Nájdené rozsudky pre výraz: absolventi škôl

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
3 dokumenty
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Obvodná komora vydá poľovný lístok, ak sú splnené podmienky § 51 ods. 4 citovaného zákona (týka sa poľovných lístkov pre občanov Slovenskej republiky). Obvodná komora môže taktiež odoprieť vydanie poľovného lístka a ak už bol vydaný, môže ho odňať, ak sú splnené podmienky stanovené v § 51 ods. 7 citovaného zákona. Obvodná komora taktiež odníme poľovný lístok, ak zistí naplnenie niektorej skutkovej podstaty uvedenej v § 51 ods. 9 citovaného zákona. Podľa § 79 ods. 1 citovaného zákona na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (správny poriadok), ak tento ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 20S/43/2013 5013200327 16. 07. 2013 JUDr. Erika Čanádyová ECLI:SK:KSZA:2013:5013200327.1 Rozhodnutie Krajský súd v Žiline v právnej veci navrhovateľa: B. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom ulica A. D. č. XXX/ X, XXX XX A., právne zastúpený JUDr. Vladimír Kašuba, advokát so sídlom G. ul. č. XX, XXX XX A., proti odpoprcovi: Obvodná poľovnícka komora Martin, so sídlom
Právna veta: Pre posúdenie existencie resp. medzi účastníkmi sporného času zániku zákonnej vyživovacej povinnosti navrhovateľa voči odporkyni je v nadväznosti na všeobecnú právnu úpravu v ust. § 62 ods.1 Zákona o rodine rozhodujúcim posúdenie, či a ak áno tak dokedy odporkyňa spĺňa charakteristiky osoby sústavne sa pripravujúcej na povolanie i v súlade s platnou osobitnou právnou úpravou (zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, upravujúci pojem sústavnej prípravy na povolanie v § 35 ods.1, ods.2 písm. a/, b/ cit. zákona - ako štúdium na strednej škole alebo štúdium ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Čadca 13P/14/2012 5312201810 20.06.2012 Mgr. Richard Golis ECLI:SK:OSCA:2012:5312201810.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Čadca v konaní pred samosudcom Mgr. Richardom Golisom, v právnej veci navrhovateľa: S. K., nar. XX.X.XXXX, bytom O. XXXX, XXX XX Č., toho času v Ústave na výkon trestu odňatia slobody, Dukelská štvrť 941/10, 018 41 Dubnica nad V
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/366/2020 5919201866 26. 01. 2021 JUDr. Blanka Podmajerská ECLI:SK:KSBA:2021:5919201866.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Blanky Podmajerskej a členiek senátu Mgr. Patrície Železníkovej a Mgr. Aleny Čakváriovej, v právnej veci navrhovateľa (povinný z výživného): Mgr. I. K.,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15CoP/21/2018 6618200615 18. 07. 2018 JUDr. Jaroslav Gallo ECLI:SK:KSBB:2018:6618200615.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Galla a členov senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a JUDr. Klaudie Koskovej, v právnej veci povinného S. N., nar. XX. M. XXXX, trvale bytom Q. X
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 1To/47/2014 4213010268 30. 09. 2014 JUDr. Štefan Hrvola ECLI:SK:KSNR:2014:4213010268.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Hrvolu a členov senátu JUDr. Stanislava Libant, JUDr. Petr Kaňa, v trestnej veci obžalovanej F.. Bc. U. Z., pre prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa, podľa § 326 odsek 1 písmeno a/ T
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/231/2016 3815218307 23. 06. 2016 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2016:3815218307.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Beáty Čupkovej a sudcov JUDr. Viery Škultétyovej a JUDr. Aleny Záhumenskej v právnej veci navrhovateľky J. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. H., U. XXXX/XX, zastúpenej
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4CoP/15/2014 3813213157 17.04.2014 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2014:3813213157.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Oľgy Lichnerovej a sudkýň JUDr. Alice Beňovej a JUDr. Ivety Martinákovej v právnej veci navrhovateľky B. P., bytom F., L. XXX/XX/XX, zastúpenej JUDr. N. M., advokátkou so s
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9Co/584/2013 1512232760 03. 03. 2016 JUDr. Magdaléna Floreková ECLI:SK:KSBA:2016:1512232760.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Magdalény Florekovej a členov senátu JUDr. Romana Huszára a JUDr. Zuzany Posluchovej v právnej veci navrhovateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bra
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/378/2011 2107219359 28.03.2012 Mgr. Fedor Benka ECLI:SK:KSTT:2012:2107219359.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudcov JUDr. Silvie Hýbelovej a Mgr. Jozefa Mačeja v právnej veci žalobkyne: Q. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom B. XXX/XX, Q. K. B., zastúpenej Mgr. Monikou Miklovičov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9CoP/44/2012 4211221437 13.09.2012 JUDr. Katarína Marčeková ECLI:SK:KSNR:2012:4211221437.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a sudkýň JUDr. Veroniky Svoradovej a Mgr. Ingrid Vallovej, v právnej veci navrhovateľa: L. A., nar. XX. XX. XXXX, bytom G., P. XXX/XX, proti odpor
MENU