Nájdené rozsudky pre výraz: advokát ako fyzická osoba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 58

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

30 dokumentov
13 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právnym posúdením je činnosť súdu, pri ktorej zo skutkových zistení vyvodzuje právne závery a aplikuje konkrétnu právnu normu na zistený skutkový stav. Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O nesprávnu aplikáciu právnych predpisov ide vtedy, ak súd nepoužil správny právny predpis alebo, ak síce aplikoval správny právny predpis, nesprávne ho ale interpretoval, alebo, ak zo správnych skutkových záverov vyvodil nesprávne právne závery.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 15CoE/31/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6109216486 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6109216486.2 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Ul.
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Ak § 24 O.s.p. z dôvodu zabezpečenia čím najdôslednejšej garancie práva na súdnu ochranu, umožňuje účastníkovi zastúpenie viacerými splnomocnenými zástupcami ak ide o zastúpenie podľa § 25 O.s.p., je bez významu akou „osobou“ vykonávajúcou advokáciu je účastník zastúpený, teda či právnickou alebo fyzickou, lebo podstatou je výkon advokácie v súlade s ustanoveniami zákona o advokácii (§ 1 ods. 2 v nadväznosti na ust. § 15 ods. 1 prvá veta zákona o advokácii) pri ktorom je garantované ústavné právo účastníka na právnu pomoc. V prospech takéhoto názoru svedčí i to, že nemožno robiť rozdiel medzi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 15CoE/54/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6107222439 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 04. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6107222439.2 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Ul.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Všeobecne treba uviesť, že zodpovednosť advokáta za škodu spôsobenú klientovi v súvislosti s výkonom advokácie je objektívna zodpovednosť (bez ohľadu na zavinenie), ktorej sa nemožno zbaviť. Táto zodpovednosť je založená na súčasnom (kumulatívnom) splnení troch predpokladov: a) činnosť súvisiaca s výkonom advokácie, b) vznik škody, c) príčinná súvislosť medzi činnosťou advokáta súvisiacou s výkonom advokácie a vznikom škody. Splnenie uvedených predpokladov zodpovednosti musí byť v konaní jednoznačne preukázané; dôkaznú povinnosť má v tomto smere poškodený. Advokát je povinný svedomito chrániť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 26Co/55/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2113203317 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 04. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jozef Mačej ECLI: ECLI:SK:KSTT:2021:2113203317.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Jozefa Mačeja a čle
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 11. Ťažisko procesnej obrany žalovanej spočívalo v námietke, ktorou podmienila vypratanie predmetu nájmu uzavretím dohody o vzájomnom vyporiadaní strán v súvislosti s vloženými investíciami do predmetu nájmu. V tejto súvislosti okresný súd poukázal na zákonnú úpravu podľa § 667 ods. 1 Občianskeho zákonníka, z ktorého vyplýva, že za predpokladu, že prenajímateľ dal nájomcovi súhlas na vykonanie zmien veci a súčasne sa zaviazal na úhradu týchto nákladov, prípadne medzi účastníkmi došlo k dohode o spôsobe úhrady týchto nákladov, žalovaná ako nájomca je oprávnená domáhať sa týchto nákladov v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 13Cob/200/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5118214491 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 04. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Štolcová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2020:5118214491.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 11S/381/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4013201307 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Molnárová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2014:4013201307.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci žalobcu: UKE, s.r.o., so sídlom Belá 1, Belá, zastúpený Advokátskou kancelár
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 16Co/317/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6716204292 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 05. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Alexander Mojš ECLI: ECLI:SK:KSBB:2020:6716204292.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JU
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 8Cbi/167/2006 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1006202606 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 12. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Dáša Štefániková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1006202606.18 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: A.. O. Š., A.. X.. Š. XX, XXX XX E. Y., zastúpeného A..
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 13Co/157/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8112226563 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 10. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Škrab ECLI: ECLI:SK:KSPO:2015:8112226563.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Škraba a č
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 20Co/89/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8816209404 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 11. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michal Boroň ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8816209404.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Michala Boroňa a členov senátu JUDr. Branislava Br
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3Cbm/61/2004 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1004116824 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 01. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Boris Tóth ECLI: ECLI:SK:KSBA:2019:1004116824.12 Uznesenie Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Borisa Tótha a členov senátu JUDr. Beáty T
MENU