SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1204068
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65140
USSR: 36148
NSČR: 125344
NSSČR: 67698
USČR: 80381
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426317
Krajské súdy (ČR): 46103
Posledná aktualizácia
07.08.2020 06:27

Princíp právnej istoty spočívajúci v záväznosti judikatúry

Rozsudky v tejto sekcii sú vyberané podľa relevancie, teda tak, aby prednostne obsahovali nami doplnenú právnu vetu a kľúčové slová alebo aspoň relevantné meritum. Ak si chcete zobraziť všetky rozsudky za daný mesiac, použite hlavné pole vyhľadávania v spojení s kritériom dátumu od... do... .

August 2020     Júl 2020     Jún 2020     Máj 2020     Apríl 2020     Marec 2020     Február 2020     Január 2020     September 2019     August 2019     Júl 2019     Jún 2019     Máj 2019     Apríl 2019     Marec 2019     Február 2019     December 2019     November 2019     Október 2019     Január 2019     September 2018     August 2018     Júl 2018     Jún 2018     Máj 2018     Apríl 2018     Marec 2018     Február 2018     December 2018     November 2018     Október 2018     Január 2018     September 2017     August 2017     Júl 2017     Jún 2017     Máj 2017     Apríl 2017     Marec 2017     Február 2017     December 2017     November 2017     Október 2017     Január 2017     September 2016     August 2016     Júl 2016     Jún 2016     Máj 2016     Apríl 2016     Marec 2016     Február 2016     December 2016     November 2016     Október 2016     Január 2016     September 2015     August 2015     Júl 2015     Jún 2015     Máj 2015     Apríl 2015     Marec 2015     Február 2015     December 2015     November 2015     Október 2015     Január 2015     September 2014     August 2014     Júl 2014     Jún 2014     Máj 2014     Apríl 2014     Marec 2014     Február 2014     December 2014     November 2014     Október 2014     Január 2014     September 2013     August 2013     Júl 2013     Jún 2013     Máj 2013     Apríl 2013     Marec 2013     Február 2013     December 2013     November 2013     Október 2013     Január 2013

Najvyšší súd SR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Slovenskej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Súdny dvor Európskej únie

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Krajské súdy SR

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Nejvyšší soud Československé socialistické republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Ústavný súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky

Žiadne rozsudky v tomto mesiaci

Odborné články

Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá sporom, ktorý sa týkal posudzovania toho, či previerka výpovede na mieste činu je ako dôkazný prostriedok výpoveď alebo listina
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou povinnej obhajoby v prípadoch zadržania podozrivých osôb
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok podrobne rozoberá znaky skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr. zák. a to aj na podklade rozhodovacej činnosti súdov.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou výkladu pojmu detská pornografia v spojitosti so skutkovou podstatou trestného činu výroby detskej pornografie podľa § 368 Tr. zák.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa venuje právnej úprave problematiky čerpania tzv. agrodotácií v poľnohospodárstve z trestnoprávneho hľadiska, pričom poukazuje aj na situácie, keď sú možnosti orgánov činných v trestnom konaní obmedzené.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok prináša analýzu znakov prečinu ohovárania podľa § 373 ods. 1 Tr. zák. a venuje pozornosť aj problematike, do akej miery je prípustná kritika najmä verejne činných osôb.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu úžery na podklade konkrétnej trestnej veci, ktorá bola v aplikačnej praxi riešená.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok prináša uznesenie vyšetrovateľa o zastavení trestného stíhania z oblasti stavebníctva, ktoré bolo vedené pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok prináša rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, ktoré sa týka zásady ne bis in idem v súvislosti s daňovou trestnou činnosťou.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá výkladom ustanovenia § 43 Tr. zák. z pohľadu odbornej literatúry, judikatúry ako aj vlastnej autorovej interpretácie, pričom cieľom článku je poukázať aj na problémy, ktoré sa vyskytujú najmä v súvislosti s ukladaním ďalšieho trestu zákazu činnosti.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok prináša judikatúru, ktorá sa formovala pri trestnom čine vydierania a je využiteľná pri výklade znakov skutkovej podstaty tohto testného činu.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá niektorými aspektmi subjektívneho presvedčenia ako častnej nosnej argumentácie obvinených, či poškodených osôb pri ekonomických trestných činoch
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor v príspevku prináša praktický komentár k ustanoveniam zákona o obetiach trestných činov a to s ich prepojením na dotknuté ustanovenia Trestného poriadku.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok nesúhlasne reaguje na článok Ondreja Prikryla, ktorý bol uverejnený v časopise Justičná revue a zaoberá sa problematikou podozrivého
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá rozborom a pohľadom na hodnotenie súladu dôvodov a trvania väzby s ustanoveniami Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd na podklade konkrétneho rozhodnutia ESLP.
Kľúčové slová:
Právna veta: Výňatok článku sa zaoberá problematikou zaisťovania počítačových údajov v trestnom konaní a to hlavne skúmaním obsahu mobilných telefónov.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá zákonom o obetiach trestných činov, ktorý menil a dopĺňal aj ustanovenia Trestného poriadku.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok bol prednesený na vedeckej konferencii s názvom "Návody a nástroje na efektívnu elimináciu protiprávnych konaní v spojení s možnou insolvenciou v teoretických súvislostiach", ktorá sa uskutočnila dňa 29.09.2017 na Právnickej fakulte UK v Bratislave.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá rozborom skutkovej podstaty trestného činu hanobenia mŕtveho a jej nedostatkami
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok prináša právny rozbor súčasného stavu skráteného vyšetrovania v podmienkach trestnoprávnej praxe.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou prezumpcie neviny a nestrannosťou sudcu v skupinových trestných veciach na podkalde prípadu R.L. a spol.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok poukazuje na nepružnosť Trestného zákona na zmeny, ktoré súvisia najmä s infláciou v súvislosti s definíciou pojmu škoda
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok pokračuje v diskusii na tému uvádzania totožnosti svedka pri upovedomovaní obhajcov o úkonoch podľa § 213 ods. 3 Tr. por. a to z pohľadu obhajoby
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok predstavuje voľné nadviazanie na problematiku kvality uznesenia o vznesení obvinenia.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou zákonom stanovenej lehoty, v ktorej je policajt povinný rozhodnúť o trestnom oznámení.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok reaguje na návrh judikátu, ktorým chce Najvyšší súd SR zjednotiť pohľad aplikačnej praxe na problematiku prechovávania drog z hľadiska hmotnostného vymedzenia obvykle jednorazovej dávky drogy.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok prináša nové uznesenie o vznesení obvinenia prokurátora JUDr. Vasila Špirka a na jeho podklade odborne polemizuje s tým, či možno spáchať trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa v štádiu pokusu a ako by mal byť vymedzený opis skutku pri tomto trestnom čine.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok prináša komentované rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne, ktoré ako jedno z kritérií pri úprave styku rodiča s dieťaťom počas vianočných sviatkov považuje vierovyznanie otca.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok bol prednesený na konferencii 23. slovenské dni práva, ktoré boli organizované Slovenskou advokátskou komorou.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok poukazuje na ďalšiu položku formalizmu v podmienkach slovenskej trestnoprávnej praxe v prípravnom konaní.
Kľúčové slová:
Právna veta: Výťah z prednášky uskutočnenej dňa 18.09.2017 v Justičnej akadémii v Pezinku, ktorá sa zaoberala problematikou znaleckého dokazovania a to aj na podklade rozhodovacej činnosti súdov
Kľúčové slová:
Právna veta: Poznámky k návrhu na zaujatie stanoviska Najvyššieho súdu SR k otázke, či správca konkurznej podstaty môže spáchať trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku porušením povinnosti postupovať pri výkone funkcie s odbornou starostlivosťou
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa komplexne zaoberá problematikou okamihu a formy priznania sa obvineného a jeho účinkov v súvislosti s dohodou o vine a treste
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou vecnej príslušnosti policajtov pri vykonávaní obhliadky miesta činu a právnym ponímaním času pri vykonávaní tohto dôkazného prostriedku.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá možnosťami spáchania trestného činu lúpeže v manželskom vzťahu ohľadne darovaných vecí.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá právom svedka odmietnuť vypovedať v rámci vyšetrovania drogových trestných činov v prípade, ak svedok drogy od páchateľa kupoval, alebo čo i len bezplatne dostal.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok v stručnosti a z pohľadu trestného práva kritizuje odôvodnenie nálezu ústavného súdu ohľadne zrušenia tzv. Mečiarových amnestií a poukazuje na dva sporné body, ktoré zostali spornými aj po publikovaní nálezu ústavného súdu.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá prípustnosťou záznamov z odpočúvania vykonaného na základe nedostatočne odôvodneného príkazu sudcu pre prípravné konanie.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá, aj to aj na podklade judikatúry súdov SR ako aj judikatúry ESĽP, výkladom pojmu "druh úkonu", ktorý je uvedený v § 213 ods. 3 Tr. por. a to so zameraním na skutočnosť, či orgány činné v trestnom konaní sú povinné uvádzať údaje o totožnosti svedka v prípade, ak úkon spočíva vo výsluchu svedka.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou zaistenia počítačových údajov a to na podklade rozhodnutia ESĽP vo veci Trabajo Rueda proti Španielsku zo dňa 30.05.2017
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa venuje okolnostiam smrti francúzskeho revolucionára J.P.Marata a jeho vrahyni Charlotte Cordayovej
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou zániku dôvodov povinnej obhajoby a zrušením ustanovenia obhajcu
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr. zák.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá aplikačnými problémami pri sledovaní osôb a vecí za použitia vyhotovovania obrazových a zvukových záznamov s tým, že v podstate ide o identické dôkazné prostriedky, ktoré slúžia na zabezpečenie zhodných dôkazov
Kľúčové slová:
Právna veta: Informácia o obsahu zjednocujúceho stanoviska trestného kolégia Krajského súdu v Bratislave ohľadne výkladu prechodného ustanovenia § 567m Tr. por.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá aplikačnými problémami, ktoré vznikajú pri zadržaní v súvislosti s páchaním trestnej činnosti zo strany páchateľov mladších ako 14 rokov.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok prináša podnetné zjednocujúce stanovisko Najvyššieho štátneho zastupiteľstva ČR, ktoré sa týka možnosti použitia nahrávky inej osoby, ktorá bola vyhotovená súkromnou osobou utajeným spôsobom
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor sa zaoberá problematikou prieťahov v trestnom konaní a ich kompenzáciou, pričom dôraz kladie na riešenie otázok a to, či možno trestné stíhanie zastaviť v dôsledku existencie extrémnych prieťahov, respektíve, kedy je možné využiť inštitút mimoriadneho zníženia trestu v zmysle § 39 ods. 1 Tr. zák.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá možnosťami obnovy konania vo veciach, v ktorých bola schválená dohoda o vine a treste
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok kritizuje tzv. dotazníkovú metódu výsluchu, ktorú od 01.01.2017 zaviedla polícia pri domácom násilí
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok pokračuje v diskusii na tému možností zrušenia tzv. Mečiarových amnestií, pričom analyzuje aj relevantnú judikatúru Inter-amerického súdu pre ľudské práva ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá sa týka amnestií
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou možnej právnej kvalifikácie v súvislosti s neoprávneným užívaním pozemkov
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok pokračuje v diskusii na tému možností zrušenia tzv. Mečiarových amnestií
Kľúčové slová:
Právna veta: Cieľom tohto článku je predovšetkým priblíženie fenoménu obchodovania s ľuďmi. V článku možo nájsť popis súčasného stavu v tejto problematike, ako aj návrhy de lege ferenda.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor sa v príspevku zameriava na efektivitu odhaľovania trestnej činnosti subvenčného charakteru.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá mučením ako súčasťou procesného práva v mestskom súdnictve malokarpatských miest.
Kľúčové slová:
Právna veta: článok sa zaoberá problematikou individualizácie ako znaku primeranosti trestov z pohľadu obhajoby.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou hlasovania pléna Ústavného súdu SR a jeho právnou úpravou.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok predstavuje príspevok do odbornej diskusie o možnostiach použitia súkromných nahrávok ako dôkazov v trestnom konaní, pričom podstatná časť tohto príspevku bola prednesená dňa 04.04.2019 na konferencii s názvom "Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní - možnosti a perspektívy", ktorá sa konala v Bratislave.
Kľúčové slová:
Právna veta: glosa o jednom odôvodnení rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, v ktorom predseda senátu kritizuje publikačnú činnosť podriadeného sudcu na webe pravnelisty.sk
Kľúčové slová:
Právna veta: Cieľom série článkov bude oboznámiť čitateľa s druhou stranou mince trestného práva a to jednak s reálnym stavom vybranej kriminality a tiež schopnosťou štátu stíhať páchateľov trestnej činnosti.
Kľúčové slová:
Právna veta: Účelom tohto článu je informovať o pokuse Ministerstva spravodlivosti SR prelomiť legislatívnou cestou zjadnocujúce stanovisko Najvyššieho súdu SR ohľadne trestného činu krádeže vlámaním.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou všeobecného ohrozenia so zameraním sa na problematiku spáchania tohto trestného činu v doprave.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá aktuálnou témou týkajúcou sa výberu sudcov ústavného súdu a to ústavnosťou zvolenia "aspoň" šiestich kandidátov na sudcov ústavného súdu
Kľúčové slová:
Právna veta: Čánok prináša komentár k aktuálnemu rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR, ktoré sa zaoberalo problematikou sledovania osôb a veci, inštitútom osoby pracujúcej v prospech Policajného zboru ako aj legitimitou odborného vyjadrenia NAKA k hodnote drogy.
Kľúčové slová:
Právna veta: Čánok sa zaoberá pomerne sporným prípadom vyvodzovania trestnej zodpovednosti záložného veriteľa za úmyselné nevykonanie (nerealizovanie) záložného práva.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou ustanovenia § 116 Tr. por. v nadväznosti na smernicu GDPR.
Kľúčové slová:
Právna veta: Obsahom predkladaného príspevku je zamyslenie sa nad obsahom trestných oznámení podávaných oznamovateľmi a tiež k predmetu ich posúdenia zo strany OČTK.
Kľúčové slová:
Právna veta: článok sa podrobnejšie zaoberá vybranými ustanoveniami zákona č. 321/2018 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch, ktorý nadobúda účinnosť od 01.01.2019 a mení a dopĺňa aj ustanovenia Trestného zákona a Trestného poriadku
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok pokračuje v diskusii o podávaní tzv. bianco sťažností v trestnom konaní
Kľúčové slová:
Právna veta: V článku autori predkladajú kritiku právnej kvalifikácie týrania blízkej a zverenej osoby v kvalifikovanej skutkovej podstate závažnejším spôsobom konania s odkazom na páchanie trestného činu po dlhší čas
Kľúčové slová:
Právna veta: článok sa zaoberá posudzovaním zákonnosti vyhotovenia obrazových záznamov, ktoré boli vyhotovené súkromnou osobou na verejnosti bez súhlasu nahrávanej osoby a ich následnej použiteľnosti v konaní pred súdom
Kľúčové slová:
Právna veta: Čánok reaguje na aktuálne medializované rozhodnutie Okresného súdu Poprad, ktorého účastníkom bol Prezident SR
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok nesúhlasne reaguje na argumenty uvedené v článku Ing. Mareka Tomana s názvom Bianco sťažnosť proti uzneseniu v trestnom konaní
Kľúčové slová:
Právna veta: Čánok kriticky reaguje na aplikačnú prax, ktorá akceptuje podávanie prázdnych sťažností s tým, že odôvodnené budú až po zákonom stanovenej lehote.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok reaguje na niektoré komentáre k článku Trestnoprávna úprava stalkingu - aktuálne otázky teórie a praxe.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok v stručnosti reaguje na avizované zmeny v Trestnom poriadku ohľadne zavedenia náhodného výberu obhajcov ex offo v trestnom konaní prostredníctvom počítača.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá analyzovaním právnej úpravy ochrany bezpečnosti v objektoch súdu v kontexte častých anonymných hlásení o umiestnení bomby na súde.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá zásadou konania z úradnej povinnosti v predprípravnej fáze trestného konania z pohľadu orgánov činných v trestnom konaní
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa na podklade konkrétnej trestnej veci zaoberá postupom orgánov činných v trestnom konaní a súdov vo veciach, v ktorých splýva postavenie obvineného a poškodeného v jednej osobe v tej istej trestnej veci.
Kľúčové slová:
Právna veta: Čánok sumarizuje odporúčania ministrovi spravodlivosti ohľadne riešenia problémov súdov
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa podrobne zaoberá vzájomným pôsobením páchateľa a obete pri trestnom čine nebezpečného prenasledovania a rozoberá jednotlivé formy stalkingu.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok pokračuje v diskusii o problematike bezpečnostných prehliadok vykonávaných zo strany policajta
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok prináša prehľad judikatúry súdov ohľadne zásady zákazu zneužitia práva v súvislosti s DPH.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok poukazuje na nesprávny výklad inštitútov obmedzenia osobnej slobody podľa § 85 ods. 2 Tr. por. a zaistenia osoby podľa § 19 ods. 1 zákona o policajnom zbore.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok polemizuje so závermi príspevku JUDr. Timoteja Baďa ohľadne toho, či postup policajta, ktorý obmedzí osobnú slobodu podľa § 85 ods. 2 Tr. por. možno označiť za vykonávanie služobného zákroku.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok pokračuje v polemike týkajúcej sa posudzovania zákonnosti získaných dôkazov v prípravnom konaní
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok reaguje na niektoré argumenty JUDr. Miroslava Srholca uverejnené v článku "Trestnoprávny formalizmus náš každodenný, no. 6" a snaží sa vysvetliť úlohu súdu a orgánov činných v trestnom konaní z hľadiska posudzovania zákonnosti získaných dôkazov ako aj v stručnosti vysvetliť úlohu judikatúry v trestnom procese.
Kľúčové slová:
Právna veta: Ide o pokračovanie článku, ktorý sa zaoberal vznikom dôvodov povinej obhajoby v prípravnom konaní.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok má ambíciu dať do pozornosti previerku zákonnosti predkladaných dôkazných prostriedkov v trestnom konaní zo strany orgánov činných v trestnom konaní.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa vo všeobecnosti zaoberá (ne)možnosťou opätovného zadržania obvineného v tej istej trestnej veci v prípadoch, v ktorých nedošlo k žiadnej zásadnej zmene podkladov pre rozhodovanie o väzbe.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré mali nielen negatívne dopady na život obyvateľov, ale vyvolávajú aj zásadné právne otázky
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok prináša a komentuje aktuálne rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, ktoré sa týkajú prezumpcie neviny
Kľúčové slová:
Právna veta: Cieľom tohto príspevku je predostrieť čitateľovi exkurz typickými výrokmi súdu o treste zákazu činnosti, s následným vyjadrením právneho názoru na ich jednotlivú formuláciu. Náležitá a podrobná pozornosť je venovaná aj autorom viackrát rozoberanej problematike ukladania ďalšieho trestu s cieľom vyvolania odbornej diskusie na úrovni trestnoprávnych grémií a kolégií, ktoré by viedli k zjednoteniu právneho názoru
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá otázkou, či možno vydať rozkaz o uložení sankcie v prípade spáchania stavebného priestupku
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou povinnosti mlčanlivosti advokáta a etikou povolania advokáta
Kľúčové slová:
Právna veta: Analýza pojmu repatriácia, porvnanie právneho inštitútu repatriácia s jeho používaním počas I. ČSR a po II. svetovej vojne, súčasný stav používania aplikácie pojmu repatriácia
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá postavením Kriminálneho úradu finančnej správy ako oznamovateľa trestnej činnosti a osobitne sa zaoberá aj účinkami a vzájomným vzťahom sťažnostného konania a oprávnením prokurátora zrušovať uznesenia policajta v prípravnom konaní
Kľúčové slová:
Právna veta: Čánok sa zaoberá trestným činom prekrúcania (ohýbania, znužitia) práva, ktorý vláda SR, podľa svojho programového vyhlásenia, zvažuje zaviesť do Trestného zákona aj v pránych podmienkach Slovenskej republiky
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zameriava na otázku súladnosti zavedených protiepidemických obmedzení v Slovenskej republike s článkom 15 Európskeho dohovoru o ľudských právach
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok podrobne mapuje problémové miesta vecnej príslušnosti Špecializovaného testného súdu a kritizuje jej nejednoznačnú právnu úpravu
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok prináša stanovisko k diskusii na stránkach mienkotvorných denníkov a bývalého splnomocnenca vlády SR pre decentralizáciu ako aj analýzu právnych úprav počnúc vytvorením duálneho systému verejnej správy a následnej právnej úprave zákona č. 222/1996 Z.z.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá možnosťami trestno-právneho posúdenia konania rodiča dieťaťa, ktorý emočne zneužíva dieťa a používa ho ako zbraň proti druhému rodičovi
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou mlčanlivosti advokáta v incidenčnom spore na podkalde konkrétneho prípadu z praxe
Kľúčové slová:
Právna veta: Výňatky z programového vyhlásenia vlády SR scháleného dňa 19.04.2020, ktoré sa týkajú trestného práva, súdov a orgánov činných v trestnom konaní
Kľúčové slová:
Právna veta: Pojem právnickej osoby je z hľadiska štruktúry systémovo zložitý integrovaný fenomén, ktorý je skúmaný a študovaný celou skupinou vedných odvetví. Preto je potrebné právnickú osobu vnímať ako komplexný spoločenský fenomén, ktorý vznikol v určitých spoločenských podmienkach a plnil, a do budúcnosti i bude plniť, svoje spoločenské poslanie.
V článku analyzujem doktrínu piercing the corporate veil, ktorej primárnym účelom je princíp ochrany veritelov a o.i. analyzujem trest zrušenia právnickej osoby v kontexte zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa dopĺňa už publikovanú tému pôsobnosti a zodpovednosti vyšetrovateľa v trestnom konaní.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá analýzou právnej úpravy menovania fyzických osôb do funkcií, ktoré sú v právomoci exekutívy podľa Ústavy SR a iných právnych úprav prijatých NR SR
Kľúčové slová:
Právna veta: Podstatou tohto článku je podrobiť odbornej kitike uznesenie najvyššieho súdu vydané v dovolacom konaní týkajúce sa najmä výkladu § 284 ods. 2 Tr. por.
Kľúčové slová:
Právna veta: Čánok sa zaoberá pôvodným návrhom zákona o mimoriadnych opatreniach a to v časti, v ktorej s navrhovala zmena zákona o elektronických komunikáciách
Kľúčové slová:
Právna veta: Reakcia sudcovskej rady Okresného súdu Bratislava V na kritiku ohľadne možného ponúknutia záruky v zmysle § 80 ods. 1 písm. a) Tr. por. zo strany sudcov.
Kľúčové slová:
Právna veta: Podstatou článku je námet do diskusie k súčasnému stavu vnímania povinností vyšetrovateľa v trestnom konaní
Kľúčové slová:
Právna veta: Čánok sa zaoberá problematikou európskeho zatýkacieho rozkazu vo svetle rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor metódou komparácie porovnáva právne texty, ktoré boli prijaté v čase vzniku ústavného systému SR v roku 1992 a nasledovných novelizácií, pričom vyslovuje právny názor ako príspevok do diskusie problematiky amnestií, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Kľúčové slová:
Právna veta: výťah z prednášky uskutočnenej pre daňových poradcov na Akadémii daňových poradcov v Bratislave
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok analyzuje ustanovenie § 122 ods. 5 Tr. zák. v kontexte rozhodovacej činnosti orgánov činných v trestnom konaní.
Kľúčové slová:
Právna veta: Čánok poukazuje na rozdielnu rozhodovaciu činnosť konkrétneho sudcu ohľadne trestného činu ohovárania a taktiež sa zamýšľa nad tým, kde by mala končiť sloboda slova pri útokoch na sudcu.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok uvádza viaceré konkrétne reformné návrhy, či podnety ohľadne zlepšenia fungovania justíce a prokuratúry.
Kľúčové slová:
Právna veta: Podstatná časť tohto príspevku bola súčasťou prednášky advokátom, ktorá sa uskutočnila dňa 13.12.2019 v rámci semináru usporiadaného Slovenskou advokátskou komorou.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor v predkladanom článku poukazuje prostredníctvom pravidiel legislatívnej techniky a aplikácie práva na nevhodnú podobu novelizovanej skutkovej podstaty trestného činu krádeže.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok prináša komentované uznesenie o vznesení obvinenia v trestnej veci tzv. Takáčovcov, do ktorej polícia včlenila aj advokáta a obvinila ho za výkon svojho povolania na podklade výpovede pochybného svedka.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zameriava na vybrané problémy legalizácie príjmu z trestnej činnosti súvisiace s ukladaním výnosov z trestnej činnosti na bankové účty.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor sa v článku zaoberá aplikáciou zásady zákazu sebaobviňovania v prípade zisťovania prítomnosti návykovej látky pri cestnej kontrole, a to na podklade aktuálnych rozhodovacích trendov zaznamenaných v zahraničí.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou zaisťovania obsahu mobilných telefónov a počítačov vo vzťahu k ustanoveniu § 90 Tr. por. upravujúceho uchovanie a vydanie počítačových údajov.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor poskytuje vlastný pohľad a vlastné právne závery na aktuálne otázky kreovania právneho štátu ako aj zamyslenie sa nad súčasným stavom plnenia si ústavných povinností zo strany prezidenta.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok analyzuje procesný postup polície a to najmä pokiaľ ide o odňatia pracovného počítača sudcu.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor sa venuje trestnému činu podvodu a to aj na podklade štatistických údajov
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok polemizuje s článkom "Ako správne kvalifikovať falšovanie zmenky?", pričom obsahuje aj komentár JUDr. Petra Šamka.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok polemizuje s článkom "Ako správne kvalifikovať falšovanie zmenky?", pričom k uvedenému príspevku je pripojený aj komentár JUDr. Petra Šamka
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá trestným činom ohovárania na podklade konkrétneho prípadu z aplikačnej praxe.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou správnej právnej kvalifikácie prípadov, v ktorých je falšovaná zmenka, ktorá plní úlohu platobného prostriedku.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá tým, či je možné notára označiť za orgán verejnej moci a teda či je povinný vykonať zaručenú konverziu dokumentu.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá formuláciou skutkovej vety, okrem iného aj tým čo nevyhnutne musí byť súčasťou skutkovej vety, čo jej súčasťou naopak byť nemôže, respektíve čo by skutková veta obsahovať nemala.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá možnosťami zisťovania ovplyvnenia vodiča motorového vozidla kanabisom.
Kľúčové slová:
Právna veta: Autor sa v príspevku zameriava na zmeny v Trestnom poriadku zavedené zákonom č. 54/2019 Z.z.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá aktuálnou rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora Európskej únie ohľadne európskeho zatýkacieho rozkazu
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou počítačovej kriminality a to na podklade štatistických údajov
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok analyzuje zásadu hospodárnosti trestného konania z pohľadu aplikačnej praxe.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá prekračovaním kompetencií znalcov, ktorí pri vypracovávaní znaleckého posudku realizujú vyšetrovacie úkony.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa na podklade konkrétneho prípadu zaoberá rozhodovacou činnosťou Súdneho dvora Európskej únie v drogových trestných veciach
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok na podklade rozhodnutia ESLP vo veci Adamčo v. Slovenská republika, či výpovede kajúcnika v mediálne známej veci mapuje dohody medzi prokurátorom a kajúcnikom ako aj výhody kajúcnika, ktoré môžu byť niekedy až príliš rozsiahle s dopadmi na sprvodlivosť trestného konania
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok je reakciou na masívne zverejňovanie informácií z vyšetrovacieho spisu v medializovaných trestných kauzách
Kľúčové slová:
Právna veta: Tento príspevok sa zaoberá vplyvom európskeho práva na slobodný prístup k informáciám a na zásadu informovanosti v kontexte správneho trestania v Slovenskej republike. Príspevok sa taktiež zaoberá extrémami a excesmi využívania a zneužívania práva na slobodný prístup k informáciám a uplatňovaním zásady informovanosti verejnosti v správnom trestaní.
Kľúčové slová:
Právna veta: Článok sa zaoberá problematikou možného súbehu disciplinárneho a trestného konania vedeného proti prokurátorovi a to na podklade judikatúry ESĽP
Kľúčové slová:
Právna veta: Európska únia, a Slovenská republika ako jej členský štát čelia viacerým spoločným výzvam. Jednou z nich je aj otázka, ako sa vyrovnať s pôsobením súkromných záujmov na členov svojich najvyšších výkonných orgánov. Takéto pôsobenie je vnímané veľmi citlivo najmä po skončení výkonu verejnej funkcie, s čím súvisí pojem „mechanizmus otočných dverí“. Ním sa označuje relatívne voľný prechod bývalých činiteľov do odvetví, ktoré predtým významne regulovali z pozície svojho úradu. Príspevok analyzuje, či v tejto oblasti existujú spoločné právne princípy, nakoľko predmetná problematika je už v súčasnost ...Znenie článku je skrátené. Pre úplné znenie článku sa zaregistrujte a prihláste.
Kľúčové slová:
Právna veta: Príspevok sa zaoberá problematikou elektronizácie v správe justície a jej nedostatkami, ktoré sa začali objavovať v e-Justice v praxi. Taktiež sa autor tohto príspevku snaží poukázať na vybrané nedostatky v e-Justice a navrhnúť ich praktické a teoretické riešenia.
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.