Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813595
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48280
USSR: 30515
NSČR: 104520
NSSČR: 56135
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399888
Krajské súdy (ČR): 29913
Posledná aktualizácia
19.10.2017 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: absencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: absencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení
  • absencia nájdené 20291 krát v 13084 dokumentoch
  • naliehavy nájdené 23131 krát v 4964 dokumentoch
  • pravny nájdené 2301812 krát v 324353 dokumentoch
  • zaujat nájdené 109156 krát v 51016 dokumentoch
  • na nájdené 13152854 krát v 399611 dokumentoch
  • pozadovany nájdené 42043 krát v 23269 dokumentoch
  • urcenie nájdené 326700 krát v 123973 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 7 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Nedostatok pasívnej vecnej legitimácie odporcu (správcu bytového domu) ako dôvod pre zamietnutie návrhu na určenie neplatnosti hlasovania na schôdzi vlastníkov bytov (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Zo znenia zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vyplýva, že vlastník bytu sa môže v určitých prípadoch výslovne v zákone stanovených, voči ostatným vlastníkom, v prípade prehlasovania obrátiť na súd aby o veci, o ktorej sa hlasovalo, rozhodol. Možnosť súdnej ochrany prehlasovaného vlastníka sa teda dáva voči ostatným vlastníkom, ktorý o veci hlasovali a rozhodli inak. Obdobne je tomu aj v prípade nezhôd pri spoluvlastníkoch riešených Občianskym zákonníkom...Pri posudzovaní vecnej legitimácie je nutné brať do úvahy, že vecná legitimácia vychádza z hmotnoprávneho vz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Dedičský spor - posudzovanie otázky, či závet poručiteľa spísaný formou notárskej zápisnice obstojí popri jeho neskoršom závete (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Postup podľa ust. § 175k ods. 2 O.s.p. neumožňuje, aby spôsobilým predmetom sporového konania, začatého na základe odkazu dedičského súdu bolo len určenie spornej právnej otázky. Posúdenie otázky, či závety poručiteľa môžu alebo nemôžu popri sebe obstáť je otázkou právnou, ktorú zákon zveril na posúdenie notárovi ako súdnemu komisárovi v rámci dedičského konania a preto sa nemožno rozhodnutia o tejto otázke s úspechom domáhať v občianskom sporovom konaní. Odvolací súd ďalej považuje za potrebné uviesť, že žaloba podaná podľa § 175k ods. 2 O.s.p. nie je určovacou žalobou v zmysle §80 písm. c) O ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Ak žalobca neosvedčí svoj naliehavý právny záujem na ním požadovanom určení, ide o samostatný a prvoradý dôvod pre zamietnutie žaloby (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3Cdo 112/2004 (81/2006 ZSP) naliehavý právny záujem v zmysle § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku sa viaže na konkrétny určovací petit (to, čoho sa žalobca v konaní domáha) a súvisí s vyriešením otázky, či sa žalobou s daným určovacím petitom môže dosiahnuť odstránenie spornosti žalobcovho práva alebo neistoty v jeho právnom vzťahu. Určovacia žaloba nie je spravidla opodstatnená najmä vtedy, ak vyriešenie určitej otázky neznamená úplné vyriešenie obsahu spornosti daného právneho vzťahu alebo práva, alebo ak požadované určenie má povahu (len) pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
... je neplatná podľa § 39 Občianskeho zákonníka, avšak okresný aj krajský súd ich návrh zamietol z dôvodu absencie naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení (§ 80 písm c/OSP), pretože aj v prípade vyhovenia ich návrhu by takéto určenie ( neplatnosť ... je neplatná podľa § 39 Občianskeho zákonníka, avšak okresný aj krajský súd ich návrh zamietol z dôvodu absencie naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení (§ 80 písm c/OSP), pretože aj v prípade vyhovenia ich návrhu by takéto určenie ( neplatnosť ...
Súvisiace predpisy:
54/2000, 40/1964, 655/2004, 513/1991
... je potrebné zamietnuť bez jeho meritórneho preskúmania z dôvodu nedostatku pasívnej vecnej legitimácie v konaní, ktorá má za následok aj absenciu naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení. Z vykonaného dokazovania má súd za preukázané, že dňa 01. 01. 2009 došlo k uzatvoreniu nájomnej zmluvy medzi navrhovateľkou, ako ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 40/1964
... o zastavení reštrukturalizačného konania navyše zanikli účinky začatie reštrukturalizačného konania, čo tiež odôvodňuje záver o absencii naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení v čase, kedy sa úpadca už nachádza v konkurznom konaní. V závere súd považuje za ... ustanovení má súd za preukázané, že návrhu navrhovateľa nie je možné vyhovieť s poukazom na absenciu naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení. Existenciu naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení (§ 80 písm. c/ O.s.p.) skúma ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 655/2004, 7/2005
... , ktorý závisí od zistení z navrhnutých a vykonaných dôkazov. Návrh navrhovateľa v časti určenia neplatnosti kúpnej zmluvy neobstojí z dôvodu absencie naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení. Navrhovateľ však neuniesol svoje dôkazné bremeno ani vo vzťahu k ďalším uplatneným nárokom. Nevyvrátil tvrdenie navrhovateľky, že z bytu ju ...
Súvisiace predpisy:
40/1964
... III.), odôvodnil ustanovením § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O. s. p.“) a absenciou naliehavého právneho záujmu na požadovaných určeniach. Vychádzal z toho, že ani vyhovením obom uvedeným návrhom by sa na právnom postavení navrhovateľov ... III.), odôvodnil ustanovením § 80 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O. s. p.“) a absenciou naliehavého právneho záujmu na požadovaných určeniach. Vychádzal z toho, že ani vyhovením obom uvedeným návrhom by sa na právnom postavení ...
Súvisiace predpisy:
182/1993, 99/1963, 511/2007, 40/1964, 323/1992, 527/2002, 77/2005
... zmluvy teda nie je naliehavý právny záujem. Na základe uvedeného potom bolo potrebné predmetný návrh navrhovateľky bez ďalšieho vyhodnotiť pre absenciu naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení za nedôvodný. Z týchto dôvodov sa potom odvolací súd ďalšími dôvodmi podaného odvolania a správnosťou ďalších záverov súdu prvého stupňa ...
Súvisiace predpisy:
8/2012, 40/1964, 99/2005, 275/1996, 50/1976
... novom konaní. Z obsahu spisového materiálu vyplýva, že okresný súd zamietol žalobu navrhovateľa z dôvodu absencie naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení v zmysle ust. § 80 písm. c) O.s.p. Absencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení je prvoradým dôvodom, pre ktorý žaloba nemôže obstáť. Pri zistení jeho absencie súdom je akékoľvek ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 655/2004, 134/2014, 31/2011, 26/2000
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.