Nájdené rozsudky pre výraz: ak možno výšku nárokov zistiť len s nepomernými ťažkosťami

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 64

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ust. § 741g ods. 2 Občianskeho zákonníka má objednávateľ právo žiadať, aby mu cestovná kancelária na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak cestovná kancelária môže takýto zájazd ponúknuť. Podľa § 741j ods. 1 písm. c) Občianskeho zákonníka cestovná kancelária sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy alebo porušením povinnosti len vtedy, ak preukáže, že škodu nezavinila a táto bola spôsobená udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 10Co/1/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8311203767 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 01. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Irena Dobňáková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2013:8311203767.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu: 1/ H. G. a 2/ Ing. I. G., obaja bytom U., F. XXXX/XX, obaja zastú
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zádržné právo vo všeobecnosti predstavuje núdzový zabezpečovací inštitút a vzniká na základe jednostranného právneho úkonu oprávnenej osoby (veriteľa), ktorý prejaví svoju vôľu zadržať hnuteľnú vec patriacu dlžníkovi, ktorú má veriteľ u seba. Účelom zádržného práva je zabezpečenie splatnej peňažnej pohľadávky, ktorú má veriteľ voči dlžníkovi, ktorému by inak bol povinný vec vydať.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 13Cob/310/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5714207108 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Štolcová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2016:5714207108.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 13CoE/56/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6309201173 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 03. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6309201173.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací vo veci exekúcie oprávneného: Slovenská republika
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 26Cob/69/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4113230645 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Pilek ECLI: ECLI:SK:KSNR:2014:4110230531.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: TSS Group a.s., K Zábraniu 1653, Trenčín, IČO: 36 323 551, zastúpe
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8Co/16/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7112202610 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7112202610.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa N. W. nar. X.X.H. bývajúceho v B. M. Š. E.. Č.. X zastú
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 10Co/45/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8209203444 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Irena Dobňáková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8209203444.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu: SB INMART, a.s., Duklianska 21, Bardejov, IČO: 31 628 745, právne
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 16Cob/128/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3108227705 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Prikrylová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2012:3108227705.2 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci žalobcu: GE Money, a.s., so sídlom Bratislava, Bottova 7, IČO: 17 324
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 7Co/18/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8310214545 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Branislav Breza ECLI: ECLI:SK:KSPO:2012:8310214545.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom v Bratislave na Dostoj
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2Z41CB/74/1994 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1094899982 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 03. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Pospech ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1094899982.22 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave pred samosudcom JUDr. Petrom Pospechom, v práv
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 9Co/20/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5112240053 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 03. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Mejstrík ECLI: ECLI:SK:KSZA:2014:5112240053.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa: A. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom Y., M. R.
MENU