Nájdené rozsudky pre výraz: absencia pasívnej legitimácie žalovaného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 31

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe za nedbanlivosť prevádzateľa podľa § 430 ods.1 druhá veta O. z. sa považuje porušenie len takej povinnosti, ktorá je uložená všeobecne záväzným právnym predpisom. V čase, keď syn žalovanej použil jej vozidlo bol účinný zák.č.315/96 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý však v žiadnom ust. neukladal vlastníkovi, resp. držiteľovi vozidla povinnosť vyslovene zakázať inej osobe (teda ani svojmu rodinnému príslušníkovi), aby nepoužil jeho vozidlo, ani povinnosť odložiť kľúče od vozidla na neprístupné miesto, preto záver, ku ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5Co/389/2011 7705202360 16.04.2013 JUDr. Andrej Šalata ECLI:SK:KSKE:2013:7705202360.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Andreja Šalatu a sudcov JUDr. Táne Veščičikovej a JUDr. Jána Slebodníka vo veci žalobcu Q. W., W. W. M. XX, zast. JUDr. Jánom Derevjaníkom, advokátom, Advokátska kancelári
Právna veta: Keďže pri žalobách o určení choroby z povolania sa naliehavý právny záujem nepreukazuje, pretože ide o určenie skutočnosti a nie určenie či tu právny vzťah je alebo nie, je odvolací súd konštatuje, že v danom prípade ide o určenie skutočnosti a to o určenie skutočnosti, že poškodenie zdravia žalobcu, je chorobou z povolania a je zaraditeľná do položky č. 38.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11CoPr/8/2013 7212215290 30.04.2014 JUDr. Angela Čechová ECLI:SK:KSKE:2014:7212215290.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Angely Čechovej a sudkýň Mgr. Angeliky Sopoligovej a JUDr. Jarmily Čabaiovej vo veci žalobcu E. Y., nar. XX. 8. XXXX, trvale bytom F., E. XX, zast. Advokátkou kancel
Právna veta: Zamestnávateľ je zodpovedný za škodu pri pracovnom úraze, alebo v dôsledku choroby z povolania zamestnanca, ak sa svojej zodpovednosti nezbaví celkom, alebo čiastočne podľa § 196 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce. Zamestnávateľ sa môže svojej zodpovednosti zbaviť celkom, ak preukáže, že vznik pracovného úrazu zavinil sám poškodený zamestnanec. Dôkazné bremeno je však na strane zamestnávateľa, ktorý musí preukázať, že: a) zamestnanec porušil právne predpisy, alebo ostatné predpisy, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ide o zavinené porušenie predpisov zamest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 12Co/251/2018 4413212043 11. 05. 2021 JUDr. Renáta Pátrovičová ECLI:SK:KSNR:2021:4413212043.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty Pátrovičovej a sudkýň JUDr. Sone Zmekovej a JUDr. Denisy Šaligovej, v spore žalobcu: R. X., nar. XX.X.XXXX, bytom T., G.. Y. X, právne zastúpený: JUDr. Roman
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/43/2020 2619200501 27. 04. 2021 Mgr. Katarína Arnouldová ECLI:SK:KSTT:2021:2619200501.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Kataríny Arnouldovej a sudcov JUDr. Silvie Hýbelovej a Mgr. Fedora Benku, v spore žalobcu: R. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom E., L. XXX/ X, proti žalovanej: G. H., nar.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 22Co/124/2019 8718203373 27. 02. 2020 JUDr. Viera Kandriková ECLI:SK:KSPO:2020:8718203373.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Kandrikovej a členov senátu JUDr. Branislav Brezu a JUDr. Michala Boroňa v spore žalobkyne: B. P., H.. XX.XX.XXXX, C. D. S. S., S. XX, právne zast. Mgr. Mare
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 26Co/156/2017 2207204694 12. 06. 2018 JUDr. Daniel Ilavský ECLI:SK:KSTT:2018:2207204694.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom zo sudcov: JUDr. Daniel Ilavský ako predseda senátu a Mgr. Jozef Mačej a Mgr. Michal Novotný ako členovia senátu v sporovej veci žalobcov: 1. Ing. R. C., 2. M. C., obaja L. XX, F., spoločne zast
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 12Co/103/2017 4110214427 28. 12. 2018 JUDr. Renáta Pátrovičová ECLI:SK:KSNR:2018:4110214427.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty Pátrovičovej a sudkýň JUDr. Sone Zmekovej a JUDr. Denisy Šaligovej v právnej veci žalobcu: B.. F. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom E. XXXX/X, XXX XX F., zastúpeného Advokátskou kanceláriou J
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/15/2020 7217205240 13. 03. 2020 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2020:7217205240.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a sudcov Mgr. Márie Hlaváčovej a JUDr. Igora Ragana v spore žalobcu: Medi Cool s.r.o., Poľovnícka 6, Košice, IČO: 36 603 317, zastúpený: JUDr. Eva Hencovská, advokát, Bajzov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/33/2015 2614201412 19. 01. 2016 JUDr. Zlatica Javorová ECLI:SK:KSTT:2016:2614201412.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobkyne: D. I., nar. XX. O. XXXX, bytom I., G. XXXX/X, zastúpenej splnomocnenkyňou: Valko Marián & partners, s. r. o., Bratislava, Porubského 2, proti žalovaným: 1/ D. Y., nar. X. W. XXXX, bytom Rakúska republika, W. S. X
MENU