Nájdené rozsudky pre výraz: absencia zavinenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 73

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

31 dokumentov
10 dokumentov
1 dokument
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Trestný zákon vychádza zo zásady dôsledného uplatňovania zodpovednosti za zavinenie, ktoré je obligatórnou zložkou subjektívnej stránky trestného činu. Je tým vyjadrená zásada, že bez zavinenia niet trestného činu ani trestu. Trestný zákon ďalej diferencuje zavinenie na úmyselné a nedbanlivostné (§ 4, § 5 Trestného zákona). Zavinenie je vnútorný, psychický vzťah páchateľa k podstatným zložkám trestného činu a je vybudované na zložke poznania (intelektuálna zložka) a na zložke vôľovej. pri nedbanlivostnom zavinení sa uplatňuje zložka intelektuálna, vedomostná, rozumová. Vôľová zložka pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Galanta 3T/229/2011 2311010959 24.02.2012 JUDr. Daniel Miženko ECLI:SK:OSGA:2012:2311010959.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Galanta, samosudcom JUDr. Danielom Miženkom, v trestnej veci obžalovanej H.. L. F., na hlavnom pojednávaní 24.02.2012, takto rozhodol: Súd, podľa § 285 písmeno b/ Trestného poriadku, obžalovanú H.. L. F., nar. XX.XX.XXXX v
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 271 O.s.p., ak dôjde k zastaveniu nariadeného výkonu rozhodnutia, súd rozhodne o náhrade trov, ktoré účastníkom uskutočňovaním výkonu rozhodnutia vznikli, podľa toho, z akého dôvodu k zastaveniu výkonu rozhodnutia došlo. Môže tiež zrušiť dosiaľ vydané rozhodnutia o trovách výkonu, prípadne uložiť oprávnenému, aby vrátil, čo mu povinný na trovy výkonu rozhodnutia už zaplatil. Vzhľadom na dôvod zastavenia výkonu rozhodnutia, keď žiadnemu z účastníkov nemožno vytknúť zavinenie na zastavení výkonu rozhodnutia, rozhodol súd o trovách výkonu rozhodnutia tak, že žiaden z účastníkov nem ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Zvolen 5Em/4/2013 6713212628 21.10.2013 Mgr. Miroslava Vaňová ECLI:SK:OSZV:2013:6713212628.1 Uznesenie Okresný súd Zvolen vo veci výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí P. R., nar. X.X.XXXX a Q., nar. XX.X.XXXX, bytom u matky, zastúpených kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen, deti rodičov R. P., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom W.,
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 157 odsek 1 Trestného zákona sa vyžaduje po objektívnej stránke také (aktívne alebo pasívne) konanie (spravidla nenásilného charakteru, pretože znak násilia sa spája s úmyselným zavinením), ktorého sa páchateľ bol povinný zdržať (v prípade aktívneho) alebo ktoré bol povinný vykonať (v prípade opomenutia), teda v oboch prípadoch protiprávne, a súčasne po subjektívnej stránke nedbanlivostné zavinenie (vo forme minimálne nevedomej nedbanlivosti podľa § 16 písmeno b/ Trestného zákona), a (v prípade existencie oboch) aj pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 4To/131/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4214010143 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 01. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Matyóová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2015:4214010143.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Matyóov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súd prvej inštancie na súdenú vec aplikoval ust. § 415 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ustanovenia každý je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Citované ustanovenie zakotvuje všeobecnú preventívnu povinnosť počínať si tak, aby sa nikomu neškodilo. Táto povinnosť je vyjadrená slovami, že každý, t. j. akákoľvek fyzická či právnická osoba, je povinný si počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Uvedené hodnoty sú chránené aj inými ustanoveniami, či už Občianskeho zá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 11Co/107/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5120201628 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 10. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Malíková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2020:5120201628.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Páchateľ si potom prisvojí cudziu vec, ktorá mu bola zverená, ak s vecou naloží v rozpore s účelom, pre ktorý mu bola táto vec daná do opatrovania alebo do dispozície, a to spôsobom, ktorý zmarí základný účel zverenia. Prisvojením veci sa rozumie odňatie veci z dispozície vlastníka alebo inej osoby, ktorá ju má oprávnene, bez súhlasu, s úmyslom s ňou nakladať ako s vlastnou vecou. Obžalovaný svojím konaním opísaným v skutkovej vete výroku o vine napadnutého rozsudku naplnil všetky znaky skutkovej podstaty prečinu sprenevery podľa § 213 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zák., keď si prisvojil cudziu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 6To/79/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2319010653 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Pavol Macháč ECLI: ECLI:SK:KSTT:2021:2319010653.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z jeho predsedu Mgr. Pavla Macháča a sudcov
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/53/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710201817 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7710201817.2 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne : P. N., bytom v P., S. XX, t.č. v M., X. XX, zastúpená JUDr.
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/237/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7812213862 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrej Šalata ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7812213862.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcov 1) N. M., M., N.. H., H. D. Z. X a 2) J. M., S. XX, proti žalova
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7To/1/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7112010442 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 02. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Tomčovčík ECLI: ECLI:SK:KSKE:2016:7112010442.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Ladislava Tomčovčíka a sudcov JUDr. Miroslava Osi
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Co/395/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110228658 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 04. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Feťková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7110228658.2 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu I.Á. X. I.., T.. XX.X.XXXX, H. Q. Y. XXX/XX, C., zast. JUDr. Janou Š
MENU