Nezákonnosť zákonnej fikcie?

Autor: Marek Čirč
Zdroj: Otvorené Právo

Abstrakt

Zákonnosť fiktívnych rozhodnutí o odmietnutí sprístupnenia informácií a postupov orgánov verejnej správy a nepreskúmateľnosť fiktívnych rozhodnutí z dôvodu absencie odôvodnenia.

Fiktívne rozhodnutie je preto z hľadiska dôvodov fiktívneho nesprístupnenia informácií nepreskúmateľné, čo však nemožno stotožňovať s jeho nezákonnosťou, pretože toto rozhodnutie je následkom, ktorý je priamo vytvorený zákonom, a ktorým je zákonná fikcia. V tejto súvislosti už nemá zmysel uvažovať, že fiktívne rozhodnutie je nepreskúmateľné, pretože neobsahuje odôvodnenie (na rozdiel od požiadaviek na rozhodnutie napr. podľa § 47 správneho poriadku), nakoľko je to podobné, ako keby súd pri fikcii doručenia (ktorá sa ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU