Nájdené rozsudky pre výraz: ak možno výšku nárokov zistiť len s nepomernými ťažkosťami

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 61

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zádržné právo vo všeobecnosti predstavuje núdzový zabezpečovací inštitút a vzniká na základe jednostranného právneho úkonu oprávnenej osoby (veriteľa), ktorý prejaví svoju vôľu zadržať hnuteľnú vec patriacu dlžníkovi, ktorú má veriteľ u seba. Účelom zádržného práva je zabezpečenie splatnej peňažnej pohľadávky, ktorú má veriteľ voči dlžníkovi, ktorému by inak bol povinný vec vydať.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 13Cob/310/2015 5714207108 24. 02. 2016 Mgr. Zuzana Štolcová ECLI:SK:KSZA:2016:5714207108.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Zuzany Štolcovej a členov senátu JUDr. Márie Dubcovej, JUDr. Róberta Bebčáka, v právnej veci žalobcu: SECO AUTOTRANS s.r.o., so sídlom Jesenského 25,
Právna veta: Podľa ust. § 741g ods. 2 Občianskeho zákonníka má objednávateľ právo žiadať, aby mu cestovná kancelária na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak cestovná kancelária môže takýto zájazd ponúknuť. Podľa § 741j ods. 1 písm. c) Občianskeho zákonníka cestovná kancelária sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo porušením povinnosti len vtedy, ak preukáže, že škodu nezavinila a táto bola spôsobená udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 10Co/1/2012 8311203767 09.01.2013 JUDr. Irena Dobňáková ECLI:SK:KSPO:2013:8311203767.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu: 1/ H. G. a 2/ Ing. I. G., obaja bytom U., F. XXXX/XX, obaja zastúpení advokátkou JUDr. Alenou Matýsovou, Mierová 4, Humenné, proti žalovaným: 1/ E. F. itt, P. X, Humenné, IČO: 40 571 394, zastúpená advokátom JUDr. Mar
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16Cob/128/2011 3108227705 20.06.2012 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2012:3108227705.2 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci žalobcu: GE Money, a.s., so sídlom Bratislava, Bottova 7, IČO: 17 324 220, právne zastúpeného MCGA legal, s.r.o., so sídlom Bratislava, Partizánska 2, IČO: 36 715 662, proti žalovanému: I. H., bytom S. Y., o zaplatenie 3
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13CoE/56/2013 6309201173 20. 03. 2013 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2013:6309201173.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací vo veci exekúcie oprávneného: Slovenská republika Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, IČO: 00 735 833, so sídlom 9. mája 1, Banská Bystrica, proti povinnému: P. M., nar. XX.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 26Cob/69/2014 4113230645 30. 06. 2014 JUDr. Pavol Pilek ECLI:SK:KSNR:2014:4110230531.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: TSS Group a.s., K Zábraniu 1653, Trenčín, IČO: 36 323 551, zastúpený: Mgr. Adriana Sojková, advokátka, Námestie Matice Slovenskej 1713, Dubnica nad Váhom, proti odporcovi: HM2 servis, s.r.o., Lomnická cesta 1239, Ni
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 8Co/16/2013 7112202610 19. 06. 2013 JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI:SK:KSKE:2013:7112202610.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa N. W. nar. X.X.H. bývajúceho v B. M. Š. E.. Č.. X zastúpeného JUDr. Marcelom Jurkom PhD. so sídlom advokátskej kancelárie v Košiciach na Dominikánskom nám. č. 11 proti odporcovi D. W. nar. X.X.H. bývajúcem
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 10Co/45/2013 8209203444 30. 04. 2014 JUDr. Irena Dobňáková ECLI:SK:KSPO:2014:8209203444.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu: SB INMART, a.s., Duklianska 21, Bardejov, IČO: 31 628 745, právne zastúpeného JUDr. Rastislavom Strakom, advokátom, so sídlom v Bardejove, Hviezdoslavova 9, proti žalovanému: JUDr. N. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom M.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 9Co/20/2014 5112240053 27. 03. 2014 JUDr. Ladislav Mejstrík ECLI:SK:KSZA:2014:5112240053.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa: A. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y., M. R. K. XXX/XX, zastúpená JUDr. Patriciou Bednářovou, advokátkou, so sídlom Y., A. E. XX a JUDr. Sabínou Hodoňovou, advokátkou, so sídlom Y., A. XX, s adre
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8Cob/124/2011 3011899893 30.08.2012 JUDr. Natália Čekanová ECLI:SK:KSTN:2012:3011899893.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci žalobcu: W. W., bytom O. T. č. XX, XXX XX E., občan SR, právne zastúpeného V.. V. N., advokátom, AK so sídlom Y. X, G. proti žalovanému: T. Lednické Rovne, so sídlom Nám. Slobody 36, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 17 952 603
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/668/2013 6712219142 17. 03. 2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6712219142.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci žalobcu: Y. H., nar. XX. XX. XXXX, bytom XXX XX L., I. č. X, zastúpený splnomocnenou advokátkou: JUDr. Eva Krchňavá, Advokátska kancelária 974 01 Banská Bystrica, Rudlovská cesta 47,
MENU