SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 03:27

ZODPOVEDNOSŤ KONATEĽA ZA PORUŠENIE POVINNOSTI PODAŤ VČAS NÁVRH NA VYHLÁSENIE KONKURZU [1]

Autor: JUDr., Peter Lukáčka, PhD.
Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore

Abstrakt

Autor sa zaoberá problematikou zodpovednosti konateľov za porušenie povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Osobitne sa zameriava na úvahu o možnostiach výkladu platnej právnej úpravy v tejto oblasti.

1 ÚVOD

 

Uplatňovanie nárokov zo zodpovednosti voči konateľom s.r.o. je pomerne široká téma, ktorá neustále vzbudzuje rôzne polemiky v odbornej verejnosti ako aj v aplikačnej praxi. Túto oblasť je možné vnímať z pohľadu viacerých právnych odvetví. Aj v oblasti obchodného práva nachádzame mnohé právne predpisy, ktoré sa danej problematiky viac či menej dotýkajú. Vzhľadom na zrejmú rozsiahlosť tejto témy sa v príspevku zameriavame na analýzu osobitnej problematiky, ktorou je uplatňovanie zodpovednosti voči konateľom, ktorí porušili svoju povinnosť podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Osobitosťou tohto príspevku je skutočnosť, že právna úprava skúmanej oblasti podlieha pomerne častým legislatívnym zmenám, ktoré majú za cieľ optimalizovať zodpovednosť konateľa pri nesplnení si jeho povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu ako aj prehlbovať možnosti praktickej realizácie zodpovednostných nárokov. Na druhej strane je však nutné dodať, že táto vysoká frekvencia zmien právnej úpravy neumožňuje na dostatočnej úrovni ustáliť riešenia jednotlivých otázok, ktoré v rámci aplikačnej praxe vyvstávajú a spôsobujú tak značnú ťažkopádnosť pri ich uplatňovaní.

2 ANALÝZA VÝKLADOVÝCH PROBLÉMOV § 11 ODS. 4 ZÁKONA O KONKURZE A REŠTRU KTURALIZÁCII

V tejto časti príspevku sa sústreďujeme na posudzovanie výkladových problémov pri aplikácii § 11 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 348/2011 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2013) (ďalej len „zákon o konkurze“). V zmysle tohto ustanovenia, ak konateľ poruší svoju povinnosť podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, vzniká mu povinnosť zaplatiť v prospech všeobecnej podstaty sumu vo výške dlžníkovho základného imania zapísaného v príslušnom registri v čase, keď došlo k porušeniu povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Táto povinnosť konateľa, resp. osobitná sankcia za nesplnenie povinnosti, je limitovaná do výšky dvojnásobku minimálnej výšky základného imania s.r.o.

Predošlá právna úprava vnímala tento následok za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v rovine: „...osobitnej zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne porušením povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu.“[2] Domnievame sa, že v tomto smere došlo k pomerne významnej, principiálnej zmene kedy následok spojený s nepodaním návrhu na vyhlásenie konkurzu je vnímaný v rámci dikcie príslušného ustanovenia už nie v rovine osobitnej zodpovednosti za škodu, ale ako osobitný druh sankcie, ktorej výška primárne nezávisí od výšky škody a v danom prípade nie je nevyhnutné, aby v dôsledku nepodania tohto návrhu došlo k jej vzniku.

Uvedené je z hľadiska procesného postupu uplatňovania danej sankcie vhodné doplniť o znenie § 74a zákona o konkurze podľa ktorého sú správcovia povinní zisťovať, či osoby, ktoré mali povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu, si túto povinnosť splnili. To znamená, že správca konkurznej podstaty by mal preverovať v prípade s.r.o. jej konateľa, resp. konateľov, či došlo z ich strany k splneniu povinnosti podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, resp. sú na ich strane iné dôvody, ktoré vylučujú ich zodpovednosť v danom prípade. Ak správca dôjde k záveru, že si konateľ svoju povinnosť vo vzťahu k včasnému podaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu nesplnil, a nie sú na jeho strane ani iné dôvody vylučujúce jeho zodpovednosť, je povinný podať na príslušný súd návrh, aby konateľovi uložil stanovenú sankciu v zmysle § 11 ods. 4 zákona o konkurze.

Sankcia sa vzťahuje na konateľov, ktorí vykonávali túto funkciu počas obdobia štyroch rokov pred začatím konkurzného konania. Domnievame sa, že z tohto ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.