SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 04:27

Zamestnanec a konkurzné konanie

Autor: Mgr., Tomáš Petraško
Univerzita: UPJŠ Košice
Udalosť: Zamestnanec a právne aspekty jeho postavenia

Abstrakt

Počet konkurzov na Slovensku v posledných rokoch stúpa a predpokladá sa, že tento trend sa nezmení. Ďalší nárast v počte konkurzných konaní pravdepodobne spôsobí aj zákon č. 348/2011, ktorým zákonodarca novelizoval zákon o konkurze a reštrukturalizácii. Nastáva stále viac situácií, v ktorých sa dostáva aj osoba vpozícii zamestnanca do kontaktu skonkurzným konaním. Zamestnanec môže byť iniciátorom návrhu na vyhlásenie konkurzu, prichádza do kontaktu aj so správcom, na ktorého po vyhlásení konkurzu prechádza oprávnenie konať za úpadcu v pracovnoprávnych vzťahoch, taktiež sa stáva veriteľom úpadcu, ktorý si svoju pohľadávku uplatňuje prihláškou a vzniká mu tiež nárok na dávku garančného poistenia.

1.    Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, alebo počet konkurzov stúpa

 

1.1    Situácia na trhua bankroty

Kým v roku 2009, v čase, o ktorom sa hovorilo ako o čase vrcholiacej krízy, podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky klesol počet malých a stredných obchodných spoločností podnikajúcich na Slovensku o 1055 avroku 2010 nastal približne rovnaký nárast, údaj z roku 2011 je alarmujúci. V tomto roku skončilo na Slovensku 7361 „firiem". Tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták očakáva vrokoch 2012 a 2013 najťažšie obdobie. Možno teda konštatovať, že predpoklady, podľa ktorých svetová hospodárska kríza nemala na územie Slovenskej republiky v roku 2011 priniesť pre finančný sektor silnejší dopad ako v dvoch predchádzajúcich rokoch boli nesprávne.1

Pokles aktivity podnikov a súvisiaci pokles tržieb kvôli zníženému dopytu vyvoláva zvýšený počet zlyhaných úverov. Banky reagujú väčšou opatrnosťou pri poskytovaní úverových služieb. Podnikateľský subjekt má tým pádom sťaženú možnosť na nutné investície, alebo dočasné prekonanie nedostatku finančných prostriedkov. Pravdepodobne globálna ekonomika narazila na svoje mantinely a ukazuje sa, že je nutné, aby štát intervenoval do oblasti hospodárstva. Nastáva situácia, kedy samotní podnikatelia najmä prostredníctvom rôznych organizácií, v ktorých sú združení žiadajú štát o pomoc. Nielen finančnú prostredníctvom rôznych stimulov, ale najmä na pomoc vo forme legislatívnych zmien. Odvetvia, ktoré zaznamenávajú najväčší prepad sú najmä služby, opravárenské a inštalačné práce, výroba textilu a odevov, výroba a spracovanie potravín a strojárske podniky. Podnikatelia z týchto odvetví nevidia dôvody prepadu iba v neistote z budúceho vývoja a slabnúcom dopyte, ale aj v zložitej administratíve, ťažkej vymožiteľnosti práva a zlej platobnej disciplíne.[1] [2]

Bankroty sú všeobecne považované za bežný jav každodennej evolúcie v trhovom hospodárstve a ich počet stúpa pri každej výraznejšej negatívnej zmene situácie na trhu. Môžeme hovoriť, že podnikateľské subjekty sa nachádzajú v neštandardnej situácii. Táto situácia je regulovaná normami konkurzného práva. „Stanovenie osobitných pravidiel fungovania podnikateľských subjektov, ktoré sa nachádzajú v inej než štandardnej situácii je odôvodnené potrebou ochrany záujmov tretích osôb najmä veriteľov a tiež širších verejných záujmov napríklad záujmov na transparentnosti podnikateľského prostredia či požiadavkami právnej istoty."[3]

V súvislosti s tým sa javí ako východisko pokus o zrýchlenie uspokojovania pohľadávok cez konkurzy, v ekonomickej reči tiež bankroty. Sú cestou k tomu, aby sa podnikateľ už ďalej nezadlžoval - aby nevytváral ďalšie záväzky, ktorými môže ohroziť aj zdravé podniky. Podnikateľské prostredie apelovalo aj na to, že je nutné v záujme väčšej vymožiteľnosti práva a stabilizácii zdravého podnikateľského prostredia posilniť pozíciu veriteľa v konkurze. Táto pozícia veriteľa bola na Slovensku oslabená po podozreniach ztzv. fiktívnych konkurzov. S posilnením pozície veriteľa je úzko spätá aj možnosť jednoduchšieho a rýchlejšieho vyhlásenia úpadku u dlžníka. Zákonodarca a ani politické špičky si nemôžu dovoliť prehliadnuť fakt, že počet konkurzov a reštrukturalizácií na Slovensku má stúpajúcu tendenciu. Po podrobnej analýze štatistík Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky možno uviesť tento prehľad vývoja konkurzných a reštrukturalizačných konaní v rokoch 2007-2010:[4]

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

došlé návrhy na vyhlásenie konkurzu

645

775

841

1060

1248

začatie konkurzného konania

199

402

429

600

814

vyhlásené konkurzy v sledovanom období

94

169

251

276

344

zrušené konkurzy pre nedostatok majetku

9

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.