Nájdené rozsudky pre výraz: ak nebol zaplatený poplatok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5338

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

704 dokumentov
55 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa prvej a druhej vety § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy, ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený. Vzhľadom na to, že navrhovateľ nezaplatil súdny poplatok ani po lehote určenej výzvou súdu, ktorá mu bola poskytnutá, súd r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 12Sp/15/2012 3112211230 09.07.2013 JUDr. Juraj Florovič ECLI:SK:KSTN:2013:3112211230.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: V. J., bytom A. XXX, M. u K., doručovacia adresa M. XX, E., proti odporcovi Obvodné oddelenie PZ Trenčín, o preskúmanie rozhodnutia č. ČVS:ORP-2046/TN-TN-2011 zo dňa 23. marca 2012 o uložení pokuty, takto rozh
Právna veta: Účelom zavedenia úpravy spotrebiteľských zmlúv s účinnosťou od 01.04.2004 bola harmonizácia Slovenského zmluvného práva s komunitárnou úpravou ochrany spotrebiteľa. Zmyslom nielen národnej, ale nadnárodnej úpravy spotrebiteľského práva je dosiahnuť vyrovnanie faktického nerovného postavenia spotrebiteľa s profesionálnym dodávateľom s ohľadom na okolnosti, pri ktorých dochádza k uzatváraniu zmlúv ohľadom na väčšiu profesionálnu skúsenosť predávajúceho a jeho lepšiu znalosť práva a jednoduchšiu dostupnosť právnych služieb a vzhľadom na možnosť zo strany podnikateľa určovať zmluvné podmienky jedn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/369/2013 6213203346 24.09.2013 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2013:6213203346.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa Lawyer Partners a.s., IČO: 35944471, so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 37, zastúpeného právnym zástupcom Advokátska kancelária Chabadová, s.r.o., IČO: 36866733, so sídlom
Právna veta: Otázku vrátenia súdneho poplatku v tomto prípade je možné riešiť len podľa ustanovenia § 11 ods. 9 zákona č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého poplatok za odpor sa vráti, ak sa konanie zastavilo pred začatím pojednávania vo veci samej. V reštrukturalizácii dochádza k zastaveniu konaní prerušených v zmysle § 118 ods. 4 ZKR, podľa § 156 ZKR aj zverejnením uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Podľa záveru odvolacieho súdu, zo samotného právne možného predpokladu zastavenia konania, vzh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4CoKR/16/2011 7111210106 22.05.2012 JUDr. Roman Rizman ECLI:SK:KSKE:2012:7111210106.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu L.. E. E. a členov senátu U.. U. B. a L.. K. M. v právnej veci žalobcu: F. republika - M. súd v V., L. pokladnica, K. XX, XXX XX V. 1, C.: XXX XXX, proti žalovanému: F. Z., s.r.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/199/2012 7012200820 22.11.2012 JUDr. Eva Baranová ECLI:SK:KSKE:2012:7012200820.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu LOGIMEX s.r.o., so sídlom Hlavná 600, Streda nad Bodrogom, IČO: 36 769 860, právne zastúpeného JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Moldavská cesta 21/A, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/259/2012 7012201083 06.12.2012 JUDr. Eva Baranová ECLI:SK:KSKE:2012:7012201083.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu PRESTÍŽ s.r.o., so sídlom Malá Tŕňa 153, IČO: 31 712 339, právne zastúpeného JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Moldavská cesta 21/A, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu SR, Vazovova 2, B
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7Co/105/2013 8412205523 26.08.2013 JUDr. Branislav Breza ECLI:SK:KSPO:2013:8412205523.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu V. V., bývajúceho v B. B. M., na ul. M. č. XXX/XX, proti žalovanému W. družstvo B. B. M., so sídlom v B. B. M., na ul. 1. mája, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Kežmarok zo dňa 4.12.2012 č.k. 4 C 78/2
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/223/2012 7012200934 06.12.2012 JUDr. Eva Baranová ECLI:SK:KSKE:2012:7012200934.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu MIMIX-SK s.r.o. Veľká Bara, so sídlom Veľká Bara 5, IČO: 44 011 326, právne zastúpeného JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Moldavská cesta 21/A, proti žalovanému Finančnému riaditeľstvu Sloven
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4S/33/2016 8016200664 28. 02. 2017 JUDr. Viera Zoľáková ECLI:SK:KSPO:2017:8016200664.2 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Zoľákovej a sudkýň Mgr. Magdalény Želinskej a JUDr. Evy Slávikovej v právnej veci žalobkyne C. I., bytom Q. XX, G., práv. zastúpenej JUDr. Martinou Kožárovou Jenčovou, advokátkou, Slovenská
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4S/36/2016 8016200712 14. 02. 2017 JUDr. Viera Zoľáková ECLI:SK:KSPO:2017:8016200712.2 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Zoľákovej a sudkýň Mgr. Magdalény Želinskej a JUDr. Evy Slávikovej v právnej veci žalobkyne F. V., bytom F. XXXX/XX, X., práv. zastúpenej JUDr. Martinou Kožárovou Jenčovou, advokátkou, Slov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/217/2012 7012200893 06.09.2012 JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI:SK:KSKE:2012:7012200893.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: AGRO - LADMOVCE SK, s.r.o., so sídlom Ladmovce 170, zast. JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou, Moldavská cesta č. 21/A, Košice, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Vazovova
MENU