžovatelky J. H., zastoupené Mgr. Terezou Konečnou, advokátkou, sídlem Myslíkova 23, Praha 1, proti výroku I a III rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. dubna 2015 č. j. 20 Co 595/2013-727, spojené s návrhem na zrušení ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, za účasti Krajs
MENU