Nájdené rozsudky pre výraz: ak dôjde k stretnutiu záujmov zákonného zástupcu so záujmami zastúpeného

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 32

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 30 Občianskeho zákonníka, ak dôjde k stretnutiu záujmov zákonného zástupcu so záujmami zastúpeného alebo k stretnutiu záujmov tých, ktorých zastupuje ten istý zákonný zástupca, ustanoví súd osobitného zástupcu. V danom prípade súd dospel k záveru, že došlo ku stretu záujmov, a preto je na mieste ustanovenie kolízneho opatrovníka (teda osobitného zástupcu), ktorý bude mať oprávnenie konať výlučne vo veci uzatvorenia Dodatku č. 1 k Zmluve č. 39/2010 o poskytovaní sociálnej služby v Domove sociálnych služieb pre dospelých.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Dunajská Streda 6Ps/19/2013 2213219186 07.10.2013 JUDr. Erika Lengyelová ECLI:SK:OSDS:2013:2213219186.1 Uznesenie Okresný súd Dunajská Streda v právnej veci starostlivosti o nesvojprávneho: V. U., J.. XX.XX.XXXX, bytom Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare, Horný Bar č. 226, 930 33 Horný Bar, zastúpený opatrovníkom: Domov sociálnych služieb pre dospe
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Opatrovnícke konanie je naviazané na predpisy hmotného práva, ktoré spravidla ustanovujú opatrovníka ako zákonného zástupcu fyzickej osoby. Takýmto osobitnými predpismi sú predovšetkým Občiansky zákonník či zákon o rodine a pod. V prípade, ak bola fyzická osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, jej zákonným zástupcom je súdom ustanovený opatrovník (§ 27 ods. 2 OZ). Opatrovníkom fyzickej osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, má byť predovšetkým príbuzný alebo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5CoP/42/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3616201892 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Zajacová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3616201892.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Vrtochovej a členov JUDr. Eriky Zaja
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Odvolací súd sa stotožnil aj s rozsahom obmedzenia JUDr. C. R. v spôsobilosti na právne úkony určeným súdom prvej inštancie, ktorým tento zasiahol do jej právnej sféry v miere nevyhnutnej na zabezpečenie jej ochrany, a to v oblasti nakladania s majetkovými a finančnými prostriedkami, disponovania s bankovým účtom, uzatvárania zmlúv a iných dohôd, ktoré by ju zaväzovali k plneniu materiálnych alebo finančných povinností, konania v úradných veciach, samostatného konania pred súdmi a štátnymi orgánmi, ako aj rozhodovania o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s tým, že jej ponechal spôsobil ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 11CoP/114/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1417201976 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 05. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Patrícia Železníková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1417201976.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu M
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Rozhodnutie o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony súd vydá vtedy, ak existuje niektorý zo zákonných dôvodov, teda fyzická osoba trpí duševnou poruchou, ktorá nie je len prechodná alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov, omamných prostriedkov, či jedov a v dôsledku týchto osoba nie je schopná robiť niektoré, resp. žiadne právne úkony. Samotná existencia faktorov umožňujúcich obmedziť rozsah spôsobilosti konať s právnym následkom sama osebe nestačí a rozhodnutie súdu je viazané na predpoklad, že z uvedených dôvodov fyzická osoba nie je spôsobilá robiť právne úkony. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 24CoP/54/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8219201154 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 07. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eliška Wagshalová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2020:8219201154.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Elišk
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 9P/12/2016 5116201280 10. 02. 2016 Jana Špániková ECLI:SK:OSZA:2016:5116201280.2 Uznesenie Okresný súd v Žiline v právnej veci: H. Š. O. F. L. O. H. E. L. Ý. , U.. XX.XX.XXXX, R. I. XXXX/ XX, Ž., zastúpený opatrovníkom K. Š., U.. XX.XX.XXXX, R. I. XXXX/XX, Ž., o ustanovenie kolízneho opatrovníka, takto rozhodol: Súd ustanovuje M. Š. O. F. L. O. H. E. L. Ú. ,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nové Zámky 11Ps/29/2015 4415219169 02. 02. 2016 JUDr. Daniela Rajňáková ECLI:SK:OSNZ:2016:4415219169.2 Uznesenie Okresný súd Nové Zámky v opatrovníckej veci nesvojprávnej: G. N., nar. XX.X.XXXX, bydlisko E. Z. XXX, v konaní zastúpená opatrovníčkou: D. H., nar. XX.X.XXXX, bydlisko E. Z. XXX, na návrh opatrovníčky na ustanovenie kolízneho opatrovníka v osobe: N. H.,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nové Zámky 7Ps/30/2015 4300894532 28. 01. 2016 JUDr. Eva Kovácsová ECLI:SK:OSNZ:2016:4300894532.1 Uznesenie Okresný súd Nové Zámky, v opatrovníckej veci nesv.: E. T. nar. XX.XX.XXXX, bytom „T." W. T., M. XXX T. zastúpený opatrovníčkou L. C., nar. XX.XX.XXXX bytom W., J. X o návrhu „T." W. sociálnych služieb T., M. č. XXX, T. za účasti prokurátorky Okresnej prokurat
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 30P/391/2015 5115234957 03. 02. 2016 JUDr. Renáta Sýkorová ECLI:SK:OSZA:2016:5115234957.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Renátou Sýkorovou v právnej veci P.. B. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom S. XXXX/XX, T., zastúpená kolíznym opatrovníkom P.. A. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom M. XX, o schválenie právneho úko
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Čadca 4Ps/12/2015 5315209604 09. 02. 2016 JUDr. Anna Plichtíková ECLI:SK:OSCA:2016:5315209604.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Č a d c a sudkyňou JUDr. Annou Plichtíkovou v právnej veci navrhovateľa O. N. N. M. L. K. N. E., E.Q. XXX, Č. v konaní o ustanovenie kolízneho opatrovníka pre S. Š., J.. XX.X.XXXX, G. O. N. N. M. L. K. N. E., E. XXX, Č., z
MENU