Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094391
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63957
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422428
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
24.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: adaptačné obdobie


Približný počet výsledkov: 63 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: adaptačné obdobie
  • adaptacny nájdené 1045 krát v 518 dokumentoch
  • obdobie nájdené 452879 krát v 100023 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1 dokument
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument
Súdny dvor Európskej únie 25 dokumentov


Právna veta: Dieťa má právo nielen na zachovanie vzťahov so svojimi rodičmi, ale aj právo na zachovanie totožnosti a rodinných záväzkov v súlade so zákonom. Keďže § 25 ods. 5 druhá veta odkazuje na primerané použitie odsekov 1 až 4, styk dieťaťa s týmito blízkymi osobami môže byť aj predmetom dohody medzi rodičmi podľa § 25 ods. 1 Zákona o rodine. Starí rodičia sú prirodzene blízkymi osobami dieťaťa, súd môže upraviť styk dieťaťa so starými rodičmi len za splnenia oboch podmienok súčasne, t.j. takáto úprava súdnym rozhodnutím musí byť v záujme dieťaťa a zároveň to musia vyžadovať pomery v rodine. Aktuálna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je podľa názoru súdu v ich záujme v rámci rozvíjania osobnosti a samostatnosti. Pokiaľ ide o prítomnosť matky, súd určil adaptačné obdobie dvoch stretnutí, pri ktorých bude matka prítomná. Ďalšiu prítomnosť matky súd nepovažoval za nevyhnutnú práve i s prihliadnutím na potrebu .
Právna veta: Je v záujme dieťaťa, aby udržovalo rodinné zväzky s odlúčeným rodičom a aby nebolo odtrhnuté od svojich koreňov a má právo na to, aby dostalo príležitosť rozvíjať svoj vzťah ku každému z rodičov a prejaviť svoje city skutočne slobodne bez akéhokoľvek vonkajšieho tlaku zo strany druhého rodiča. Právo stretávať sa s dieťaťom zaručuje oprávnenej osobe právo vidieť dieťa, právo na prístup k dieťaťu, právo určiť miesto a spôsob trávenia času počas stretávania, právo výlučne výchovne na dieťa počas tohto času pôsobiť a právo na náhradu za čas stretávania, ktorý sa nerealizoval z dôvodov, ktoré nespo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... že styk s maloletou síce prebieha, ale nie v nariadenom rozsahu, preto je v záujme maloletej, aby adaptačné obdobie o rozsahu určenom konajúcim súdom ostalo zachované. K odvolacím námietkam ohľadom nariadeného výchovného opatrenia dodáva, že nariadené výchovné ... sa otec s maloletou stretával na základe nariadeného neodkladného opatrenia. K návrhu otca, aby konajúci súd neurčil adaptačné obdobie so zreteľom na to, že styk s maloletou už pravidelne prebieha na základe neodkladného opatrenia odvolací súd dodáva .
Právna veta: V prípade nárokov na náhradu škody na zdraví, spôsobenej pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je rámec právnej povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti stanovený v ust. § 4 ods. 3 veta druhá zák. č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle ktorého je poskytovateľ pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti povinný vykonať všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia alebo zlepšenia stavu pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy. Len lekársky postup pracovníkov zdravotníckeho zari ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Tento zdravotný stav navrhovateľa bol na základe dostupných informácií podľa svedka posúdený ako hypoxickoischemický stav v adaptačnom období (problém prispôsobiť sa po pôrode faktorom vonkajšieho prostredia). V priebehu niekoľkých dní došlo u navrhovateľa ... Tento zdravotný stav navrhovateľa bol na základe dostupných informácií podľa svedka posúdený ako hypoxickoischemický stav v adaptačnom období (problém prispôsobiť sa po pôrode faktorom vonkajšieho prostredia). V priebehu niekoľkých dní došlo u navrhovateľa .
Právna veta: Zákon o rodine zasahuje do úpravy styk s maloletým dieťaťom len v špecifických, neštandardných situáciách s tým, že uprednostňuje dohodu o úprave styku s maloletým dieťaťom a rozhodovanie súdu prichádza do úvahy až po zistení, že takáto dohoda nie je možná. Ak dohody niet, súd upraví styk s maloletým dieťaťom rodičov, ktorí spolu nežijú. Zákon o rodine umožňuje, aby súd upravil styk rodiča s maloletým dieťaťom, keďže kontakt a stretávanie sa maloletého dieťaťa s rodičom, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, je prirodzeným a bežným prostriedkom upevňovania a udržiava ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s dieťaťom 2 x v mesiaci júl od soboty 9:00 hod. do nedele 19:00 hod.. Otec rešpektuje potrebu adaptačného obdobia u dieťaťa, avšak počas tohto leta už aj tak nebude mať možnosť so svojou dcérou tráviť dlhší časový úsek a .
... odplatu. Predmetom dodatku č. 1 bolo stanovenie výšky a pravidiel vyplácania a zúčtovania štartovacej provízie žalovanej v adaptačnom období. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú s platnosťou a účinnosťou od 1.11.2009. Dodatok nadobudol platnosť ... pred uplynutím 18 mesiacov. Žalovaná je preto povinná výšky a pravidiel vyplácania a zúčtovania štartovacej provízie žalovanej v adaptačnom období. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú s platnosťou a účinnosťou od 1.11.2009. Dodatok nadobudol platnosť .
... , súhlasí so zrušením ústavnej starostlivosti v prípade, že mu rodičia zabezpečia riadnu starostlivosť. Reedukačné centrum Bystričany poukázalo na skutočnosť, že adaptačné obdobie v zariadení prebehlo bez ťažkostí, maloletý sa do nového kolektívu adaptoval dobre a s prispôsobením na nové prostredie nemal problémy .
... s rizikom možného suicidálneho konania, reaktívne potencované psychotraumatizujúcou udalosťou /suicidum manžela/. Pri prijatí pacientka s hospitalizáciou súhlasila, nasledujúce dni počas adaptačného obdobia podrobivá, naďalej depresívne ladená, bez suicidálnych proklamácií, dňa 1.6.2012 pacientka náhle mení svoje rozhodnutie, ďalší pobyt na oddelení .
... siete žalobcu. Predmetom dodatku č. 1 bolo stanovenie výšky a pravidiel vyplácania a zúčtovania štartovacej provízie žalovanej v adaptačnom období. Podľa čl. IIIa Štartovacia provízia bod 14; štartovacia provízia má charakter zálohovej provízie, ktorú je VFA, ktorému ... odplatu. Predmetom dodatku č. 1 bolo stanovenie výšky a pravidiel vyplácania a zúčtovania štartovacej provízie žalovanej v adaptačnom období. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú s platnosťou od 07.06.2010 a účinnosťou dňom registrácie v NBS .
... maloletého, stať sa pre neho blízkou osobou a vzhľadom na útly vek maloletého dieťaťa v danom prípade sa jedná o adaptačné obdobie, ktoré napomôže k upevneniu vzájomných citových väzieb medzi otcom a maloletým. Zmenený styk bez prítomnosti matky zdravý osobnostný vývoj maloletého .
... vyplatiť odplatu. Predmetom dodatku č. 1 bolo určenie výšky a pravidiel vyplácania a zúčtovania štartovacej provízie odporcovi v adaptačnom období. Zmluva bola uzavretá na dobu neurčitú, s platnosťou a účinnosťou od 2.2.2010. Štartovacia provízia mala ... dodatku č. 1 podľa článku II. je stanovenie výšky, pravidiel, vyplácania a zúčtovania štartovacej provízie odporcu ako agenta v adaptačnom období. V článku III. písm. a) sú uvedené zmluvné podmienky ktoré sa týkajú štartovacej provízie. Podľa bodu 14) .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.