Nájdené rozsudky pre výraz: adresovaný jednostranný právny úkon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 74

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Uznanie záväzku je jednostranný právny úkon urobený dlžníkom adresovaný veriteľovi, ktorého obsahovými náležitosťami je určenie dôvodu dlhu a výšky dlhu. Dôvod dlhu je spravidla vyjadrený jeho právnou kvalifikáciou, napr. pôžička zo dňa a pod., avšak nie je významné, či v prejave je správne kvalifikovaný právny dôvod, ale stačí, ak je z prejavu dôvod zrejmý. Uvedenie dôvodu dlhu znamená označenie, akého dlhu sa uznanie týka, alebo v čom dlh (skutkovo) spočíva. Z ustálenej súdnej praxe vyplýva, že je nutné záväzok, ktorého sa uznanie týka, identifikovať takým spôsobom, aby nebol zamenite ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8Co/59/2016 1112214063 09. 04. 2019 JUDr. Jana Vlčková ECLI:SK:KSBA:2019:1112214063.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Vlčkovej a členov senátu Ondreja Krajča a JUDr. Moniky Holickej v právnej veci žalobkyne: A. E., C. X. Z. XXX/XX, Z., zastúpenej JUDr. Jozefom Dopirákom, adv
Právna veta: Na základe zmluvy o dielo vzniká dvojstranný vzájomný záväzkový právny vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela. Podstatnými náležitosťami (essencialia negotii) zmluvy o dielo sú: a) charakteristika diela (označenie predmetu diela, jeho rozsah), b) dohoda o poskytnutí ceny za dielo, c) dohoda o tom, že dielo bude zhotovené na nebezpečenstvo zhotoviteľa diela. Vedľa týchto náležitostí sa účastníci môžu dohodnúť na ďalších vedľajších náležitostiach (accidentalia negotii) a to najmä na akosti diela, na dobe zhotovenia diela. Zhotoviteľom diela môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Lučenec 10C/46/2010 6610203847 26.03.2012 Mgr. Katarína Katková ECLI:SK:OSLC:2012:6610203847.13 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Lučenec samosudkyňou Mgr. Katarínou Katkovou v právnej veci navrhovateľky Q. V., narodenej XX.XX.XXXX, bytom Y., Y. L. XX, zastúpenej JUDr.Antonom Širgelom, advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie Fiľakovo, Podhradská 5
Právna veta: Odvolací súd dodáva, že pre záver dozvedieť sa o tom, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a o tom, kto ho získal, je vždy rozhodujúce zistenie skutkového stavu v konkrétnom prípade, pričom vedomosť oprávneného o tom, že sa na jeho úkor niekto obohatil a o tom, v čí prospech k tomuto obohateniu došlo, musí byť skutočná, preukázaná, nie len predpokladaná. V tomto smere odvolací súd poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cdo/167/2017, ktorý v odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na to, že „pre účely preskúmavaného prípadu treba osobitne poukázať na tú časť odôvodnenia rozhodnutia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14Co/64/2019 6618200837 04. 06. 2019 JUDr. Anna Snopčoková ECLI:SK:KSBB:2019:6618200837.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Snopčokovej a sudkýň JUDr. Márie Podhorovej a JUDr. Evy Dzúrikovej, v právnej veci žalobcu: C. N., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom P., F. XXX/
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 7Co/344/2012 5610208244 21.11.2012 Mgr. František Dulačka ECLI:SK:KSZA:2012:5610208244.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Františka Dulačku a členiek senátu JUDr. Evy Malíkovej a Mgr. Kataríny Beniačovej v právnej veci žalobkyne: Z. S., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom v B. N. M
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Cob/134/2012 7609212503 31.12.2012 JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI:SK:KSKE:2012:7609212503.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a členov senátu JUDr. Janky Kočišovej a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci žalobcu: A. s.r.o., E. 1, H., F.: XX XXX XXX, právne zastúpen
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Cob/344/2016 1113217050 25. 05. 2017 JUDr. Ľubica Břoušková ECLI:SK:KSBA:2017:1113217050.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubici Břouškovej a sudkýň JUDr. Oľgy Bahníkovej a JUDr. Ľubici Kriškovej v právnej veci žalobcu: EURO - BUILDING, a.s., Podunajská 23, Bratislava, IČO: 35 683 066, zast. JUDr. CIMRÁK
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 26Co/219/2014 2106225072 26. 05. 2015 JUDr. Katarína Slováčeková ECLI:SK:KSTT:2015:2106225072.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Slováčekovej a sudcov Mgr. Jozefa Mačeja a JUDr. Zlatice Javorovej v právnej veci žalobcu: Štátny fond rozvoja bývania, IČO: 31 749 542, so sídlom Lama
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 25Co/30/2020 4316217225 06. 05. 2020 JUDr. Lýdia Gálisová ECLI:SK:KSNR:2020:4316217225.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Lýdie Gálisovej a členiek senátu JUDr. Márie Malíkovej a JUDr. Sone Vackovej v v spore žalobkýň: 1. I. E., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. XXX, XXX XX E., 2. C., nar. XX.XX.XX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6CoPr/8/2014 3214200983 30. 11. 2015 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2015:3214200983.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa B.T. Transport s.r.o., so sídlom Trenčín, Piaristická 6, IČO 36 331 171 zastúpeného Advokátskou kanceláriou agner & partners, s.r.o., so sídlom Bratislava, Špitálska 10 proti odporcovi Q. R., štátnemu obča
MENU