Pripravované obmedzenia pri prevodoch poľnohospodárskych pozemkov

Autor: Alexander Bröstl, ml.
Udalosť: Ulpianus

Abstrakt

Pripomeňme základné a už tak trochu historické fakty. V máji 2014 bol prijatý zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 20/2014 zo 14. novembra 2018 publikovaným v Zbierke zákonov pod 33/2019 Z. z. bola jeho podstatná časť zrušená.

Nedávno bola oficiálne zverejnená (podklady na slov lex nájdete TU) novela uvedeného zákona, ktorej účinnosť sa navrhuje od 1. mája 2021.

Na tom, ktoré kategórie poľnohospodárskej pôdy majú spadať pod osobitný režim tohto právneho predpisu sa nemá nič zmeniť (pozri aj v súčasnosti účinný § 2 zákona). Novela však  prinesie dve zásadné novinky pri predaji poľnohospodárskych pozemkov:

osobitné predkupné právo zákonom určených subjektov obmedzenia pri nadobúdaní poľnohospodárskeho pozemku

 

Osobitné predkupné právo zákonom určených subjektov

Podľa navrhovaného znenia novely majú mať zo zákona pri prevode poľnohospodárskeho pozemku predkupné právo nasledovné subjekty:

vlastník bezprostredne susediaceho poľnohospodárskeho pozemku; v prípade súbehu predkupného práva takých vlastníkov, má ten, kto prevádza poľnohospodársky pozemok, právo výberu nadobúdateľa, štát prostredníctvom Slovenského pozemkového fondu, štát prostredníctvom právnickej osoby, ktorá bude zabezpečovať výstavbu významnej investície,

Pre zobrazenie kompletného obsahu tohto dokumentu musíte byť prihlásený.
Registrácia na skúšobnú dobu 14 dní je bezplatná.

Registrácia
MENU