Nájdené rozsudky pre výraz: ak nebol zaplatený poplatok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6059

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

957 dokumentov
60 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Finančné právo

Právna veta: Podľa prvej a druhej vety § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy, ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený. Vzhľadom na to, že navrhovateľ nezaplatil súdny poplatok ani po lehote určenej výzvou súdu, ktorá mu bola poskytnutá, súd r ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 12Sp/15/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3112211230 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Florovič ECLI: ECLI:SK:KSTN:2013:3112211230.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: V. J., bytom A. XXX, M. u K., doručovacia adresa M. XX, E.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Účelom zavedenia úpravy spotrebiteľských zmlúv s účinnosťou od 01.04.2004 bola harmonizácia Slovenského zmluvného práva s komunitárnou úpravou ochrany spotrebiteľa. Zmyslom nielen národnej, ale nadnárodnej úpravy spotrebiteľského práva je dosiahnuť vyrovnanie faktického nerovného postavenia spotrebiteľa s profesionálnym dodávateľom s ohľadom na okolnosti, pri ktorých dochádza k uzatváraniu zmlúv ohľadom na väčšiu profesionálnu skúsenosť predávajúceho a jeho lepšiu znalosť práva a jednoduchšiu dostupnosť právnych služieb a vzhľadom na možnosť zo strany podnikateľa určovať zmluvné podmienky jedn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/369/2013 6213203346 24.09.2013 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2013:6213203346.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa Lawyer Partners a.s., IČO: 35944471, so sídlom v Bratislave, Prievozská č. 37, zastúpeného právnym zástupcom Advokátska kancelária Chabadová, s.r.o., IČO: 36866733, so sídlom
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: Otázku vrátenia súdneho poplatku v tomto prípade je možné riešiť len podľa ustanovenia § 11 ods. 9 zákona č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého poplatok za odpor sa vráti, ak sa konanie zastavilo pred začatím pojednávania vo veci samej. V reštrukturalizácii dochádza k zastaveniu konaní prerušených v zmysle § 118 ods. 4 ZKR, podľa § 156 ZKR aj zverejnením uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku. Podľa záveru odvolacieho súdu, zo samotného právne možného predpokladu zastavenia konania, vzh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4CoKR/16/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111210106 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111210106.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu L.. E. E. a členov s
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4S/33/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8016200664 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Zoľáková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8016200664.2 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Zoľákovej a sudkýň Mgr. Magdalény Želin
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4S/36/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8016200712 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Zoľáková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8016200712.2 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Zoľákovej a sudkýň Mgr. Magdalény Želin
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/217/2012 7012200893 06.09.2012 JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI:SK:KSKE:2012:7012200893.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: AGRO - LADMOVCE SK, s.r.o., so sídlom Ladmovce 170, zast. JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou, Moldavská cesta č. 21/A, Košice, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Vazovova
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 8Co/128/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114201729 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 07. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Fiľakovský ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8114201729.2 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Fiľakovského a členov senátu JUDr. A
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 19Co/159/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8613206607 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 12. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zlata Simková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8613206607.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľa U. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. č. XXX, XXX XX T., o návrhu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/213/2012 7012200884 06.09.2012 JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI:SK:KSKE:2012:7012200884.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: DREVO PROFIT SK, s.r.o., so sídlom Hlavná 600, Streda nad Bodrogom, zast. JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou, Moldavská cesta č. 21/A, Košice, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/281/2012 7012201158 15.11.2012 JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI:SK:KSKE:2012:7012201158.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: AGROTRŇA s.r.o. so sídlom Malá Tŕňa 181, zast. JUDr. Martinou Gombosovou, advokátkou, Moldavská cesta č. 21/A, Košice, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Vazovova 2, Bratisla
MENU