Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1095239
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63984
USSR: 34992
NSČR: 122301
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422469
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
25.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: administratívny delikt


Približný počet výsledkov: 52 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: administratívny delikt
  • administrativny nájdené 104160 krát v 33057 dokumentoch
  • delikt nájdené 21037 krát v 2595 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 48 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov


Právna veta: Z citovaného ustanovenia § 23 ods.3 posledná veta zákona č. 401/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vyplýva, že pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní. Takýmto všeobecným predpisom je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov). To znamená, že správne orgány musia v konaní a pri rozhodovaní dodržiavať najmä základné zásady správneho konania (§ 3), ustanovenia správneho poriadku týkajúce sa zisťovania podkladom pre rozhodnutie (§ 32 a nasl.) a ustanovenia správneho poriadku zakotvujúce finálne štádium spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... princíp musí byť premietnutý do celého procesu, ak má byť proces spravodlivý. Keďže odporca v konaní o uložení pokuty za administratívny delikt nepostupoval podľa ustanovení zákona o správnom konaní, porušil procesné predpisy upravujúce správne konanie, čo mohlo ma za následok vydanie nezákonného .
Právna veta: Súd v prvom rade zdôrazňuje, že ust. § 107 stavebného zákona neviaže plynutie lehoty na začatie správneho konania vo veci postihu za porušenie zákona, ale na vedomosť správneho orgánu, bez ohľadu na to, či správne konanie bolo alebo nebolo začaté. V nadväznosti na to považuje aplikáciu právneho predpisu na zistený stav za nadmieru formalistickú, nemajúci oporu v zákone. Bez ohľadu na osobitné zákonné ustanovenia upravujúce výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 99 Stavebného zákona) a inštitúciu Slovenskej stavebnej inšpekcie (§ 123a Stavebného zákona) treba zdôrazniť význam ust. § 123a ods. 1 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na základe doručenia oznámenia zo dňa 12.04. 2011 žalobcovi dňom 15.04. 2011, preto bolo vo veci sankcie za administratívny delikt rozhodnuté v zákonom stanovenej lehote. Vzhľadom na splnenie zákonných podmienok v zmysle § 250f O.s.p. bolo vo veci .
Právna veta: Na prvotné preverenie osoby uchádzača o zamestnanie a jeho schopností slúži vstupný pohovor, prípadne výberové konanie. Potom, ako sa zamestnávateľ rozhodne uchádzača o zamestnanie prijať (pracovný pohovor alebo výberové konanie nevylučuje určitý primeraný rozsah testovania manuálnych zručností), je jeho oprávnením dojednať si skúšobnú dobu, počas ktorej preverí, či zamestnanec je naozaj schopný plniť svoje pracovné úlohy. Inštitút skúšobnej doby umožňuje tak zamestnávateľovi, ako zamestnancovi, overiť, či im pracovný pomer vyhovuje a napokon aj ukončenie dojednaného pracovného pomeru po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... od uloženia sankcie. Analogická aplikácia Zákona o priestupkoch je vylúčená z toho dôvodu, že Zákon o priestupkoch upravuje odlišný druh administratívneho deliktu - priestupku. 51. Skutočnosť, že nie v každom prípade administratívneho trestania majú orgány verejnej správy možnosť upustiť od uloženia sankcie, je .
Právna veta: Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, v ktorom je uvedené: a/ obchodné meno a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej osoby, b/ adresa prevádzkarne, c/ dátum predaja, d/ názov a množstvo výrobku alebo druh služby, e/ cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil. Zo strany inšpektorov došlo ku kontrolnému nákupu a tiež aj to, že obsluhujúci predavač nevydal kupujúcim inšpektorom v postavení spotrebiteľov doklad o kúpe. Ak žalobca tvrdil, že kontrolovanej osobe nebolo preukázané, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .10.2016 nedošlo k zmene skutkových zistení vyplývajúcich z dôkazného stavu, ani k zmene právnych záverov súvisiacich s právnou kategorizáciou administratívneho deliktu s uvedením konkrétnych ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z., o ktoré tak správny orgán prvého stupňa, ako aj žalovaný .
... odôvodnili nevierohodne, keď predchádzajúca obava obžalovaného z administratívneho postihu z dôvodu neexistencie potrebných formalít, je po následnom priznaní sa k administratívnym deliktom na hlavnom pojednávaní neodôvodnená, a JUDr. F. I. iný obsah jej výpovedí vysvetlila nesprávnym alebo nedôsledným kladením otázok zo strany .
... , že Rada výšku pokuty určila v rozsahu správnej úvahy zákonom dovolenej. Možno súhlasiť s argumentáciou Rady že, tým že predmetný administratívny delikt pozostával z trinástich čiastkových útokov, táto skutočnosť zvyšuje jeho závažnosť, a preto aj sankcia za pokračujúci správny delikt pozostávajúci z .
... SR sp. zn. 2Sžo 143/2008 zo dňa 23.09.2009. Uvedený názor vyplýva aj zo štrasburskej judikatúry - postih za administratívne delikty v zmysle štrasburskej judikatúry má charakter trestného obvinenia. Vzhľadom na uvedené skutočnosti žiadali rozhodnutie žalovaného, ako aj prvostupňového správneho orgánu .
... neskorších predpisov). Kritériá určitosti a zrozumiteľnosti výroku rozhodnutia o vyslovení viny a o uložení sankcie za spáchanie trestného ako aj administratívneho deliktu sledujú rovnaký cieľ a to, aby páchateľ nemohol byť uznaný vinným a potrestaný za zhodný skutok dvakrát. Senát najvyššieho súdu .
... zohľadnení všetkých ďalších skutkov, avšak bez samotného určenia sankcie za každý skutok, resp. konanie, ktoré je administratívnym deliktom. V danom prípade správny orgán takto nepostupoval, lebo nevychádzal z trestno-právnych princípov ukladania trestov s ... všetkých ďalších skutkov, avšak bez samotného určenia sankcie za každý skutok, resp. konanie, ktoré je administratívnym deliktom. V danom prípade správny orgán takto nepostupoval, lebo nevychádzal z trestno-právnych princípov ukladania trestov s .
... uloženej sankcie zákonne a logicky odôvodnila. Možno súhlasiť s argumentáciou Rady že skutočnosť, že predmetný administratívny delikt pozostával z jedenástich čiastkových útokov, zvyšuje závažnosť spáchaného deliktu, a preto aj sankcia za pokračujúci ... uloženej sankcie zákonne a logicky odôvodnila. Možno súhlasiť s argumentáciou Rady že skutočnosť, že predmetný administratívny delikt pozostával z jedenástich čiastkových útokov, zvyšuje závažnosť uvážení sa riadil zákonnými princípmi ako aj zásadami logického .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.