Možno pred občanmi utajiť informácie, ktoré sú predmetom kontroly orgánu verejnej moci?

Autor: Peter Wilfling
Zdroj: Otvorené Právo

Abstrakt

Možnosť sprístupnenia informácií týkajúcich sa výkonu kontroly. Pojem „týkať sa výkonu kontroly“ a jeho výklad použitím doslovného alebo rozširujúceho výkladu.

Ako už bolo spomenuté, v súvislosti s aplikáciou tohto ustanovenia sa v praxi objavila otázka, či možno sprístupniť informácie (doklady, písomnosti, materiály, dokumenty), ktoré boli kontrolnému orgánu predložené kontrolovaným subjektom a ktorých kontrolu kontrolný orgán (napríklad Najvyšší kontrolný úrad SR) vykonáva, resp. ktorými sa pri výkone kontroly zaoberá. Niektoré orgány verejnej moci zastávali názor, že „výkonu kontroly“ v zmysle § 11 ods. 1 písm. h) zákona o slobode informácií sa „týkajú“ aj všetky informácie, doklady, materiály a dokumenty predložené kontrolovaným subjektom ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU