Povinnosť vykonať ústne pojednávanie pred správnym orgánom v konaní o správnom delikte

Autor: Marek Čirč
Zdroj: Otvorené Právo

Abstrakt

Verejnosť súdnych konaní, povinnosť vykonať ústne pojednávanie v konaní o správnom delikte a subsidiárne použitie správneho poriadku na konanie o správnych deliktoch.

Verejnosť súdnych konaní je základným princípom zakotveným v čl. 6 ods. 1 Dohovoru. Verejný charakter chráni účastníkov súdnych konaní pred utajenou spravodlivosťou unikajúcou verejnej kontrole. Predstavuje tiež jeden z prostriedkov, prostredníctvom ktorých má byť udržiavaná dôvera v súdy. 12) Pri budovaní transparentného výkonu súdnictva prispieva verejnosť k dosiahnutiu cieľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru, konkrétne spravodlivého súdneho procesu, garancia ktorého je jedným zo základných princípov každej demokratickej spoločnosti. 13) V konkrétnom ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU