Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1097261
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63995
USSR: 35035
NSČR: 122321
NSSČR: 65040
USČR: 78686
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422614
Krajské súdy (ČR): 41862
Posledná aktualizácia
29.02.2020 11:45

Nájdené rozsudky pre výraz: adresa súdu


Približný počet výsledkov: 569 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: adresa súdu
  • adresa nájdené 113999 krát v 51726 dokumentoch
  • sud nájdené 4836580 krát v 410858 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 27 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 26 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty


Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu neobstojí námietka žalobkyne, týkajúca sa nesprávnej aplikácie § 17 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v znení neskorších predpisov, keď jej súd nepriznal náhradu trov právneho zastúpenia titulom náhrady za stratu času jej právneho zástupcu pri jeho cestách do miesta poskytovania úkonov právnej služby na súde. Rozlišovanie mestských obvodov v súvislosti s priznávaním náhrady za stratu času je nepoužiteľné kritérium, pretože pri uliciach na hranici jednotlivých obvodov môže byť vzdialenosť medzi adresou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... času je nepoužiteľné kritérium, pretože pri uliciach na hranici jednotlivých obvodov môže byť vzdialenosť medzi adresou sídla advokáta a adresou súdu menšia, ako medzi ulicami v rámci toho istého mestského obvodu. Časová náročnosť spojená s dostavením sa advokáta na ... sú v tom istom mestskom obvode. Priznávanie náhrady straty času v prípadoch, keď je adresa sídla advokáta a adresa súdu v rámci mesta Bratislava v rôznych mestských obvodoch, by tak bolo neprimerane formálne a arbitrárne v neprospech účastníka .
Právna veta: Je nutné rozlišovať medzi pojmom súd a sudcovia a z hľadiska zásad spravodlivého procesu citlivo zvažovať ich vzťah v posudzovaných súvislostiach. Nezodpovedá právnym pomerom priliehavosť názoru o mechanickom vzťahu medzi súdom a sudcami tohto súdu. Vzťah sudcov je pri výkone rozhodovacej činnosti riadený princípom prezumpcie nezávislosti súdnej moci, ktorá nepodlieha subjektívnym pocitom sudcov pri ich rozhodovaní a nie je ničím zaťažovaná v ich postojoch voči súdu. Pôsobenie sudcov na určitom súde je vždy objektívne dané, len sama táto skutočnosť nemôže byť dôvodom ich vylúčenia. Sudcovia ak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... navrhnúť dôkaz na podporu svojich tvrdení. Za takejto situácie došlo k degradácii zásady kontradiktórnosti konania. Namietal, že elektronicky na mailovú adresu súdu podal návrh na zrušenie pojednávania odôvodnený skutočnosťou, že všetci sudcovi daného okresného súdu sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci .
Právna veta: Podľa § 250a veta prvá OSP, žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho na súde koná. Nedostatok podmienky povinného zastúpenia žalobcu v správnom súdnictve je možné odstrániť tým, že žalobca predloží súdu doklad o tom, že má právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná, alebo ak takéto vzdelanie nemá, dodatočne si zvolí kvalifikovaného zástupcu a k žalobe pripojí jemu udelené plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu s príslušným poučením o následkoch tejto nečinnosti, s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zistení nedostatku podmienky konania, ktorú je možné odstrániť, a preto súd oslovil právneho nástupcu pôvodného žalobcu podľa adresy súdu známej a zistenej z výpisu v Obchodnom registri, avšak bezvýsledne. Nakoľko sa súdu nepodarilo riadne doručiť právnemu ... zistení nedostatku podmienky konania, ktorú je možné odstrániť, a preto súd oslovil právneho nástupcu pôvodného žalobcu podľa adresy súdu známej a zistenej z výpisu v Obchodnom registri, avšak bezvýsledne. Nakoľko sa súdu nepodarilo riadne doručiť právnemu .
Právna veta: Je právom a zároveň povinnosťou účastníka zúčastniť sa nariadeného pojednávania. Pojednávanie môže byť odročené iba z dôležitého dôvodu. V zmysle ust. § 101 ods. 2 O. s. p., súd pokračuje v konaní aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takéhoto účastníka, prihliadne pritom na obsah spisu a doposiaľ vykonané dôkazy.

Úryvok z textu:
... 101 ods. 2 O. s. p., pretože sa navrhovateľ bez ospravedlnenia na pojednávanie nedostavil. Navrhovateľ podal elektronicky na zverejnenú e-mailovú adresu súdu návrh na zrušenie pojednávania. V tejto žiadosti poukázal na skutočnosť, že súdu boli v žalobe oznámené skutočnosti, pre ktoré sú .
... možné doručiť do vlastných rúk odporcovi na adresu trvalého pobytu, nakoľko sa toho času zdržiava na neznámom mieste a iná adresa súdu nie je známa. Preto súd podľa § 173 ods. 2 O.s.p. vydaný platobný rozkaz zrušil. Poučenie: Proti tomuto .
... možné doručiť do vlastných rúk odporcovi na adresu trvalého pobytu, nakoľko sa toho času zdržiava na neznámom mieste a iná adresa súdu nie je známa. Preto súd podľa § 173 ods. 2 O.s.p. vydaný platobný rozkaz zrušil. Poučenie: Proti tomuto .
... doručiť odporcovi do vlastných rúk . Šetrením súdu bolo zistené , že odporca v mieste trvalého bydliska sa nezdržiava a jeho iná adresa súdu nebola známa. Súd s poukazom na § 29 ods. 2 , 6 O.s.p. odporcovi na toto konanie ustanovil opatrovníka .
... . F., vyššia súdna úradníčka Okresného súdu X., pretože žalovanej sa nepodarilo doručiť zásielku na adresu jej trvalého pobytu a iná adresa súdu známa nie je. Uznesením tunajšieho súdu zo dňa 29.11.2012 č.k. 1C 82/2012-30 bolo žalovanej uložené .
... registri nepreberá, nepreberá ich ani konateľ firmy na adrese trvalého bydliska. Zásielky sa žalovanému nepodarilo doručiť ani prostredníctvom polície. Iná adresa súdu nie je známa, preto súd v zmysle § 48 ods. 2 O. s. p. považoval zásielky za doručené. Súd vykonaným .
... .10.2011 prevzal vo výkone trestu odňatia slobody, matka si zásielky na adrese trvalého pobytu nepreberala v odbernej lehote, z adresy, súdu iného známeho pobytu, sa vrátila s tým, že je neznáma. Po takto vykonanom dokazovaní rozhodol na pojednávaní dňa 16.11 .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.