Nalezené rozsudky pro výraz: Pl. ÚS-st. 33/11

Přibližný počet výsledků: 118

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

33 dokumentů
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Lze tedy shrnout, že spotřeba vody na výrobu 1 hl piva byla nevhodným kritériem pro stanovení daně podle pomůcek. Výpočet pomůcek však vykazuje i další vady. Soud souhlasí s žalobcem v tom, že výpočet správce daně týkající se jednotlivých měsíců provedený prostým průměrováním je z matematického hlediska nepřesný. Výstižně to demonstruje například graf uvedený na str. 19 žaloby, kterým žalobce dokládá, že měsíční procentuální podíl hl piva v letech 2010, 2014, 2015 nevykazuje hodnotovou (ani zjevnou trendovou) shodu. Pochyby lze mít také o tom, zda lze považovat za relevantní statistický ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
č. j. 31 Af 42/2018 - 107 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Magdaleny Ježkové a soudců JUDr. Jany Kábrtové a Mgr. Tomáše Blažka ve věci žalobce: proti žalovanému: Pivovar Broumov, s. r. o., IČO 252 72 632 sídlem třída Osvobození 55, 550 01 Broumov zastoupený advokátem JUDr. Filipem Rigelem, Ph.D. sídlem Teplého 2786, 530 02 Pardubice Generální ředitelství cel sídlem Budějovická 7, 140 96 Praha 4 o žalobě pro
Právní věta: Je tedy v souladu s posláním daňové kontroly a postupu při správě daní, aby Generální finanční ředitelství s ohledem na svou běžnou činnost posoudilo krok Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny ČR v podobě přijatého usnesení jako podnět ke zvýšeným kontrolám v dané oblasti. Právě podněty ze strany třetích osob bývají často důvodem posléze zahájené daňové kontroly, přičemž posuzovaný případ není v tomto ohledu výjimkou. Odlišnost od běžně podávaných podnětů u daňové správy je však možné spatřovat v tom, že podnět nebyl adresován vůči konkrétnímu daňovému subjektu (žalobkyni), nýbrž v sou ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
Číslo jednací: 10A 70/2018 - 38 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců JUDr. Jaromíra Klepše a Mgr. Martina Lachmanna ve věci žalobkyně AZ-TECHNIKA a.s., sídlem Na Chodovci 2880/59, Praha 4, IČ: 26492580 zastoupená GT Tax, a.s. sídlem Muchova 240/6, Praha 6, IČ: 26420473 proti žalovanému Specializovaný finanční úřad sídlem nábř. Kpt. Jaroše 1000/7 Praha 7 o žalobě na ochranu před nezákonným
Právní věta: V obecné rovině krajský soud zastává názor, že informace k sazebnímu zařazení zboží poskytnutá dle čl. 11 celního kodexu může představovat za určitých podmínek chybu celních orgánů ve smyslu čl. 220 odst. 2 písm. b) celního kodexu, nicméně pouze tehdy, byla-li poskytnuta zcela jednoznačně ke konkrétnímu nezpochybnitelně identifikovanému zboží a provedené zařazení zboží bylo nesprávné. Podle krajského soudu v posuzované věci závazná informace celního ředitelství ze dne 14.11.2006 č.j. 9930/6-1301-22 tyto předpoklady nesplňuje. Informace nejprve specifikuje předmětné zboží způsobem převza ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
22Af 29/2014 – 108 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Miroslavy Honusové a JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. v právní věci žalobce LEVIOR s.r.o., se sídlem v Troubkách č.p. 900, zastoupeného JUDr. Alfrédem Šrámkem, advokátem advokátní kanceláře PONCZA | ŠRÁMEK, se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Českobratrská 1403/2, proti žalovanému Generálnímu ředitelství cel, se sídlem v Pr
Právní věta: S ukončením, resp. přerušením podnikatelské činnosti jsou bezesporu spojeny jak povinnosti dle živnostenského zákona, tak ZSDP. Ovšem jen z toho, že manžel žalobkyně si podle živnostenského zákona nepočínal včas [neoznámil přerušení živnostenského podnikání podle § 31 odst. 12 živnostenského zákona, ani nepožádal o zrušení živnostenského oprávnění ve smyslu § 58 odst. 1 písm. c) uvedeného zákona] a nepostupoval ani dle § 33 odst. 2, odst. 7 ZSDP, ještě nelze dovodit, že podnikatelskou činnost nepřerušil či neukončil.

Úryvek z textu:
59Af 32/2011-40 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Karla Kosteleckého a soudců JUDr. Pavla Vacka a Mgr. Lucie Trejbalové v právní věci žalobkyně K.M., bytem xx, zastoupené JUDr. Vladimírem Kašparem, advokátem se sídlem Na Poříčí 116/5, Liberec 2, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 61, Ústí nad Labem, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 4
59 A 4/2018 - 61 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Lucie Trejbalové a soudců Mgr. Karolíny Tylové, LL.M. a Mgr. Zdeňka Macháčka v právní věci XX. s.r.o., IČO: XX sídlem XX zastoupena advokátem JUDr. Janem Vondráčkem sídlem Zbraslavské náměstí 458, 156 00 Praha 5 - Zbraslav žalobkyně: proti žalovanému: Finanční úřad pro Liberecký kraj, IČO: 72080043 sídlem 1. máje 97, 460 02 Liberec o žalo
30 A 24/2014 - 35 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Procházky a soudců JUDr. Viktora Kučery a JUDr. Petra Polácha v právní věci žalobce: CESA ENGINEERING a.s., se sídlem v Brně, Příkop 838/6, právně zast. Ing. Jaroslavem Hanyášem, daňovým poradcem se sídlem v Brně, Elišky Krásnohorské 10, proti žalovanému: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, se sídlem v Brně, nám. Svobody 4, o žalobě na ochranu před nezákonný
20 63 A 12/2022 [OBRÁZEK] ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Terezy Kučerové a soudců JUDr. Marie Trnkové a JUDr. Michala Hájka, Ph.D., ve věci žalobkyně: LENUNG a.s., IČO 28209699 sídlem Politických vězňů 934/15, Praha 1 - Nové Město zastoupená advokátem JUDr. Vladimírem Kubátem, se sídlem Radlická 1031/42, Praha 5 proti žalovanému: Finanční úřad pro Jihočeský kraj se sídlem Mánesova 1803
57Af 32/2012-48 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Alexandra Krysla a soudkyň Mgr. Ing. Veroniky Baroňové a Mgr. Miroslavy Kašpírkové v právní věci žalobce: Ing. M.T., zastoupeného Ing. Ladislavem Michálkem, daňovým poradcem, se sídlem Pražská 268, Sušice, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o žalobách proti rozhodnutím Finančního ředitelství v Plzni ze dne 24. 4.
30Af 21/2010 - ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Kuchynky a soudců JUDr. Václava Roučky a Mgr. Jaroslava Škopka v právní věci žalobkyně: J. L., zastoupené Mgr. Ing. Ladislavou Jindřichovou, advokátkou se sídlem Komenského 4, Klatovy, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Plzni, se sídlem Hálkova 14, Plzeň, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21.1.2010 č.j. 10259/09-1100-402099, takto: I. Žaloba
Číslo jednací: 5Af 54/2011 - 54-69 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Pechové a soudkyň Mgr. Gabriely Bašné a Mgr. Michaely Bejčkové v právní věci žalobkyně: NOKRA s.r.o., IČ: 27071910, se sídlem Divišov, Na Špičníku 413, zastoupena Mgr. M. N., obecním zmocněncem, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 427/31,Praha 1, v řízení o žalobě proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Pra
MENU