Nájdené rozsudky pre výraz: adresovaný jednostranný právny úkon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 80

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Uznanie záväzku je jednostranný právny úkon urobený dlžníkom adresovaný veriteľovi, ktorého obsahovými náležitosťami je určenie dôvodu dlhu a výšky dlhu. Dôvod dlhu je spravidla vyjadrený jeho právnou kvalifikáciou, napr. pôžička zo dňa a pod., avšak nie je významné, či v prejave je správne kvalifikovaný právny dôvod, ale stačí, ak je z prejavu dôvod zrejmý. Uvedenie dôvodu dlhu znamená označenie, akého dlhu sa uznanie týka, alebo v čom dlh (skutkovo) spočíva. Z ustálenej súdnej praxe vyplýva, že je nutné záväzok, ktorého sa uznanie týka, identifikovať takým spôsobom, aby nebol zamenite ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 8Co/59/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1112214063 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Vlčková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2019:1112214063.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Vl
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Na základe zmluvy o dielo vzniká dvojstranný vzájomný záväzkový právny vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela. Podstatnými náležitosťami (essencialia negotii) zmluvy o dielo sú: a) charakteristika diela (označenie predmetu diela, jeho rozsah), b) dohoda o poskytnutí ceny za dielo, c) dohoda o tom, že dielo bude zhotovené na nebezpečenstvo zhotoviteľa diela. Vedľa týchto náležitostí sa účastníci môžu dohodnúť na ďalších vedľajších náležitostiach (accidentalia negotii) a to najmä na akosti diela, na dobe zhotovenia diela. Zhotoviteľom diela môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Lučenec 10C/46/2010 6610203847 26.03.2012 Mgr. Katarína Katková ECLI:SK:OSLC:2012:6610203847.13 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Lučenec samosudkyňou Mgr. Katarínou Katkovou v právnej veci navrhovateľky Q. V., narodenej XX.XX.XXXX, bytom Y., Y. L. XX, zastúpenej JUDr.Antonom Širgelom, advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie Fiľakovo, Podhradská 5
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd dodáva, že pre záver dozvedieť sa o tom, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a o tom, kto ho získal, je vždy rozhodujúce zistenie skutkového stavu v konkrétnom prípade, pričom vedomosť oprávneného o tom, že sa na jeho úkor niekto obohatil a o tom, v čí prospech k tomuto obohateniu došlo, musí byť skutočná, preukázaná, nie len predpokladaná. V tomto smere odvolací súd poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cdo/167/2017, ktorý v odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na to, že „pre účely preskúmavaného prípadu treba osobitne poukázať na tú časť odôvodnenia rozhodnutia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14Co/64/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6618200837 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 06. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Snopčoková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2019:6618200837.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senát
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2Cob/344/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113217050 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 05. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Břoušková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1113217050.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubici Břouškovej a sudkýň JUDr. O
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 26Co/219/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2106225072 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 05. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Slováčeková ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2106225072.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kat
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 25Co/30/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4316217225 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 05. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lýdia Gálisová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2020:4316217225.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Lýdie Gálisove
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 6CoPr/8/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3214200983 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Stanislava Marková ECLI: ECLI:SK:KSTN:2015:3214200983.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa B.T. Transport s.r.o., so sídlom Trenčín, Piaristická 6,
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2CoCsp/34/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6120417502 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 11. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mariana Muránska ECLI: ECLI:SK:KSPO:2022:6120417502.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Maria
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 25Co/123/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4213203492 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dušan Harbuta ECLI: ECLI:SK:KSNR:2014:4213203492.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Dušana Harbutu a
MENU