Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1095234
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63984
USSR: 34992
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422435
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
25.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: ak sa za opatrovníka nemôže ustanoviť


Približný počet výsledkov: 145 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: ak sa za opatrovníka nemôže ustanoviť
  • ak nájdené 3325426 krát v 401910 dokumentoch
  • sum nájdené 9671264 krát v 411825 dokumentoch
  • za nájdené 4745045 krát v 400096 dokumentoch
  • opatrovnik nájdené 249226 krát v 92926 dokumentoch
  • moct nájdené 2028157 krát v 356205 dokumentoch
  • ustanovit nájdené 83284 krát v 50166 dokumentochPrávna veta: Podľa § 26 Občianskeho zákonníka, pokiaľ fyzické osoby nie sú spôsobilé na právne úkony, konajú za ne ich zákonní zástupcovia. Podľa § 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka, zákonným zástupcom fyzickej osoby, ktorú súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony súd rozhodnutím obmedzil, je súdom ustanovený opatrovník. Podľa § 30 Občianskeho zákonníka, ak dôjde k stretnutiu záujmov zákonného zástupcu so záujmami zastúpeného alebo k stretnutiu záujmov tých, ktorých zastupuje ten istý zákonný zástupca, ustanoví súd osobitného zástupcu. Podľa § 193 O. s. p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16CoP/97/2013 6313206836 16.01.2014 Mgr. Štefan Baláž ECLI:SK:KSBB:2014:6313206836.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Štefana Baláža a členov senátu sudcov JUDr. Ivice Hanuskovej a JUDr. Alexandra Mojša vo veci starostlivosti o I. J., nar. XX. XX. XXXX, pozbavenú spôsobilosti na právne .
Právna veta: Súd si vyžiadal správu o povesti od mesta Šahy na navrhovateľku a takisto žiadal navrhovateľku o zaslanie aktuálnych psychologických nálezov súčasného opatrovníka nesvojprávnej, lebo pripojené psychologické nálezy k návrhu na zmenu opatrovníka boli z roku 2005 a 2010. Z aktuálneho psychologického nálezu opatrovníka bolo zistené, že Alexander Turian nie je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie opatrovníka, nakoľko jeho osobnosť je simplexná, emočne i sociálne menej zrelá, sociálne degradovaná a v správaní sú prítomné známky organicity. Súd vyhovel návrhu na zmenu opatrovníka, nakoľko súd mal pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Levice 10Ps/12/2013 4313212020 09.10.2013 Mgr. Jana Kosorínová ECLI:SK:OSLV:2013:4313212020.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Levice v opatrovníckej veci nesvojprávnej U. Z., K.. XX.X.XXXX, O. Q. XX, Š.y, zastúpená opatrovníkom U. I., K.. XX.XX.XXXX, O. Q. XX, Š., o návrhu S. B., K.. XX.X.XXXX, O. X.. Y. X, Š., na zmenu opatrovníka pre nesvojprávnu, za účasti .
Kľúčové slová: ak sa za opatrovníka nemôže ustanoviť

Právna veta: Vykonaným dokazovaním súd mal za preukázané, že L. T. trpí na duševnú poruchu, ktorá jej bráni v tom, aby si mohla vybavovať svoje osobné a majetkové záležitosti, preto s poukazom na ustanovenia § 10 ods.1,2 Občianskeho zákonníka menovanú pozbavil spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu. Za opatrovníka jej ustanovil podľa § 189a O.s.p. navrhovateľa, s ktorým už šiesty rok spolunažíva v pomere druha družky.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Komárno 10Ps/8/2012 4212227190 17.04.2013 JUDr. Júlia Henteková ECLI:SK:OSKN:2013:4212227190.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Komárno, v právnej veci navrhovateľa : V. P., D..XX.X.XXXX, H. N. G., R. X.. XXX/X, o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony L. O. O. T., F.. A., D.. XX.X.XXXX, H. N. G., R. X.. XXX/X, v konaní zastúpenej opatrovníčkou O.. M. N., .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 27 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak sa za opatrovníka nemôže ustanoviť príbuzný fyzickej osoby ani iná osoba, ktorá spĺňa podmienky pre ustanovenie za opatrovníka, ustanoví súd za opatrovníka orgán miestnej správy, prípadne jeho zariadenie, ak je oprávnené vystupovať vo svojom mene. Navrhovateľka je najbližšou pokrvnou príbuznou nesvojprávneho a o tohto sa už dlhší čas stará, pričom v jej starostlivosti neboli zistené žiadne pochybenia. Na základe výpisu z registra trestov súd zistil, že navrhovateľka nemá záznam v registri trestov. Súd dospel k záveru, že navrhovateľka je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 31Ps/17/2013 6113227899 30.10.2013 Mgr. Jana Diškanová ECLI:SK:OSBB:2013:6113227899.1 Uznesenie Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci starostlivosti o T. U., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom U. XXX, o návrhu navrhovateľky L. P., rod. U., nar. XX. XX. XXXX, bytom L. XX, Q. Q., toho času bytom U. XXX, v konaní o ustanovenie opatrovníka takto rozhodol: Súd u .
Právna veta: Opatrovnícke konanie je naviazané na predpisy hmotného práva, ktoré spravidla ustanovujú opatrovníka ako zákonného zástupcu fyzickej osoby. Takýmto osobitnými predpismi sú predovšetkým Občiansky zákonník či zákon o rodine a pod. V prípade, ak bola fyzická osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, jej zákonným zástupcom je súdom ustanovený opatrovník (§ 27 ods. 2 OZ). Opatrovníkom fyzickej osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, má byť predovšetkým príbuzný alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ten istý zákonný zástupca, ustanoví súd osobitného zástupcu. 9. Podľa ust. § 27 ods. 3 Občianskeho zákonníka (ďalej ako „OZ“), ak sa za opatrovníka nemôže ustanoviť príbuzný fyzickej osoby ani iná osoba, ktorá spĺňa podmienky pre ustanovenie za opatrovníka, ustanoví súd za opatrovníka orgán miestnej správy .
Právna veta: Podľa § 189a ods. 1 OSP v rozhodnutí o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony súd určí opatrovníka podľa § 192 tomu, kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená. Podľa ods. 2 súd zabezpečí uloženie rozhodnutia o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony v Notárskom centrálnom registri listín podľa osobitného predpisu. Podľa § 192 ods. 1 OSP súd je povinný postarať sa o to, aby bol ustanovený opatrovník osobám, ktoré ho podľa zákona musia mať. Podľa § 192 ods. 2 OSP v uznesení, ktorým súd ustanovuje opatrov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony súd rozhodnutím obmedzil, je súdom ustanovený opatrovník. Podľa ods. 3 ak sa za opatrovníka nemôže ustanoviť príbuzný fyzickej osoby ani iná osoba, ktorá spĺňa podmienky pre ustanovenie za opatrovníka, ustanoví súd za opatrovníka orgán miestnej správy .
... súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony súd rozhodnutím obmedzil, je súdom ustanovený opatrovník Ak sa za opatrovníka nemôže ustanoviť príbuzný fyzickej osoby ani iná osoba, ktorá spĺňa podmienky pre ustanovenie za opatrovníka, ustanoví súd za opatrovníka orgán miestnej správy .
... . 2, 3 Občianskeho zákonníka zákonným zástupcom fyzickej osoby, ktorého súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony, je súdom ustanovený opatrovník. Ak sa za opatrovníka nemôže ustanoviť príbuzný fyzickej osoby ani iná osoba, ktorá spĺňa podmienky pre ustanovenie za opatrovníka, ustanoví súd za opatrovníka orgán miestnej správy .
... ktorej spôsobilosť na právne úkony súd rozhodnutím obmedzil, je súdom ustanovený opatrovník. Podľa §-u 27 ods.3 Občianskeho zákonníka, ak sa za opatrovníka nemôže ustanoviť príbuzný fyzickej osoby ani iná osoba, ktorá spĺňa podmienky pre ustanovenie za opatrovníka, ustanoví súd za opatrovníka orgán miestnej správy .
... na právne úkony súd rozhodnutím obmedzil, je súdom ustanovený opatrovník. Podľa § 27 ods. 3 O.z., ak sa za opatrovníka nemôže ustanoviť príbuzný fyzickej osoby ani iná osoba, ktorá spĺňa podmienky pre ustanovenie za opatrovníka, ustanoví súd za opatrovníka orgán ... disimulovať alebo zatajovať svoje ťažkosti a s tým je spojené Podľa § 27 ods. 3 O.z., ak sa za opatrovníka nemôže ustanoviť príbuzný fyzickej osoby ani iná osoba, ktorá spĺňa podmienky pre ustanovenie za opatrovníka, ustanoví súd za opatrovníka .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.