Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813202
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48278
USSR: 30515
NSČR: 104501
NSSČR: 56115
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399877
Krajské súdy (ČR): 29903
Posledná aktualizácia
18.10.2017 04:12

Nájdené rozsudky pre výraz: absencia zavinenia


Približný počet výsledkov: 13 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: absencia zavinenia
  • absencia nájdené 20291 krát v 13084 dokumentoch
  • zavinenie nájdené 70443 krát v 36697 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 11 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 8 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument


Oslobodenie obžalovaného v dôsledku absencie zavinenia (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: K spáchaniu trestného činu zákon predpokladá splnenie dvoch podmienok - musí ísť o protiprávny čin a jeho znaky musia byť uvedené v Trestnom zákone. Predpokladom trestnej zodpovednosti je bezpečné a jednoznačné zistenie príčinného pôsobenia konania obvineného na spoločenské vzťahy chránené Trestným zákonom a toho, či toto konanie obsahuje všetky znaky zavinenia. Zavinenie je psychický vzťah páchateľa k skutočnostiam tvoriacim trestný čin, je vybudované na dvoch zložkách vedomostnej a vôľovej a tvorí obligatórnu zložku subjektívnej stránky trestného činu. Podľa § 15 Trestného zákona trest ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Absencia zavinenia v stave bezvedomia spôsobuje neexistenciu trestného činu (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Trestný zákon vychádza zo zásady dôsledného uplatňovania zodpovednosti za zavinenie, ktoré je obligatórnou zložkou subjektívnej stránky trestného činu. Je tým vyjadrená zásada, že bez zavinenia niet trestného činu ani trestu. Trestný zákon ďalej diferencuje zavinenie na úmyselné a nedbanlivostné (§ 4, § 5 Trestného zákona). Zavinenie je vnútorný, psychický vzťah páchateľa k podstatným zložkám trestného činu a je vybudované na zložke poznania (intelektuálna zložka) a na zložke vôľovej. pri nedbanlivostnom zavinení sa uplatňuje zložka intelektuálna, vedomostná, rozumová. Vôľová zložka pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Trovy výkonu rozhodnutia pri zastavení konania (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 271 O.s.p., ak dôjde k zastaveniu nariadeného výkonu rozhodnutia, súd rozhodne o náhrade trov, ktoré účastníkom uskutočňovaním výkonu rozhodnutia vznikli, podľa toho, z akého dôvodu k zastaveniu výkonu rozhodnutia došlo. Môže tiež zrušiť dosiaľ vydané rozhodnutia o trovách výkonu, prípadne uložiť oprávnenému, aby vrátil, čo mu povinný na trovy výkonu rozhodnutia už zaplatil. Vzhľadom na dôvod zastavenia výkonu rozhodnutia, keď žiadnemu z účastníkov nemožno vytknúť zavinenie na zastavení výkonu rozhodnutia, rozhodol súd o trovách výkonu rozhodnutia tak, že žiaden z účastníkov nem ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 157 odsek 1 Trestného zákona sa vyžaduje po objektívnej stránke také (aktívne alebo pasívne) konanie (spravidla nenásilného charakteru, pretože znak násilia sa spája s úmyselným zavinením), ktorého sa páchateľ bol povinný zdržať (v prípade aktívneho) alebo ktoré bol povinný vykonať (v prípade opomenutia), teda v oboch prípadoch protiprávne, a súčasne po subjektívnej stránke nedbanlivostné zavinenie (vo forme minimálne nevedomej nedbanlivosti podľa § 16 písmeno b/ Trestného zákona), a (v prípade existencie oboch) aj pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aj v písomných dôvodoch jeho odvolania, na ktoré odvolací súd stotožniac sa s nimi preto iba poukazuje. Pokiaľ ide o absenciu zavinenia obžalovaného čo len vo forme nevedomej nedbanlivosti, považuje odvolací súd za potrebné uviesť, že aj podľa jeho názoru nebolo bez ...
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
... motorového vozidla, pričom prípadná argumentácia zo strany odporcu uvedená v odpore je irelevantná, nemá žiadny vplyv na túto skutočnosť, nakoľko absencia zavinenia v danom prípade nie je rozhodná. Ide tu o škodovú udalosť, pričom je tu daná objektívna zodpovednosť, nakoľko nastala prevádzkou ...
Súvisiace predpisy:
513/1991, 87/1995, 588/1992, 40/1964, 655/2004, 381/2001, 222/2004
... 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p. pre absenciu zavinenia na zastavení konania účastníkmi. Z obsahu spisu je zrejmé, že žaloba žalobkyne bola podaná dôvodne vzhľadom na preukázané nezhody o ...
Súvisiace predpisy:
757/2004
... , a to príčinnú súvislosť medzi porušením právnej povinnosti a vznikom škody, neskúmal. Z rovnakého dôvodu sa súd nezaoberal žalovaným tvrdenou absenciou zavinenia z jeho strany. Treba poukázať i na to, že znemožnenie užívať nehnuteľnosti bolo vyvolané až opatrením M. T., ktorým zakázalo ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 50/1976
... . Súdy však konanie D. A. nepovažovali za trestný čin z dôvodu, že sa obžalovanému nepodarilo preukázať úmysel, teda z dôvodu absencie zavinenia. Preukazovanie zavinenia je vždy úlohou dokazovania. Po rozsiahlom teoretickom rozbore postupu orgánov činných v trestnom konaní dochádza odporca aj k ...
Súvisiace predpisy:
513/1991, 87/1950, 87/1995, 655/2004, 194/2010, 300/2005, 15/2009, 514/2003, 412/2012
... neho bolo možné za daných okolností konkrétneho prípadu požadovať. Skutočnosť, že v trestnom konaní bola konštatovaná absencia zavinenia (z trestnoprávneho hľadiska), teda ešte neznamená zbavenie sa občianskoprávnej zodpovednosti za škodu. V danom prípade ... neho bolo možné za daných okolností konkrétneho prípadu požadovať. Skutočnosť, že v trestnom konaní bola konštatovaná absencia zavinenia (z trestnoprávneho hľadiska), teda ešte neznamená zbavenie sa občianskoprávnej zodpovednosti za škodu. V danom prípade ...
Súvisiace predpisy:
2/2013, 87/1995, 9/2013, 40/1964, 461/2003, 47/1992, 10/2013, 1/2013, 632/2008, 99/1963, 8/2013, 437/2004, 3/2013
... . 6 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Žalobca konštatoval, že žalovaný sa vo svojom rozhodnutí s namietanou absenciou zavinenia vo vzťahu k porušeniu ustanovenia § 66 ods. 2 písm. a/, d/, e/, i/ a ust. § 66 ods. 6 ...
Súvisiace predpisy:
8/2009, 655/2004, 372/1990, 71/1967, 411/2006, 71/1992
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.