Nájdené rozsudky pre výraz: ak dotknutá osoba nežije

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 72

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

26 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Za neakceptovateľnú považoval správny súd argumentáciu žalobcu, obsiahnutú v replike, týkajúcu sa povinnosti povinnej osoby zabezpečiť súhlas dotknutej osoby so sprístupnením požadovanej informácie s odkazom na analógiu s ustanovením § 11 ods. 1 písm. a) zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorým je ustanovená fikcia pre prípad, ak by osoba oprávnená dať súhlas na sprístupnenie informácie tento súhlas neudelila s tým, že ak potrebný súhlas dotknutej osoby nebol súčasťou žiadosti o sprístupnenie informácie, povinnosťou žalovaného bolo postupovať podľa § 14 ods. 3 zákona o slobodnom príst ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/20/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7017200133 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 11. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2020:7017200133.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 7 ods. 2 zákona 9/2010 o sťažnostiach informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažností sa nesprístupňujú. Podľa názoru súdu odôvodnenie nemôže obsahovať len konštatovanie, že informácie sú chránené podľa určitého zákonného ustanovenia. Povinná osoba musí dostatočne vysvetliť, prečo pod príslušné zákonné ustanovenia podradila požadovanú informáciu a akými úvahami sa pritom riadila. Na základe týchto skutočností keďže v rozhodnutí nestačí vymenovať iba zákonné kritéria, ktoré sú relevantné pri rozhodovaní pri poskytovaní informácií resp. nesprístupnení informáci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4S/237/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1010201332 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Kokolevská ECLI: ECLI:SK:KSBA:2012:1010201332.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ju
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Žalobca v podstate po správnych orgánoch chcel, aby pátrali po informácii, ktorú by napriek jej pozitívnej identifikácii v informačnom systéme alebo osobnej karte odsúdeného nemohli sprístupniť, pričom by nemohli sprístupniť ani to, či takáto konkrétnymi parametrami špecifikovaná informácia sa v informačnom systéme ÚVTOS XXX alebo osobnej karte žalobcu nachádza. Žalobca sa totiž nedomáhal a nepýtal, či sú v ním označených informačných systémoch a databázach „nejaké“ všeobecné bližšie nešpecifikované informácie. Žalobca sa dožadoval zodpovedania otázky ne/existencie konkrétnej informácie, majúc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 11S/117/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3018200361 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSTN:2021:3018200361.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ras
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Ústava Slovenskej republiky v čl. 26 ods. 1 zakotvuje právo na informácie, ktoré predstavuje právo na prijímanie informácií a k nemu korelujúci pozitívny záväzok štátu voči neidentifikovateľnej skupine objektov. Obsah tohto záväzku je ozrejmený v odseku 4 citovaného článku tak, že právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. 56. Obdobnú úpravu obsahuje taktiež Listina základných práv a slobôd (čl. 17 ods. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1S/280/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1017201931 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 03. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Renáta Janáková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1017201931.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Re
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/139/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1009201098 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 09. 2010 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Viliam Pohančeník ECLI: ECLI:SK:KSBA:2010:1009201098.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY G. súd v N. v senáte zloženom z predsedu senátu M.. O. O. a členov senát
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/167/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1011201737 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI: ECLI:SK:KSBA:2012:1011201737.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Vil
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/172/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1011201769 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Trenčan ECLI: ECLI:SK:KSBA:2012:1011201769.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána T
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 21S/101/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5013200717 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Šobichová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2014:5013200717.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Šo
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/293/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1017202021 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 11. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI: ECLI:SK:KSBA:2018:1017202021.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vl
MENU