SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1118598
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35194
NSČR: 123016
NSSČR: 66320
USČR: 79665
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423355
Krajské súdy (ČR): 43537
Posledná aktualizácia
07.04.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: administratívne vyhostenie


Približný počet výsledkov: 398 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: administratívne vyhostenie
  • administrativny nájdené 106076 krát v 33298 dokumentoch
  • vyhostenie nájdené 2411 krát v 733 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 159 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 11 dokumentov


... každom porušení všeobecne záväzných právnych predpisov cudzinca administratívne vyhostiť a uložiť mu zákaz vstupu. Namietal, že administratívne vyhostenie s určením zákazu vstupu na tri roky je pre žalobcu neprimerané a porušuje princíp proporcionality, pretože ... následky protiprávneho stavu. Namietal, že v napadnutom rozhodnutí sa len všeobecne konštatuje, že v žiadosti o administratívne vyhostenie sa uvádza, že u odvolateľa bol opakovane zistený nezákonný dovoz tovaru. Policajný orgán musí uviesť presný .
... republiky nemá žiadne finančné a iné záväzky. Súčasne prvostupňový správny orgán vykonal šetrenie, pri ktorom neboli zistené skutočnosti preukazujúce, že administratívne vyhostenie žalobcu do Vietnamu v zmysle § 58 zákona o pobyte cudzincov by bolo neprimerané najmä s ohľadom na jeho súkromný .
Právna veta: Výkon funkcie konateľa sa však nemôže riadiť pracovnou zmluvou podľa Zákonníka práce, pretože vzťah konateľa a spoločnosti je vždy vzťahom obchodnoprávnym. Konateľ spoločnosti môže byť zároveň v pracovnom pomere so spoločnosťou. Popri funkcii konateľa môže napr. zastávať pozíciu generálneho riaditeľa či inú pracovnú pozíciu v rámci spoločnosti, v takom prípade má konateľ so spoločnosťou uzatvorenú nielen mandátnu zmluvu alebo zmluvu o výkone funkcie konateľa, ale aj pracovnú zmluvu v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce. Zákon o pobyte cudzincov však pre udelenie povolenia na pobyt na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... musia byť naplnené kritéria, ktoré vyplývajú z čl. 8 ods. 2 Dohovoru, náležite právne posúdené, či administratívne vyhostenie žalobkyne nie je zásahom do jej práva na rešpektovanie rodinného života. Z citovaných odôvodnení rozhodnutí prvostupňového správneho orgánu ... musia byť naplnené kritéria, ktoré vyplývajú z čl. 8 ods. 2 Dohovoru, náležite právne posúdené, či administratívne vyhostenie žalobkyne nie je zásahom do jej práva na rešpektovanie rodinného života. a spoločný život (kohabitáciu) manželov v .
... rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. mája 2009. Dôvodom zaistenia bola podľa správneho orgánu skutočnosť, že navrhovateľovi bolo uložené vyššie uvedené administratívne vyhostenie spočívajúce v zákaze jeho vstupu na územie SR na dobu piatich rokov, pričom menovaný bol umiestnený v Útvare policajného zaistenia .
... určiť zákaz vstupu najviac do 10 rokov, ak cudzinec vážne ohrozuje bezpečnosť štátu. Ak je viacero dôvodov na administratívne vyhostenie podľa odseku 1, policajný útvar určí čas zákazu vstupu podľa najprísnejšieho ustanovenia. Cudzinec, ktorému bolo vydané rozhodnutie ... s jeho vyjadrením k žalobe, ktoré je popísané vyššie. Podľa ust. § 56 zákona o pobyte cudzincov, administratívne vyhostenie je rozhodnutie policajného útvaru o skončení pobytu cudzinca s určením lehoty na jeho vycestovanie a času zákazu vstupu, .
... zákona o pobyte cudzincov a považuje rozhodnutie odporcu vo výrokovej časti za nezákonné. V odôvodnení rozhodnutia odporca opakovane poukazuje na administratívne vyhostenie navrhovateľa. Vo štvrtom odseku odporca uvádza, že policajný útvar môže administratívne vyhostiť štátneho príslušníka tretej krajiny, ak má neoprávnený pobyt .
... Ďalej splnomocnený zástupca navrhovateľa v návrhu vytkol, že odporca v odôvodnení rozhodnutia opakovane poukázal na administratívne vyhostenie navrhovateľa, u ktorého nezistil prekážky administratívneho vyhostenia na Q. a konštatoval zákonnosť zaistenia pre ... splnomocnený zástupca navrhovateľa v návrhu vytkol, že odporca v odôvodnení rozhodnutia opakovane poukázal na administratívne vyhostenie navrhovateľa, u ktorého nezistil prekážky administratívneho vyhostenia na Q. a konštatoval zákonnosť zaistenia pre .
... , že po preverení pravdivosti všetkých informácií prostredníctvom migračnej služby G. K., bude náhradný cestovný doklad vystavený a bude možné vykonať administratívneho vyhostenie navrhovateľa, teda výkon jeho administratívneho vyhostenia bude realizovateľný a z toho dôvodu účel zaistenia trvá a zaistenie je účelné. Na .
... splnomocnený zástupca navrhovateľa v návrhu vytkol, že odporca v odôvodnení rozhodnutia opakovane poukázal na administratívne vyhostenie navrhovateľa, u ktorého nezistil prekážky administratívneho vyhostenia na Ukrajinu a konštatoval zákonnosť zaistenia pre ... splnomocnený zástupca navrhovateľa v návrhu vytkol, že odporca v odôvodnení rozhodnutia opakovane poukázal na administratívne vyhostenie navrhovateľa, u ktorého nezistil prekážky administratívneho vyhostenia na Ukrajinu a konštatoval zákonnosť zaistenia .
... či využije alebo nevyužije oprávnenie dané mu zákonom. V týchto prípadoch správny orgán skúma, či existujú dôvody na administratívne vyhostenie ustanovené zákonom a či existuje prekážka vyhostenia (§ 58). Po preskúmaní veci súd konštatoval, že rozhodnutie žalovaného ... porušuje všeobecne záväzné právne predpisy. Podľa § 56 ods. 1 zákona č. 48/2002 Z.z. administratívne vyhostenie je rozhodnutie policajného útvaru o skončení pobytu cudzinca s určením lehoty na jeho vycestovanie do krajiny pôvodu, krajiny .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.