Nájdené rozsudky pre výraz: ak sa za opatrovníka nemôže ustanoviť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 91

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Súd si vyžiadal správu o povesti od mesta Šahy na navrhovateľku a takisto žiadal navrhovateľku o zaslanie aktuálnych psychologických nálezov súčasného opatrovníka nesvojprávnej, lebo pripojené psychologické nálezy k návrhu na zmenu opatrovníka boli z roku 2005 a 2010. Z aktuálneho psychologického nálezu opatrovníka bolo zistené, že Alexander Turian nie je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie opatrovníka, nakoľko jeho osobnosť je simplexná, emočne i sociálne menej zrelá, sociálne degradovaná a v správaní sú prítomné známky organicity. Súd vyhovel návrhu na zmenu opatrovníka, nakoľko súd mal pre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Levice 10Ps/12/2013 4313212020 09.10.2013 Mgr. Jana Kosorínová ECLI:SK:OSLV:2013:4313212020.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Levice v opatrovníckej veci nesvojprávnej U. Z., K.. XX.X.XXXX, O. Q. XX, Š.y, zastúpená opatrovníkom U. I., K.. XX.XX.XXXX, O. Q. XX, Š., o návrhu S. B., K.. XX.X.XXXX, O. X.. Y. X, Š., na zmenu opatrovníka pre nesvojprávnu
Kľúčové slová: ak sa za opatrovníka nemôže ustanoviť
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vykonaným dokazovaním súd mal za preukázané, že L. T. trpí na duševnú poruchu, ktorá jej bráni v tom, aby si mohla vybavovať svoje osobné a majetkové záležitosti, preto s poukazom na ustanovenia § 10 ods.1,2 Občianskeho zákonníka menovanú pozbavil spôsobilosti na právne úkony v celom rozsahu. Za opatrovníka jej ustanovil podľa § 189a O.s.p. navrhovateľa, s ktorým už šiesty rok spolunažíva v pomere druha družky.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Komárno 10Ps/8/2012 4212227190 17.04.2013 JUDr. Júlia Henteková ECLI:SK:OSKN:2013:4212227190.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Komárno, v právnej veci navrhovateľa : V. P., D..XX.X.XXXX, H. N. G., R. X.. XXX/X, o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony L. O. O. T., F.. A., D.. XX.X.XXXX, H. N. G., R. X.. XXX/X, v konaní zastúpenej opatrovníčkou O..
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 27 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak sa za opatrovníka nemôže ustanoviť príbuzný fyzickej osoby ani iná osoba, ktorá spĺňa podmienky pre ustanovenie za opatrovníka, ustanoví súd za opatrovníka orgán miestnej správy, prípadne jeho zariadenie, ak je oprávnené vystupovať vo svojom mene. Navrhovateľka je najbližšou pokrvnou príbuznou nesvojprávneho a o tohto sa už dlhší čas stará, pričom v jej starostlivosti neboli zistené žiadne pochybenia. Na základe výpisu z registra trestov súd zistil, že navrhovateľka nemá záznam v registri trestov. Súd dospel k záveru, že navrhovateľka je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 31Ps/17/2013 6113227899 30.10.2013 Mgr. Jana Diškanová ECLI:SK:OSBB:2013:6113227899.1 Uznesenie Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci starostlivosti o T. U., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom U. XXX, o návrhu navrhovateľky L. P., rod. U., nar. XX. XX. XXXX, bytom L. XX, Q. Q., toho času bytom U. XXX, v konaní o ustanovenie opatrovníka takto rozho
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Podľa § 189a ods. 1 OSP v rozhodnutí o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony súd určí opatrovníka podľa § 192 tomu, kto bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená. Podľa ods. 2 súd zabezpečí uloženie rozhodnutia o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony v Notárskom centrálnom registri listín podľa osobitného predpisu. Podľa § 192 ods. 1 OSP súd je povinný postarať sa o to, aby bol ustanovený opatrovník osobám, ktoré ho podľa zákona musia mať. Podľa § 192 ods. 2 OSP v uznesení, ktorým súd ustanovuje opatrov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 16CoP/62/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6112223014 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 09. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Štefan Baláž ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6112223014.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Opatrovnícke konanie je naviazané na predpisy hmotného práva, ktoré spravidla ustanovujú opatrovníka ako zákonného zástupcu fyzickej osoby. Takýmto osobitnými predpismi sú predovšetkým Občiansky zákonník či zákon o rodine a pod. V prípade, ak bola fyzická osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, jej zákonným zástupcom je súdom ustanovený opatrovník (§ 27 ods. 2 OZ). Opatrovníkom fyzickej osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, má byť predovšetkým príbuzný alebo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5CoP/42/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3616201892 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Zajacová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3616201892.1 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Vrtochovej a členov JUDr. Eriky Zaja
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Odvolací súd sa stotožnil aj s rozsahom obmedzenia JUDr. C. R. v spôsobilosti na právne úkony určeným súdom prvej inštancie, ktorým tento zasiahol do jej právnej sféry v miere nevyhnutnej na zabezpečenie jej ochrany, a to v oblasti nakladania s majetkovými a finančnými prostriedkami, disponovania s bankovým účtom, uzatvárania zmlúv a iných dohôd, ktoré by ju zaväzovali k plneniu materiálnych alebo finančných povinností, konania v úradných veciach, samostatného konania pred súdmi a štátnymi orgánmi, ako aj rozhodovania o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s tým, že jej ponechal spôsobil ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 11CoP/114/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1417201976 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 05. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Patrícia Železníková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1417201976.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu M
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 11CoP/210/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1512214481 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Štrignerová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1512214481.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci opatrovníctva Š. W., B.. XX.XX.XXXX, O. X. X. XX, X., t.č.
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 12CoP/4/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6611217230 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Gandžala, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBB:2013:6611217230.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v právnej veci starostlivosti o T. T., nar. XX. XX
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11CoP/76/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2214219219 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 01. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Fedor Benka ECLI: ECLI:SK:KSTT:2016:2214219219.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v opatrovníckej veci P. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom G. XXX, K. D., zastúpeného opatrovníkom: Ob
MENU