Nájdené rozsudky pre výraz: advokát má popri nároku na odmenu aj nárok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 344

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

26 dokumentov
17 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky v uznesení z 13. 10. 2009 sp. zn. 5Cdo 120/2009 vyslovil názor, že námietka premlčania práva je námietkou právnou a neuplatňuje sa ňou taká skutočnosť, ktorú je účastník povinný tvrdiť v zmysle § 101 ods. 1 O. s. p. najneskôr do vyhlásenia uznesenia súdu prvého stupňa, ktorým sa končí dokazovanie a vo veciach, v ktorých sa nenariaďuje pojednávanie, najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. Zo žiadneho ustanovenia práva hmotného alebo procesného nevyplýva, že by žalovaný musel uplatniť námietku premlčania v určitom štádiu konania; z povahy námietky pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17Co/261/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6613212604 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 05. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Nagypálová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6613212604.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Keďže správca komunikácie vykonávajúci verejnú správu pozemných komunikácií je pri tomto výkone orgánom verejnej správy, nevzťahuje sa na neho možnosť daná v Čl. 2 ods. 3 Ústavy SR (každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané), ale vzťahuje sa na neho Čl. 2 ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe Ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákona, a teda pri výkone preneseného výkonu štátnej správy nemôže postupovať nad rámec zákona, tzn. používať analogický inštitút súkromného práva napr. zmluvné zastúpenie, poverenie a splnomocnenie. K ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2Co/489/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1410211107 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 11. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Darina Kriváňová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2012:1410211107.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte v zložení: predsedníčka senátu JUDr. Da
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Občianskoprávna úprava vychádza z prezumpcie zavinenia, teda zavinenie sa predpokladá, avšak len pri nedbanlivostnom zavinení. Občiansky zákonník umožňuje zbaviť sa zodpovednosti (tzv. exkulpáciu) a to zo strany samotného škodcu. Občiansky zákonník v ustanovení § 441 upravuje aj situáciu, kedy škoda nevznikla len následkom konania škodcu, ale že k jej vzniku prispel aj samotný poškodený. V tomto prípade žalovaný tvrdil, že ku škode žalobcu na zdraví došlo aj jeho spoluzavinením a týmto vlastne aj odôvodňoval ním vykonané krátenie plnenia poistenej sumy. Pre záver o zavinení poškodeného m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 35C/464/2009 7109231142 24.04.2012 JUDr. Lenka Protznerová ECLI:SK:OSKE1:2012:7109231142.4 Rozhodnutie Okresný súd Košice I v konaní pred sudkyňou JUDr. Lenkou Protznerovou v právnej veci žalobcu: S. v zastúpení: JUDr. Antonom Hencovským, advokátkom, Františkánska 3, 040 01 Košice, proti žalovanému: KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefa
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 11S/24/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3019200042 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Michal Kulich ECLI: ECLI:SK:KSTN:2021:3019200042.4 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci žalobcu: T M G , a.s., so sídlom Priemyselná 9A, 971 01 Prievidza, IČO: 31 6
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 15Co/321/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6111209765 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI: ECLI:SK:KSBB:2012:6111209765.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa O.. D. J., nar. XX. XX. XXXX, bytom S. XX
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Cbi/6/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7506211859 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 02. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Bellásová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2022:7506211859.9 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v spore žalobcu: Ing. Dušan Ivančo, Jána Švermu 7, 071 01 Michalovce, správca konkurznej
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1Cob/412/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1110224236 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Danica Michalková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2012:1110224236.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: PNEUMAT INTERNATIONAL, s. r. o., Galantská č. 699/
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 15Cbi/1/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7516203976 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 07. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Bellásová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2021:7516203976.4 Uznesenie Z. súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom Puškinova 16, Prešov, správca konkur
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cbi/9/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7009201680 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 06. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ing. Roman Kövér ECLI: ECLI:SK:KSKE:2022:7009201680.16 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: ELTO REALITY, s. r. o., so sídlom Priemyselná 22, Liptovský Mik
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4Cob/32/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8812207643 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 04. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Tóth ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8812207643.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľa: EXPOTRUBIE M, s.r.o. Družstevná 535/57, Sačurov, IČO: 45 564 582,
MENU