Nájdené rozsudky pre výraz: administratívnoprávny vzťah

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 94

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

51 dokumentov
8 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Rozhodnutie o organizačnej zmene, v dôsledku ktorej sa zamestnanec stane nadbytočným, musí zamestnávateľ urobiť písomne, na to oprávneným orgánom. Zákon nevyžaduje, aby sa organizačná zmena realizovala v čase, keď sa zamestnancovi dáva výpoveď. Musí však byť o nej určeným spôsobom rozhodnuté, aby bolo nepochybné, že zamestnanec sa v istom okamihu v dôsledku jej realizácie stane pre zamestnávateľa nadbytočným. Nadbytočnosť musí byť v príčinnej súvislosti so zmenami v úlohách zamestnávateľa, jeho technického vybavenia alebo inými organizačnými zmenami, alebo musí súvisieť s rozhodnutím o z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/31/2017 1308207115 28. 02. 2017 JUDr. Juraj Považan ECLI:SK:KSBA:2017:1308207115.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Považana a členov senátu JUDr. Janky Richterovej a JUDr. Milana Chalupku v právnej veci žalobkyne: K.. Q. I., R.. XX. XX. XXXX, D. C. D., K. Č.. XX, zastúpene
Právna veta: Súd je toho názoru, že pojem „zamestnanec správneho orgánu“ upravený v § 9 ods. 1 Správneho poriadku je v súvislosti s vylúčením z prejednávania a rozhodovania veci potrebné vykladať širšie tak, aby v praxi dochádzalo k reálnemu naplneniu práva na inú právnu ochranu, resp. práva na spravodlivý proces. Paušálne konštatovanie, že starosta obce (mestskej časti) nie je zamestnancom správneho orgánu (stavebného úradu) a preto neprichádza do úvahy jeho vylúčenie z prejednávania a rozhodovania konkrétnej veci, podľa názoru súdu nie je ústavne konformným výkladom zákona. Namietané pochybnosti o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/222/2011 1011201990 25.04.2012 JUDr. Marián Trenčan ECLI:SK:KSBA:2012:1011201990.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: J.. H. Y., štátny občan SR, U. XX, U., zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. Šimon Meliš, s.r.o., Partizánska 3, Bratislava, proti odporcovi: Krajský stavebný úrad v Bratislave, Lamačská cesta 8, Bratislav
Právna veta: Predpokladom použitia výpovedného dôvodu podľa ust. § 63 ods. 1 písm. b/ Zák. práce je existencia organizačnej zmeny, nadbytočnosť zamestnanca a príčinná súvislosť medzi organizačnou zmenou a nadbytočnosťou zamestnanca. O nadbytočnosť zamestnanca ide vtedy, ak zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať prácami dohodnutými v pracovnej zmluve. Dôvody tejto nemožnosti musia spočívať v tom, že zamestnávateľ naďalej nepotrebuje práce vykonávané zamestnancom, a to buď vôbec alebo v pôvodnom rozsahu. Takýto stav môže nastať napríklad v dôsledku vnútorných organizačných zmien, ale aj zní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/477/2013 1308207115 26. 01. 2016 JUDr. Juraj Považan ECLI:SK:KSBA:2016:1308207115.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Považana a členov senátu JUDr. Janky Richterovej a JUDr. Milana Chalupku v právnej veci navrhovateľky: K.. Q. I., D. C. D., K. Č.. XX, zast. Dr. Miroslavom K
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Sp/30/2011 1011201605 23.11.2011 JUDr. Ľubomír Šramko ECLI:SK:KSBA:2011:1011201605.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred sudcom JUDr. Ľubomírom Šramkom v právnej veci navrhovateľa: R. A., s miestom podnikania: O.Á. XX, XXX XX T., IČO: XXXXX 187 , zastúpeného advokátskou kanceláriou AKAK s.r.o., so sídlom: Slowacké
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Sp/25/2014 1014201322 02. 03. 2016 JUDr. Ľubomír Šramko ECLI:SK:KSBA:2016:1014201322.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred sudcom JUDr. Ľubomírom Šramkom v právnej veci navrhovateľa: RIPET, s.r.o., IČO: 46952705 so sídlom Pečnianska 6, Bratislava, , proti odporcovi: Mestská časť Bratislava - Petržalka, so sídlom K
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11Co/106/2014 7813207225 28. 04. 2014 JUDr. Angela Čechová ECLI:SK:KSKE:2014:7813207225.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu B.G. I., K. P., A. XXXX/XX, proti žalovanej A. C. P., B. 2, P., o zaplatenie 240.000,00 € s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu 9C 282/2013-37 z 30.10.2013 Okresného súdu Rožňava rozhodol: Potvrdzuje uznesenie. o
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Sp/7/2012 1012200091 11.04.2012 JUDr. Ľubomír Šramko ECLI:SK:KSBA:2012:1012200091.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred sudcom JUDr. Ľubomírom Šramkom v právnej veci navrhovateľa: Petržalská správcovská spoločnosť, s.r.o., so sídlom: Fedinova 4, Bratislava, IČO: 368 382 09, proti odporcovi: Mestská časť Bratislava
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Sp/21/2012 1012200599 11.04.2012 JUDr. Ľubomír Šramko ECLI:SK:KSBA:2012:1012200599.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred sudcom JUDr. Ľubomírom Šramkom v právnej veci navrhovateľa: Bytové družstvo Petržalka, družstvo, so sídlom: Budatínska 1, Bratislava, IČO: 00 169 765, proti odporcovi: Mestská časť Bratislava -
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 15Co/177/2011 1409206866 19.03.2013 JUDr. Katarína Javorčíková ECLI:SK:KSBA:2013:1409206866.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Javorčíkovej a členiek senátu JUDr. Edity Szabovej a Mgr. Barbory Bartekovej v právnej veci navrhovateľa: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto,
MENU