SPRÁVNÝ POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ: Do hlavního pole vyhledávání zadávejte max. dvouslovné výrazy. Další také max. dvouslovné pomocné výrazy zadávejte do okének určených pro fulltextové vyhledávání "Dokument musí obsahovat" nebo "Dokument nesmí obsahovat", které se nacházejí pod hlavním polem vyhledávání.

Pro zlepšení vyhledávání můžete používat současně podmínku "musí" a "nesmí", ale samozřejmě pro různé výrazy.

Důležité! To, které pomocné výrazy máte použít k upřesnění vyhledávání, zjistíte při přepínání úryvků textu rozsudků ve výsledcích vyhledávání. Postupujte tak, že nejprve zadáte nějaký základní dvouslovný právní výraz do hlavního pole a potom si ve výsledcích vyhledávání všímejte úryvků textu a počtu výskytů, které se dají posunovat malými šipkami vpravo pod ním. Tak zjistíte, jaké výrazy máte přidat do pomocných okének "dokument musí obsahovat také" a též, zda Vám systém nabízí i skloňované tvary bez toho, abyste museli číst celá znění rozsudků. Pokud Vám systém nenabízí skloňované tvary, zadejte skloňovaný tvar, nikoliv kořen slova. Takovýmto způsobem si dokážete prohlédnout výsledky vyhledávání na první straně za pár minut a podle toho upravit vyhledávací poptávku. Samozřejmě můžete zadávat výrazy v infinitivech a bez diakritiky.

Příklad: Výraz "ověření podpisu na zápisu z valné hromady" rozdělte na max. dvouslovné výrazy "ověření podpisu" - "zápis" - "valná hromada" a zadejte je do samostatných fulltextových okének "Dokument musí obsahovat také".

Vyhledávat můžete i zadáním konkrétního § zákona do speciálních okének v kombinaci s výše uvedeným popisem, ale pouze pro vyhledávání v autorsky zpracovaných rozsudcích, v nichž je vztah mezi soudním rozhodnutím a § zákona vytvořen manuálně. Přičemž postupujte tak, že nejprve zadejte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhledávání a následně můžete zúžit výsledky vyhledávání přidáváním klíčových výrazů do fulltextových okének.

Bez zadání § zákona vyhledáváte v celé databázi zpracovaných i nezpracovaných rozsudků s tím, že do okének "Dokument musí / nesmí obsahovat výraz" a do hlavního pole můžete zadat číslo zákona jako upřesňující kritérium, ale ne číslo §, jelikož systém neumí rozpoznat, zda jde o číslo § nebo jiné číslo v textu rozhodnutí.
X
Měli jste na mysli
...
Dokument musí obsahovat také:
+
Dokument nesmí obsahovat:
+
Datum rozhodnutí:
od:
do:
Forma rozhodnutí:
Právní věta:
Prejudikatura:
Vazba na paragraf zákona pouze v zpracovaných rozhodnutích:
§
Zák
/
Soud:
Spisová značka:
Oprava:
Publikováno:
Dokument nesmí obsahovat:
Dokument musí obsahovat také:
+Hledat podle paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Měli jste na mysli
K Vámi zadanému výrazujsme našli rozsudků SK a rozsudků CZ

Vyhledávání podle § zákona je přesnější, ale k danému § nemusí být přiřazena judikatura. Proto pokud jste nenašli potřebnou judikaturu dle čísla předpisu a § nebo názvu §, zadejte hledaný výraz do hlavního pole vyhledávání.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátů
Nejbližší §-fy s judikaturou:
...
Počet rozsudků otevřených všemi užívateli
405997
Počet rozsudků v databázi
NSSR: 66836
USSR: 38867
NSČR: 128916
NSSČR: 71121
USČR: 82222
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské soudy (SR): 430394
Krajské soudy (ČR): 49370
Poslední aktualizace
02.03.2021 03:27

Nalezené rozsudky pro výraz: orientační dechová zkouška


Přibližný počet výsledků: 28 (zobrazit statistiku vyhledávání)
  • vyhledávací dotaz: orientační dechová zkouška
  • orientacni nalezené 656 krát v 307 doukumentech
  • dechova nalezené 285 krát v 135 doukumentech
  • zkouska nalezené 6918 krát v 991 doukumentech

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšši soud České republiky 23 dokumentů
Nejvyšší správní soud České republiky 34 dokumentů
Ústavní soud České republiky 8 dokumentů


Právní věta: „je tedy třeba uzavřít, že relevantní právní úprava striktně nevázala povinnost řidiče podrobit se lékařskému vyšetření na pozitivní výsledek dechové zkoušky, rozhodující podle této právní úpravy byla výzva policisty nebo strážníka obecní policie k podstoupení lékařského vyšetření. To samozřejmě neznamená, že by taková výzva mohla být projevem libovůle nebo šikany ze strany policejního orgánu. Taková výzva mohla a i nadále může být opodstatněna pouze v případě, kdy na základě orientační dechové zkoušky či na základě jiných indicií vznikne důvodné podezření, že kontrolovaná osoba řídí voz ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
22 A 27/2013-55 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Lukotkovou ve věci žalobkyně: R. S., zastoupené Mgr. Markem Čechovským, advokátem se sídlem Václavské náměstí 21, 110 00 Praha 1, proti žalovanému: Krajský úřad Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 25. 1. 2013 (vypraveno dne 28. 1. 2013), č. j. KUJI 6003/2013, sp. zn. OOSČ 796/2012 OOSC/237/AS/3, takto: I. Žaloba s e z .
Právní věta: Žalobce ovšem svým odmítnutím lékařského vyšetření zcela vyloučil možnost takového posouzení kvalifikovanou osobou, ačkoliv v poučení, které podepsal, je uvedeno, že je povinen podrobit se lékařskému vyšetření s odběrem krve nebo moči ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem. Svůj subjektivní názor, že je ochoten se podrobit pouze odběru moči a slin, tzn., že souhlasí jen s jistým druhem lékařského vyšetření, je právně irelevantní, neboť si nemůže po výzvě k podrobení se odbornému lékařskému vyšetření klást podmínky, za kterých se tomuto vyšetření podrobí. Je tedy třeba uzavřít, že rozhodující ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
22 A 52/2013-101 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Lukotkovou v právní věci žalobce: J. K., zastoupen JUDr. MgA. Michalem Šalamounem, Ph.D., advokátem se sídlem Bráfova třída č. 52, 674 01 Třebíč, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 6. 2013, č. j. JMK 62420/2013, sp. zn. S-JMK 62420/2013/OD/Ša, takto: I. II. III. Žaloba s .
Právní věta: V daném případě byly splněný podmínky pro využití výsledků dechových zkoušek jako podkladu pro vydání rozhodnutí o vině žalobce, když druhé, kontrolní měření bylo učiněno po více než pěti minutách s výsledkem, který se od prvního nelišil o více než 10 %. Jakákoli polemika žalobce o nesouhlasu ex post je bezpředmětná, neboť průkazné měření existuje a je zároveň způsobile, jak uvedeno výše, sloužit jako podklad pro vydání rozhodnutí správních orgánu. Ustanovení § 16 odst. 2 tabákového zákona předpokládá dvojí formu vyšetření alkoholu v těle testované osoby: orientační vyšetření (roz. zkoušku na ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
č. j. 20 A 26/2017 - 44 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci žalobce: proti žalovanému: R. Z. zastoupen advokátem Mgr. Kamilem Fotrem sídlem Náchodská 760/67, 193 00 Praha 9 Krajský úřad Moravskoslezského kraje sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 9. 2017, č. j. MSK 60156/2017, ve věci přestupku takto: I. II. III. Žaloba se zamítá. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů .
Právní věta: Skutečnost, že se odvolatel dobrovolně podrobil dechové zkoušce provedené ověřeným a kalibrovaným dechovým analyzátorem, ho nezprošťuje povinnosti podrobit se rovněž lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve, byl-li k němu policistou vyzván. Pokud jde o vztah mezi § 5 odst. 1 písm. f) zákona o silničním provozu a § 16 odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pak povinnost podrobit se výzvě k vyšetření ke zjištění ovlivnění alkoholem je jednoznačně zakotvena v § 5 odst. 1 písm. f) zákona o silničním provozu, § 16 odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb., ve znění pozdějšíc ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
41A 89/2013 – 42 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Kubenovou v právní věci žalobce Z. P. , nar. ….., bytem ……., zastoupeného JUDr. Antonínem Tunklem, advokátem se sídlem AK Dačice – Komenského 6/V, proti žalovanému Krajskému úřadu kraje Vysočina, oddělení ostatních správníhc činností, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 8. 10. 2013, č. j. KUJI 68455/2013, sp. zn. OOSČ 648/2013 OOSC/223, takto: .
Právní věta: za situace, kdy se žalobce na místě podrobil orientačnímu vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu, avšak odmítl orientační vyšetření zjišťující obsah jiné návykové látky pomocí rychlého drogového testeru DRUGWIPE 5S, přičemž jeho chování bylo nestandardní, byl roztěkaný a měl zrychlenou mluvu, lze dospět k závěru, že za této situace měli policisté důvodné pochybnosti, že žalobce řídil motorové vozidlo pod vlivem jiné návykové látky. Jejich výzva k odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu obsah jiné návykové látky tak byla zcela oprávněná. Okolnost, že policisté nesepsali úřední záznam ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
č. j. 20 A 17/2018 - 28 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní Mgr. Jarmilou Úředníčkovou v právní věci žalobce: proti žalovanému: M. H. zastoupený Mgr. Marianem Babicem, advokátem sídlem 746 01 Opava, Nákladní 3002/2 Krajský úřad Moravskoslezského kraje sídlem 702 18 Ostrava, 28. října 117 o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 3. 2018 č. j. MSK 49786/2018, o přestupcích takto: I. Žaloba se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu .
Právní věta: Lze tedy uzavřít, že hladina alkoholu v míře nad 0,20 g/kg v krvi se již považuje za hladinu, která se do těla musela dostat požitím alkoholického nápoje. Pokud tedy v posuzovaném případě byla žalobci naměřena hladina 0,64 ‰ (po odpočtu odchylky), správní orgány se již nemusely zabývat tím, zda byl žalobce ovlivněn alkoholem při řízení vozidla, protože při takovéto hladině již ovlivnění schopností nastává, a současně je zřejmé, že se do organismu žalobce alkohol nemohl dostat jinak, než formou požití alkoholického nápoje.

Úryvek z textu:
Č. j. 22 A 73/2016-29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Mrázovou, Ph.D. v právní věci žalobce: proti žalovanému: J. S. bytem ……………………………… zastoupen advokátem JUDr. Radkem Bechyně sídlem Legerova 148, 280 02 Kolín 3 Krajský úřad Zlínského kraje sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 9. 2016, č. j. KUZL-50045/2016-2, sp. zn. KUSP-50045/2016/DOP/Ti, takto: I. II. III. Žaloba se zamítá. Žalobce .
Právní věta: V návaznosti na shora uvedené lze dospět k závěru, že povinnost podrobit se vyšetření zjišťující obsah jiné návykové látky než alkoholu, se výhradně vztahuje na řidiče. Proto, aby určitá osoba mohla být považována za řidiče, a tedy aby mohla být kvalifikovaně vyzvána k podrobení se vyšetření, je nezbytné, aby se jednalo o takovou osobu, jež je účastníkem provozu na pozemních komunikacích. Zákon o silničním provozu sice účastníka provozu na pozemních komunikacích legislativně nedefinuje, nicméně s ohledem na judikaturní závěr učiněný Nejvyšším správním soudem v jeho rozsudku ze dne 28.3.2 ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... zpět do Děčína v důsledku toho, že by mu např. byl zadržen řidičský průkaz, a to zvláště za situace, kdy orientační dechová zkouška na obsah alkoholu byla negativní. (K.ř.č. 1 - rozsudek) Pokračování 8 42A 8/2011 Vzhledem k tomu, že žalobce .
... a tím narušení řádného výkonu činnosti policejního orgánu v rámci šetření činu při provozu na pozemních komunikacích. Pokud je totiž orientační dechová zkouška pozitivní, pak není spolehlivějšího způsobu, jak vyvrátit jakékoliv pochybnosti, tj. podstoupit podrobnější vyšetření. Důvody, které vedou řidiče k odmítnutí takového .
Právní věta: Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, obsahuje v § 16 obecná pravidla pro provádění jakéhokoliv vyšetření ke zjištění, zda osoba vykonávající určitou rizikovou činnost není ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, která se uplatní vždy za předpokladu, že jiný zákon nemá odlišnou právní úpravu celé či části stejné matérie. Ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je ustanovením zvláštním (lex specialis) ve vztahu k § 16 odst. 2 a odst. 4 zákona č ...Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
... výzvy vydané k tomu oprávněným subjektem. Deliktnímu jednání žalobce předcházela dopravní kontrola, při které byla na výzvu hlídky opakovaně provedena orientační dechová zkouška, které se žalobce dobrovolně podrobil a vytištěné pozitivní výsledky dobrovolně podepsal. Žalobce byl následně policisty vyzván k odbornému lékařskému vyšetření .
... ve smyslu § 118a odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu, nepostačovala jen orientační dechová zkouška a měl být příslušníky policie vyzván, aby se podrobil lékařskému vyšetření. 32. Podle § 16 odst. 1 zákona č. 379 .
... pracovní neschopnosti po úrazu utrpěném při dopravní nehodě a po předchozí telefonické omluvě. Poukázal na skutečnost, že orientační dechová zkouška na alkohol byla provedena s negativním výsledkem, následně se sice odmítl podrobit odběru krve, ale byl ... 1 - rozsudek) Pokračování 3 16A 4/2010 ufouknout předložený přístroj. Není pravdivé tvrzení žalobce, že byla provedena orientační dechová zkouška na alkohol s negativním výsledkem. Tvrzení žalobce, že byl ochoten poskytnout vzorek slin i moči, ale že .
... . Shodně vypovídal i velitel zásahu HZS M. Š. U žalobce byla dne 6.10.2007 v 7:07 hod provedena orientační dechová zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem 1,15 promile. Alkohol u žalobce byl rovněž potvrzen lékařským vyšetřením. Podle něj byla hladina ... ze dne 22.10.2007 se uvádí, že dne 6.10.2007 v 7.07. hod byla u žalobce provedena orientační dechová zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem 1,15 promile. Alkohol u žalobce byl rovněž potvrzen lékařským vyšetřením. V protokolu o lékařském .
... vozidlo zn. Volkswagen rz. JII 30-66. Na výzvu policisty se podrobil dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem. Orientační dechová zkouška byla pozitivní, naměřená hodnota činila 0,43‰ alkoholu. Proto policista řidiči zadržel podle § 118a) odst. 1 písm. c) a .
... v čase 20:20 hodin v ul. Štefánikova v Plzni spatřen při řízení vozidla, poté byl zastaven, poté byla provedena orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem a poté byl odvolatel vyzván k podrobení se lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu, pak musí .
... nemůže vědět, zda skutečnosti o požitém alkoholu, tedy množství i době, uváděné řidičem jsou pravdivé a právě proto je orientační dechová zkouška prováděna. Soud uvádí, že s tímto tvrzením policisty se plně ztotožňuje, neboť zajisté je v zájmu řidiče, který je ... kontrolován hlídkou PČR a je u něho prováděna orientační dechová zkouška, aby neuvedl skutečné množství a dobu požitého alkoholu, neboť jako řidič musí znát zákon o silničním provozu, ví, .
Judikaty.info © všechna práva vyhrazená

Rozšířená syntax

Následující operáty a modifikátory mohou být použity, jestliže používáte rozšiřující vyhledávání:

• operát NEBO:
hello | world
• operát NE:
• hello -world
• hello !world
• hledání fráze:
"hello world"
• příbuzný výraz:
"hello world"~10
• shoda kvora:
"the world is a wonderful place"/3
• striktní pořadí:
aaa << bbb << ccc
• modifikátor exaktní formy:
raining =cats and =dogs
 

Zde je příklad požadavku, který využívá některé z výše uvedených operátů:
Rozšířené vyhledávání: příklad požadavku
"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code
Význam tohoto hledání:
• najdi slova 'hello' a 'world' sousedící v jakékoliv části dokumentu;
• Zároveň musí stejný dokument obsahovat slova 'example' a 'program', nepřesahující 10 slov mezi slovy v otázce; (Např.. "example PHP program" by byl nalezen, ale "example script to introduce outside data into the correct context for your program" by nalezen nebyl, protože dva výrazy měly mezi sebou 10 nebo více slov)
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'python', ale nesmí obsahovat 'php' nebo 'perl';
• Zároveň stejný dokument musí obsahovat slovo 'code'.
Stále je zde však zahrnutý operát A, a tak "hello world" znamená, že i "hello" i "world" musejí být v dokumentu přítomny.

Priorita operátu OR (nebo) je vyšší než AND (a), proto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a ne "(looking for cat) | dog | mouse".
Blízkost výrazů je specifikována ve slovech, nastavených pro počítání slov a aplikuje se na všechna slova v uvozovkách. Např. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí být rozestup méně než 8 slov, který obsahuje všechna tři slova atd. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhledaný, protože rozestup je dlouhý přesně 8 slov.
Shoda kvora představuje určitý druh konfuzního vyhledání. Takovýmto způsobem vyhledáte pouze ty dokumenty, které přejdou prahem daných slov. Příklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhledá všechny dokumenty, které obsahují min. 3 ze 6 specifikovaných slov.

Striktní pořadí (známe jako „před“) vyhledá dokumenty pouze pokud se žádaná slova vyskytnou v dokumentu přesně v takovémto pořadí. Např. dotaz "black << cat" (bez uvozovek) vyhledá dokument obsahující "black and white cat", ale ne dokument obsahující "that cat was black". Operát Pořadí má nejnižší prioritu. Může být používán na klíčová slova a zároveň na komplexnější vyjádření atd. Viz platný dotaz:
(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktní formy klíčového slova vyhledá pouze ty dokumenty, v nichž se klíčové slovo nachází v přesně specifikované formě. Systém je nastaven tak, aby našel kmen klíčového slova. Např. dotaz "runs" najde dokumenty, které obsahují "runs", ale i "running", protože kmen u obou slov je "run" – zatímco dotaz "=runs" vyhledá pouze první dokument. Modifikátor exaktní formy vyžaduje, aby byla zpřístupněna volba index_exact_words. Tento modifikátor působí na klíčové slovo, a může tedy být použitý mezi operáty jako fráze, blízkost a kvorum.