K výberu sudcov Ústavného súdu SR

Autor: JUDr. Marek Maslák PhD.
Zdroj: Otvorené Právo

Abstrakt

Ústavné požiadavky na kandidáta do Ústavného súdu SR a návrhy ďalších požiadaviek nestanovených ústavou ani zákonom ako bezúhonnosť, personálna rozmanitosť obsadenia ústavného súdu a subjektov zúčastňujúcich sa na výbere ústavných sudcov.

Medzi tieto fundamentálne podmienky ústava nezaradila bezúhonnosť kandidáta. Podmienku bezúhonnosti nestanovuje ani zákon.vii Právny poriadok SR teda v tomto nenadviazal na minulosť Českej a Slovenskej Federatívnej republiky (ČSFR), kedy sa pre výkon funkcie sudcu Ústavného súdu ČSFR vyžadovala podmienka bezúhonnosti, tak ako je tomu aj v súčasnosti v Českej republike pre výkon funkcie sudcu Ústavného súdu ČR. V podmienkach SR však ústava ukladá prezidentovi povinnosť odvolať sudcu ústavného súdu okrem iných dôvodov aj na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU