Nalezené rozsudky pro výraz: pojem neprodleně

Přibližný počet výsledků: 18

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

3 dokumenty
2 dokumenty
Seřadit výsledky podle: relevance | hodnocení | počtu citací | väzby na zbierku | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)
Právní věta: Hodlal-li v posuzovaném případě silniční správní úřad vydat výzvu podle § 25 odst. 8 zákona o pozemních komunikacích, měl stanovit lhůtu ke splnění povinnosti odstranit stánky natolik dlouhou, aby byl nejen v rámci dané lhůty schopen žalobci zdůvodnit změnu svého dosavadního přístupu, ale zejména aby umožnil žalobci proti důvodům této změny brojit, seznámit se s podklady vydání výzvy, navrhovat důkazy a aby se následně také vypořádal s námitkami žalobce proti takovému postupu. Ačkoliv obecně nejde o postup, který by byl před vydáním výzvy podle § 25 odst. 8 zákona o pozemních komunikacíc ... Právní věta je zkrácená. Pro zobrazení celé právní věty se zaregistrujte na 14 dní bezplatně nebo přihlaste.

Úryvek z textu:
č. j. 31 A 2/2017-312 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jaroslavy Skoumalové a soudců Mgr. Petra Sedláka, Ph.D. a JUDr. Václava Štencla, MA ve věci žalobce: proti žalovanému: 1. brněnská investiční, a.s. sídlem Štefánikova 7, 602 00 Brno zastoupen advokátem JUDr. Milanem Zábržem sídlem Veveří 57, 602 00 Brno Úřad městské části města Brna, Brno-střed sídlem Dominikánská 2, 602 00 Brno zastoupen advokátem JUDr. Milanem Š
č. j. 43 A 27/2019- 51 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Věry Šimůnkové a soudců Mgr. Karla Ulíka a Mgr. Josefa Straky ve věci žalobkyně: FINE FISH CZ s.r.o. IČO 02358964, sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1 zastoupená JUDr. Ing. Pavlem Fabianem, advokátem sídlem Marešova 304/12, 602 00 Brno proti žalované: Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy sídlem Slezská 100/7, Praha 2 o žalobě proti ro
58A 59/2012-30 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Záviskou v právní věci žalobce: Ing. C. N., zastoupený Mgr. Vlastislavem Kubiczkem, advokátem se sídlem OstravaMoravská Ostrava, Dr. Šmerala 1710/1, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 28. října 117, k žalobě na přezkoumání rozhodnutí žalovaného o přestupku podle zákona o zbraních ze dne 4.10.2012 č.j. MSK 121739/2012 takto: I. Žaloba se z
64 A 4/2016 - 32 USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Procházky a soudců Mgr. Ing. Veroniky Baroňové a JUDr. Viktora Kučery v právní věci navrhovatele: Přípravný výbor pro účely konání místního referenda v obci Podolí, jednající zmocněnkyní MUDr. E. T., proti odpůrci: Obec Podolí, se sídlem Podolí 190, v řízení o návrhu na vyhlášení místního referenda v obci Podolí, takto: I. V y h l a š u j e s e místní referendum v obci Podolí o těchto otázkác
11Af 57/2012 - 31- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Hany Veberové a soudců JUDr.Jitky Hroudové a Mgr.Marka Bedřicha v právní věci žalobkyně: Mgr. J. D., , trvale bytem P 9, P XX, v řízení zastoupeném JUDr. Pavlem Novákem, advokátem se sídlem: Praha 4, Bohuslava Martinů 1051/2, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství se sídlem Brno, Masarykova 31 (dříve Finanční ředitelství pro hl.m. Prahu), v řízení o žalobě pro
č. j. 8 A 188/2016- 95-99 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Slavomíra Nováka a soudkyň JUDr. Hany Pipkové a Mgr. Jany Jurečkové ve věci J. C., žalobce bytem K. proti žalovanému Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1 o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 10. 2016, č. j. MHMP 1868169/2016, takto: I. Žaloba se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
č. j. 31 A 105/2017-243 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jaroslavy Skoumalové a soudců Mgr. Petra Sedláka, Ph.D. a JUDr. Václava Štencla, MA ve věci žalobce: proti žalovanému: 1. brněnská investiční, a.s. sídlem Štefánikova 7, 602 00 Brno zastoupen advokátem JUDr. Milanem Zábržem sídlem Veveří 57, 602 00 Brno Úřad městské části města Brna, Brno-střed sídlem Dominikánská 2, 602 00 Brno zastoupen advokátem JUDr. Milanem
Číslo jednací: 30A 105/2014 - 89 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Rutsche a soudců JUDr. Magdaleny Ježkové a JUDr. Pavla Kumprechta ve věci žalobce: G. D., bytem X, zast. JUDr. Miroslavem Nyplem, advokátem se sídlem Dukelská 15, Hradec Králové, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, za účasti: 1) Statutární město Hradec Králové, Českoslovens
29 A 27/2014-42 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr. Kateřiny Mrázové, Ph.D., v právní věci žalobce: S. S., proti žalovanému: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát, se sídlem Brno, Květná 15, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26. 3. 2014, č. j. SZPI/AJ763-12/2013, takto: I. Rozhodnutí Státní zemědělské a potravinářské inspekce, ú
MENU