Nájdené rozsudky pre výraz: absencia riadneho odôvodnenia súdneho rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

29 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V zmysle ust. § 157 ods. 2 O.s.p. v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé. Z ustanovenia § 157 ods. 2 O.s.p. vyplýva, že odôvodnenie rozhodnutia má obsahovať výklad opodstatnenosti, pra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23CoP/26/2014 2112223551 04.08.2014 JUDr. Iveta Jankovičová ECLI:SK:KSTT:2014:2112223551.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a členiek senátu: JUDr. Lea Stovičková a JUDr. Daša Kontríková v právnej veci starostlivosti o maloleté dieťa: P. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom W., H
Právna veta: 14. Odvolací súd ďalej uvádza, že k zániku poistenia podľa § 801 ods. 2 Občianskeho zákonníka nezaplatením bežného poistenia dochádza na základe kvalifikovanej výzvy, ktorá musí obsahovať, že „ak dlžné poistné nebude zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy, poistenie zanikne“. Ak výzva takéto upozornenie neobsahuje, neviaže sa k nej začiatok plynutia lehoty na zaplatenie poistného. Je nutné tiež uviesť, že v reakcii na zavedenie kvalifikovanej výzvy do Občianskeho zákonníka s účinnosťou od 1.1.2003 sa v praxi vytvorili dva typy výziev - bežné výzvy (upomienky), ktoré poistník ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/50/2016 1213216967 14. 09. 2017 JUDr. Andrea Sedláčková ECLI:SK:KSBA:2017:1213216967.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Sedlačkovej a členiek senátu Mgr. Soni Pekarčíkovej a JUDr. Andrey Haitovej v právnej veci žalobcu: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevskéh
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 22Co/93/2019 8119204814 29. 10. 2019 JUDr. Viera Kandriková ECLI:SK:KSPO:2019:8119204814.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Kandrikovej a členov senátu JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Branislava Brezu v spore žalobcu: 1. T. U., F.. XX.XX.XXXX, T. S. F. R. XXX, XXX XX S. F. R., 2. Ľ.O.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 15Cob/119/2017 4215208083 30. 04. 2018 JUDr. Pavel Lukáč ECLI:SK:KSNR:2018:4215208083.4 Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lukáča a členov senátu JUDr. Jána Bzdúška a JUDr. Martiny Balegovej v právnej veci žalobkyne: W. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. ul. XX/XX, XXX XX T., v konaní zastúpená: JUDr. Tamás Puskás, advoká
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 15Co/76/2018 4317210095 31. 01. 2020 JUDr. Pavel Lukáč ECLI:SK:KSNR:2020:4317210095.2 Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lukáča a členov senátu JUDr. Jána Bzdúška a JUDr. Martiny Balegovej, v právnej veci žalobcu: BENCONT COLLECTION, a. s., so sídlom Vajnorská 100/A, Bratislava, IČO: 47 967 692, so sídlom Vajnorská 1
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Co/460/2014 7613200769 15. 04. 2015 JUDr. Ladislav Cakoci ECLI:SK:KSKE:2015:7613200769.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Cakociho a sudkýň JUDr. Adriany Murínovej a JUDr. Slávky Zborovjanovej v právnej veci žalobcu Y. Č., nar. X.XX.XXXX, bývajúceho v F. O. X., G. XX, zastúpenéh
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 25Co/157/2016 2213201106 10. 05. 2017 JUDr. Martina Valentová ECLI:SK:KSTT:2017:2213201106.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Martina Valentová a sudcov: JUDr. Ľubica Spálová a JUDr. Anton Jaček, v právnej veci žalobcu: Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Teplická 7434/147, Piešťany, I
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4CoKR/10/2012 7111232213 12. 03. 2013 JUDr. Roman Rizman ECLI:SK:KSKE:2013:7111232213.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu O.. X. X. a členov senátu O.. Y. D. a A.. A. G., v právnej veci žalobcu: A. B., B. XXXX/X, Z., zastúpeného O.. X. G., advokátom, G. XX, D., proti žalovanému: S. J. s.r.o., W.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/90/2019 6115225442 20. 11. 2019 JUDr. Mária Jamrišková, PhD. ECLI:SK:KSBB:2019:6115225442.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Jamriškovej PhD., členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a Mgr. Miriam Kamenskej v právnej veci žalobcu Ing. Jar
MENU