Nájdené rozsudky pre výraz: ak dotknutá osoba nežije

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 59

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

22 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Za neakceptovateľnú považoval správny súd argumentáciu žalobcu, obsiahnutú v replike, týkajúcu sa povinnosti povinnej osoby zabezpečiť súhlas dotknutej osoby so sprístupnením požadovanej informácie s odkazom na analógiu s ustanovením § 11 ods. 1 písm. a) zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorým je ustanovená fikcia pre prípad, ak by osoba oprávnená dať súhlas na sprístupnenie informácie tento súhlas neudelila s tým, že ak potrebný súhlas dotknutej osoby nebol súčasťou žiadosti o sprístupnenie informácie, povinnosťou žalovaného bolo postupovať podľa § 14 ods. 3 zákona o slobodnom príst ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/20/2017 7017200133 25. 11. 2020 JUDr. Tamara Sklenárová ECLI:SK:KSKE:2020:7017200133.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a členov senátu JUDr. Ondreja Hvišča, PhD. a JUDr. Jany Raganovej, v právnej veci žalobcu: PYRONOVA, s.r.o., so sídlom Bratislava, Landererova 8
Právna veta: Podľa § 7 ods. 2 zákona 9/2010 o sťažnostiach informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažností sa nesprístupňujú. Podľa názoru súdu odôvodnenie nemôže obsahovať len konštatovanie, že informácie sú chránené podľa určitého zákonného ustanovenia. Povinná osoba musí dostatočne vysvetliť, prečo pod príslušné zákonné ustanovenia podradila požadovanú informáciu a akými úvahami sa pritom riadila. Na základe týchto skutočností keďže v rozhodnutí nestačí vymenovať iba zákonné kritéria, ktoré sú relevantné pri rozhodovaní pri poskytovaní informácií resp. nesprístupnení informáci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4S/237/2010 1010201332 25.05.2012 JUDr. Judita Kokolevská ECLI:SK:KSBA:2012:1010201332.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Kokolevskej a členiek senátu JUDr. Soni Langovej a JUDr. Miloty Tóthovej, v právnej veci žalobcu: CRS Servis - P. F., so sídlom Krásnohorská 16, 851 01
Právna veta: Žalobca v podstate po správnych orgánoch chcel, aby pátrali po informácii, ktorú by napriek jej pozitívnej identifikácii v informačnom systéme alebo osobnej karte odsúdeného nemohli sprístupniť, pričom by nemohli sprístupniť ani to, či takáto konkrétnymi parametrami špecifikovaná informácia sa v informačnom systéme ÚVTOS XXX alebo osobnej karte žalobcu nachádza. Žalobca sa totiž nedomáhal a nepýtal, či sú v ním označených informačných systémoch a databázach „nejaké“ všeobecné bližšie nešpecifikované informácie. Žalobca sa dožadoval zodpovedania otázky ne/existencie konkrétnej informácie, majúc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 11S/117/2018 3018200361 23. 02. 2021 JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. ECLI:SK:KSTN:2021:3018200361.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rastislava Dlugoša, PhD. a členov senátu JUDr. Aleny Radičovej a JUDr. Jozefa Šuleka, v právnej veci žalobcu: J. H., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom M. XXX, XXX X
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky v čl. 26 ods. 1 zakotvuje právo na informácie, ktoré predstavuje právo na prijímanie informácií a k nemu korelujúci pozitívny záväzok štátu voči neidentifikovateľnej skupine objektov. Obsah tohto záväzku je ozrejmený v odseku 4 citovaného článku tak, že právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. 56. Obdobnú úpravu obsahuje taktiež Listina základných práv a slobôd (čl. 17 ods. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/280/2017 1017201931 12. 03. 2020 JUDr. Renáta Janáková ECLI:SK:KSBA:2020:1017201931.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty Janákovej a členiek senátu JUDr. Zuzany Mališovej a JUDr. Marty Barkovej v právnej veci žalobcu: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Váci út 45/B, H
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/139/2009 1009201098 08.09.2010 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:KSBA:2010:1009201098.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY G. súd v N. v senáte zloženom z predsedu senátu M.. O. O. a členov senátu M.. O. H. a M.. S. A., v právnej veci žalobcu: I., občianske združenie, L.: XX XXX XXX, H. 25/A, N., zastúpeného: O.. S. S., advokát, so sídlom D. oslobodeni
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/167/2011 1011201737 24. 10. 2012 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2012:1011201737.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a členov senátu JUDr. Nory Majerníkovej a JUDr. Vlastimila Pavlikovského, v právnej veci žalobcu: X.. Z. J., L. cesta 9, D., zastúpený: Ad
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/172/2011 1011201769 25. 04. 2012 JUDr. Marián Trenčan ECLI:SK:KSBA:2012:1011201769.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Trenčana a členov senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a Mgr. Viliama Pohančeníka, právnej veci žalobcu: X.. K. T., D. 1, D., zastúpený: JUDr. Samuel Barán
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/101/2013 5013200717 30. 04. 2014 JUDr. Erika Šobichová ECLI:SK:KSZA:2014:5013200717.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Šobichovej a členov senátu JUDr. Zuzany Jančárovej a Mgr. Nory Tomkovej, v právnej veci žalobcu: Mgr. D. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. XXX, práv. zast. JUDr. P
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/293/2017 1017202021 14. 11. 2018 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2018:1017202021.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a členov senátu JUDr. Jeannette Hajdinovej a JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., v právnej veci žalobcu: Podporné pohrebné združenie na S
MENU