„Nonsens“ ako prekážka konania o dohode o vine a treste

Autor: JUDr., Erik Surmánek
Zdroj: Ulpianus

Abstrakt

Na úvod tohto článku si dovolím zadefinovať cudzie slovo „nonsens“ tak, ako ho vymedzuje Oxford wordpower dictionary1 : „niečo čo niekto povie alebo napíše, čo nie je pravdou, alebo je len hlúpe“. Google prekladač poskytuje o čosi výstižnejšiu definíciu, keď nonsens definuje ako: „povedané alebo napísané slová, ktoré nemajú žiaden zmysel alebo nemajú žiaden význam“. Prosím zapamätajte si tieto definície až do konca tohto článku.

Na úvod tohto článku si dovolím zadefinovať cudzie slovo „nonsens“ tak, ako ho vymedzuje Oxford wordpower dictionary1 : „niečo čo niekto povie alebo napíše, čo nie je pravdou, alebo je len hlúpe“. Google prekladač poskytuje o čosi výstižnejšiu definíciu, keď nonsens definuje ako: „povedané alebo napísané slová, ktoré nemajú žiaden zmysel alebo nemajú žiaden význam“. Prosím zapamätajte si tieto definície až do konca tohto článku.

V trestnej veci jedného z klientov advokátskej kancelárie v ktorej autor tohto článku pôsobí, sa vyskytol prípad, pri ktorom došlo k naplneniu všetkých podmienok k uzatvoreniu dohody o vine a treste s obvineným v zmysle § 232 ods. 1 Trestného poriadku. Vopred upozorňujeme, že autorovi tohto článku je zrejmé, že na uzatvorenie dohody o vine a treste nemá obvinený právny nárok. Každopádne však skutok, ktorý bol predmetom trestného stíhania skutočne napĺňal formálne znaky trestného činu, obvinený sa k spáchaniu tohto skutku priznal, svoju vinu v plnej miere uznal a taktiež všetky dôkazy vykonané v prípravnom konaní (najmä však v čase po vznesení obvinenia) nasvedčovali pravdivosti priznania sa obvineného.

Obvinený aj úprimne oľutoval ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU