Nájdené rozsudky pre výraz: absencia právneho zastúpenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 83

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

31 dokumentov
156 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1S/25/2019 8119200981 15. 08. 2019 JUDr. Marian Hoffmann, PhD. ECLI:SK:KSPO:2019:8119200981.3 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu V. V., bytom Q. 8, V., adresa na doručovanie XX Y. U., J. Z., T XEE, T. S., právne zastúpeného Mgr. Jurajom Pirkovským, advokátom, Bajkalská 5, Prešov proti žalovanému Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Pr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/45/2017 1315211379 25. 04. 2017 Mgr. Patrícia Železníková ECLI:SK:KSBA:2017:1315211379.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Patrície Železníkovej a členiek senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a JUDr. Miroslavy Štannerovej v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: C. E.,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/219/2016 1116218707 08. 12. 2016 JUDr. Monika Valašíková PhD. ECLI:SK:KSBA:2016:1116218707.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobkyne: X. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom X. XX, XXX XX W., proti žalovanému: Prezídium Policajného zboru, Úrad hraničnej a cudzineckej polície, Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Bratislava, Hrobákova
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/275/2017 1017201910 31. 01. 2018 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2018:1017201910.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: I.. arch. B. U., K.., bytom P. XXA, XXX XX N. Q., N. republika, proti žalovanému: Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti r
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/156/2017 1017201075 06. 12. 2017 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2017:1017201075.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: D.. R.. W. S., R.., bytom N. 3, XXX XX U., proti žalovanému: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti upovedomenia o odložení návrhu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/168/2017 1416210787 08. 11. 2017 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2017:1416210787.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobkyne: E. P., bytom I. XX, K., proti žalovanému: Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OU-BA-PLO-2016/77284, t
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6S/42/2016 1016200333 17. 08. 2016 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2016:1016200333.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: Združenie domových správ, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, proti žalovanému: Okresný úrad Bratislava, so sídlom Tomášikova 46, 832 05 Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/253/2017 1017202117 30. 01. 2018 JUDr. Viera Šebestová ECLI:SK:KSBA:2018:1017202117.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: I.. L. R., XXX XX F. C. XXX, I.: XX XXX XXX, proti žalovanému: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky, Botanická 17, 842 13 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6S/133/2016 1016201052 23. 11. 2016 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2016:1016201052.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: A. Q., X. X, XXX XX O., proti žalovanému: Slovenský pozemkový fond, so sídlom Trenčianska 55 821 09 Bratislava, v konaní o vydanie reštitučného majetku na základe rozhodnutia bývalého Okresného úradu Br
MENU