SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Názov článku:
Zdroj článku:
Autor článku:
Dátum:
od:
do:
Udalosť:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1351594
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67158
USSR: 39285
NSČR: 129760
NSSČR: 71787
USČR: 82553
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431213
Krajské súdy (ČR): 50353
Posledná aktualizácia
23.04.2021 03:01

Poisťovňa v postavení úpadcu

Autor: Mgr., Denisa Maková
Univerzita: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta
Udalosť: Slovenské a české obchodné právo v roku 2015. Vybrané problémy.

Abstrakt

Poisťovňa je právnická osoba zriadená vo forme akciovej spoločnosti, alebo vo forme európskej spoločnosti, a na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska (ďalej len NBS) vykonáva poisťovaciu činnosť. Čo všetko spadá pod poisťovaciu činnosť nám definuje § 2 ods. 12 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o poisťovníctve“). Tak ako iné právnické osoby aj poisťovne sa ako ekonomické subjekty môžu dostať do finančnej situácie, ktorej jediným východiskom je zákonom predpísaný konkurz. V prípade poisťovní nám z dôvodu špeciálnej právnej úpravy v Zákone o poisťovníctve a v Zákone o dohľade nad finančným trhom, predchádza vyhláseniu konkurzu sled niekoľkých opatrení, ktoré majú za úlohu zastabilizovať ich finančnú situáciu tak, aby spĺňala minimálne zákonné požiadavky, a aby bolo možné vyhnúť sa konkurzu. Takýmto opatrením je nútená správa (ďalej len NS), ktorej ešte predchádza ozdravný plán.

Poisťovňa je právnická osoba zriadená vo forme akciovej spoločnosti, alebo vo forme európskej spoločnosti, a na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska (ďalej len NBS) vykonáva poisťovaciu činnosť. Čo všetko spadá pod poisťovaciu činnosť nám definuje § 2 ods. 12 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o poisťovníctve“). Tak ako iné právnické osoby aj poisťovne sa ako ekonomické subjekty môžu dostať do finančnej situácie, ktorej jediným východiskom je zákonom predpísaný konkurz. V prípade poisťovní nám z dôvodu špeciálnej právnej úpravy v Zákone o poisťovníctve a v Zákone o dohľade nad finančným trhom, predchádza vyhláseniu konkurzu sled niekoľkých opatrení, ktoré majú za úlohu zastabilizovať ich finančnú situáciu tak, aby spĺňala minimálne zákonné požiadavky, a aby bolo možné vyhnúť sa konkurzu. Takýmto opatrením je nútená správa (ďalej len NS), ktorej ešte predchádza ozdravný plán (ďalej len OP). OP nariadi NB S a schvaľuje ho poisťovňa, v prípade ak poisťovňa:

•         neplní svoj obchodno-finančný plán alebo povinnosti ustanovené zákonom v dôsledku čoho môže byť ohrozená schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z poisťovacej činnosti,

•         má nižšiu mieru solventnosti ako požaduje zákon, alebo

•         vykazuje straty a teda jej vlastné imanie je nižšie ako minimálna výška základného imania, ktorá je pri životnom poistení najmenej štyri milióny eur a v neživotnom poistení tri, štyri alebo päť miliónov eur v závislosti od poistného odvetvia, v ktorom poisťovňa vykonáva svoju činnosť.[1]

Pod pojmom solventnosť sa pritom rozumie schopnosť poisťovne v každom okamihu zabezpečiť úhradu záväzkov vyplývajúcich z vykonávania poisťovacej činnosti a požadovanou mierou solventnosti sa rozumie minimálna hodnota skutočnej miery solventnosti určená na základe rozsahu poisťovacej činnosti alebo rozsahu zaisťovacej činnosti. Poisťovňa určuje požadovanú mieru solventnosti samostatne pre životné poistenie a samostatne pre neživotné poistenie. Keďže jednu tretinu hodnoty požadovanej miery solventnosti tvorí garančný fond, ktorého minimálnu výšku ustanoví NBS opatrením vyhláseným v zbierke zákonov, tak požadovaná miera solventnosti v skutočnosti predstavuje trojnásobok hodnoty garančného fondu. Výška garančného fondu sa zaokrúhľuje na celých 100 tisíc eur a NBS je oprávnená ju upraviť na základe údajov publikovaných štatistickým úradom Európskej únie o európskom indexe spotrebiteľských cien. Na to aby sa mohol zaviesť OP je potrebné jeho schválenie predstavenstvom a dozornou radou poisťovne. Následne sa OP predkladá na schválenie NBS. Jeho cieľom je odstrániť nedostatky, ktoré boli dôvodom jeho zavedenia. V prípade, že by OP nebol schválený NBS, alebo ho poisťovňa nesplní, alebo hodnota vlastných zdrojov poisťovne klesne pod hodnotu garančného fondu, nasleduje vyhlásenie nútenej správy. Počas nej sa vykonávajú úkony smerujúce buď k ozdraveniu poisťovne a zabezpečeniu jej ďalšieho fungovania, alebo úkony smerujúce k vyhláseniu konkurzu, alebo k vstupu poisťovne do likvidácie, ak to vyžaduje jej ekonomická situácia. Výrok vykonateľného rozhodnutia NBS o zavedení NS nad dohliadaným subjektom, ktorým je poisťovňa alebo aj iná finančná inštitúcia, NBS zverejní vo svojom vestníku alebo na webovom sídle.

Účel NS definuje §70 Zákona o poisťovníctve[2] a vo svojej podstate je reštrukturalizačným a reorganizačným opatrením, ktoré môže mať dopad na práva tretích osôb a to aj možnosťou pozastavenia výplaty poistného plnenia alebo jeho vyplatenia v zníženej miere. Rozhodnutie NBS o zavedení NS je účinné vo všetkých členských štátoch a vykonáva ju nútený správca na základe jeho vymenovania NBS. Nútený správca je oprávnený robiť opatrenia nevyhnutné na postupnú stabilizáciu a obnovenie solventnosti poisťovne, pričom je povinný do 30 dní od zavedenia NS predložiť NBS projekt ekonomického ozdravenia poisťovne.

Ak zavedenie NS nad poisťovňou nevedie k jej ekonomickému ozdraveniu, je NBS povinná odobrať poisťovni povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti. V prípade, že počas výkonu NS nútený správca zistí, že je poisťovňa v úpadku, môže po ...

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.