Nájdené rozsudky pre výraz: absencia odôvodnenia rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 62

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

23 dokumentov
16 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Obsah práva na spravodlivý súdny proces nespočíva len v tom, že osobám nemožno brániť v uplatnení práva alebo ich diskriminovať pri jeho uplatňovaní. Obsahom tohto práva je i relevantné konanie súdov a iných orgánov Slovenskej republiky. Ak je toto konanie v rozpore s procesnými zásadami, porušuje ústavnoprávne princípy (napr. II. ÚS 85/06). Zmyslom práva na súdnu ochranu je umožniť každému reálny prístup k súdu a tomu zodpovedajúcu povinnosť súdu o veci konať. Ak osoba (právnická alebo fyzická) splní predpoklady ustanovené zákonom, súd jej musí umožniť stať sa účastníkom konania so všetkými p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 14Cob/12/2013 5712207523 26.04.2013 JUDr. Martina Nemravová ECLI:SK:KSZA:2013:5712207523.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v právnej veci žalobcu: Pharmagal, spol. s.r.o., so sídlom Murgašova 5, 949 01 Nitra, IČO: 34 100 857, zastúpeného právnou zástupkyňou JUDr. Petrou Lukáčovou, advokátkou, so sídlom P. XX, XXX XX A., proti žalovanému: FARM
Právna veta: Štruktúra odôvodnenia rozhodnutia je v priamej spojitosti so základným právom na súdnu ochranu podľa článku 46 ods. 1 Ústavy SR. Ak správny orgán pri odôvodňovaní rozhodnutia nepostupuje spôsobom, ktorý záväzne určuje ust. § 47 ods. 3 správneho poriadku, dochádza nielen k tomu, že rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov alebo pre ich nezrozumiteľnosť, ale aj k tomu, že základné právo na súdnu ochranu nie je naplnené reálnym obsahom. Konanie a rozhodovanie sa uskutočňuje v predpísanom ústavnom a zákonnom rámci, rešpektovanie, ktorého vylučuje svojvôľu v ich postupe, pričom v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8Sa/86/2019 1019201518 21. 11. 2019 JUDr. Blanka Malichová ECLI:SK:KSBA:2019:1019201518.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred sudkyňou JUDr. Blankou Malichovou, v právnej veci žalobcu: H. R., nar. XX.XX.XXXX, štátny príslušník O. islamskej republiky, bez dokladu totožnosti, aktuálne Útvar policajného zaistenia pre
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/170/2014 2014200708 19. 04. 2016 JUDr. Róbert Foltán ECLI:SK:KSTT:2016:2014200708.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Róberta Foltána a sudcov JUDr. Pavla Lacza a JUDr. Ľubomíra Bundzela v právnej veci žalobcu Mgr. H. Y., U. XXX/X, T., zastúpeného spoločnosťou Weis & Partners s.r.o., Iváns
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/74/2011 2105210164 31.07.2012 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:KSTT:2012:2105210164.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcu: I. W., nar. X. L. XXXX, bytom Q., M. Q. XX, zast. advokátom: JUDr. Slávo Uhrina, Bratislava, Niťova 3, proti žalovanej: PEVAS, s. r. o., Žilina, Predmestská 1713/38, zast. advokátkou: JUDr. Eva Lekešová, Žilina, Národná 13,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 26CoE/39/2015 8807207477 11. 02. 2016 JUDr. Eva Sláviková ECLI:SK:KSPO:2016:8807207477.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v exekučnej veci oprávneného RECLAIM, a.s., so sídlom Prievozská 2/A, Bratislava, IČO: 46 076 760 proti povinným 1/ F. X., bytom D. XX, zastúpenej opatrovníkom J. U., súdnou tajomníčkou K. súdu F. a 2/ H. X., naposledy bytom D. XX (zomrel
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Co/48/2012 1110240853 30.05.2013 JUDr. Roman Bolebruch ECLI:SK:KSBA:2013:1110240853.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Bolebrucha a sudcov JUDr. Márie Šramkovej a JUDr. Beáty Jurgošovej v právnej veci navrhovateľa: Obec Zeleneč, Školská 5, Zeleneč, zastúpeného advokátom JUDr.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Co/502/2011 1110240852 30.05.2013 JUDr. Roman Bolebruch ECLI:SK:KSBA:2013:1110240852.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Bolebrucha a sudcov JUDr. Márie Šramkovej a JUDr. Beáty Jurgošovej v právnej veci navrhovateľa: Obec Gáň, Gáň, zastúpeného advokátom JUDr. Daliborom Kiselico
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 27Co/225/2018 3817212858 18. 10. 2018 JUDr. Ľubica Bajzová ECLI:SK:KSTN:2018:3817212858.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubice Bajzovej a sudkýň JUDr. Aleny Záhumenskej a Mgr. Martiny Trnavskej v spore žalobcu E., proti žalovanej H. o zaplatenie 2.399,15 eur s príslušenstvom, na odv
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Co/162/2017 8612209089 23. 02. 2018 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2018:8612209089.2 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a členov senátu JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Viery Kandrikovej v spore žalobcu: Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36 234 176, právne zastúpen
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Co/368/2015 8612209007 10. 12. 2015 JUDr. Jana Burešová ECLI:SK:KSPO:2015:8612209007.3 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, právne zastúpeného Fridrich Paľko, s.r.o., Grösslingova 4, Bratislava, IČO: 36 864 421, proti žalovanému: Slovenská republika - Ministerstvo spravodlivos
MENU