Nájdené rozsudky pre výraz: absolventi škôl

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 25

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
3 dokumenty
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Obvodná komora vydá poľovný lístok, ak sú splnené podmienky § 51 ods. 4 citovaného zákona (týka sa poľovných lístkov pre občanov Slovenskej republiky). Obvodná komora môže taktiež odoprieť vydanie poľovného lístka a ak už bol vydaný, môže ho odňať, ak sú splnené podmienky stanovené v § 51 ods. 7 citovaného zákona. Obvodná komora taktiež odníme poľovný lístok, ak zistí naplnenie niektorej skutkovej podstaty uvedenej v § 51 ods. 9 citovaného zákona. Podľa § 79 ods. 1 citovaného zákona na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (správny poriadok), ak tento ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 20S/43/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5013200327 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Čanádyová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2013:5013200327.1 Rozhodnutie Krajský súd v Žiline v právnej veci navrhovateľa: B. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom ulica A. D. č. XXX/ X, XXX XX A.
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Pre posúdenie existencie resp. medzi účastníkmi sporného času zániku zákonnej vyživovacej povinnosti navrhovateľa voči odporkyni je v nadväznosti na všeobecnú právnu úpravu v ust. § 62 ods.1 Zákona o rodine rozhodujúcim posúdenie, či a ak áno tak dokedy odporkyňa spĺňa charakteristiky osoby sústavne sa pripravujúcej na povolanie i v súlade s platnou osobitnou právnou úpravou (zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, upravujúci pojem sústavnej prípravy na povolanie v § 35 ods.1, ods.2 písm. a/, b/ cit. zákona - ako štúdium na strednej škole alebo štúdium ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Čadca 13P/14/2012 5312201810 20.06.2012 Mgr. Richard Golis ECLI:SK:OSCA:2012:5312201810.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Čadca v konaní pred samosudcom Mgr. Richardom Golisom, v právnej veci navrhovateľa: S. K., nar. XX.X.XXXX, bytom O. XXXX, XXX XX Č., toho času v Ústave na výkon trestu odňatia slobody, Dukelská štvrť 941/10, 018 41 Dubnica nad V
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 11CoP/366/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5919201866 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 01. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Blanka Podmajerská ECLI: ECLI:SK:KSBA:2021:5919201866.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUD
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 15CoP/21/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6618200615 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 07. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jaroslav Gallo ECLI: ECLI:SK:KSBB:2018:6618200615.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu J
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5Co/556/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1512231616 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Chalúpka ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1512231616.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľky: J. S.Č., R.. XX.XX.XXXX, D. P. na Č. K. X, D., proti
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 1To/47/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4213010268 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Štefan Hrvola ECLI: ECLI:SK:KSNR:2014:4213010268.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Hrvolu a členov senátu JUDr. Stanislava Lib
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 19Co/231/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3815218307 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Beáta Čupková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3815218307.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beáty Čup
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 9Co/584/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1512232760 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 03. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Magdaléna Floreková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1512232760.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11Co/378/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2107219359 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Fedor Benka ECLI: ECLI:SK:KSTT:2012:2107219359.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudco
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 9CoP/44/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4211221437 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Marčeková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2012:4211221437.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny
MENU