Nájdené rozsudky pre výraz: ak splnomocnenec prekročil svoje oprávnenie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 232

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

25 dokumentov
11 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: plnomocenstvo zaniknekonať v dobrej viere
Právna veta: Súd dospel k záveru, že Splnomocnenie, ktoré navrhovateľka udelila B. F. ako fyzickej osobe, je platný jednostranný úkon navrhovateľky, ktorým dáva na vedomie tretím osobám, že B. F. je oprávnený zastupovať ju pri predaji bytu - teda aj uzavrieť za ňu kúpnu zmluvu a prebrať kúpnu cenu. Toto Splnomocnenie nebolo z jej strany vypovedané, tretie osoby sa nemali ako dozvedieť, že splnomocnenie na zastupovanie akýmkoľvek spôsobom zaniklo a teda konali v dobrej viere, že splnomocnenie je platný právny úkon navrhovateľky. Preto aj kúpna zmluva uzavretá s kupujúcimi odporcami 1. a 2. prostredníctvom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava V 15C/195/2006 1506221249 18.11.2010 JUDr. Zdenka Kleimanová ECLI:SK:OSBA5:2010:1506221249.13 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava V samosudkyňou JUDr. Zdenkou Kleimanovou v právnej veci navrhovateľky: V. C., nar. X.X.XXXX, trvale bytom A., H. XX, zast. JUDr. Petrom Mihaldom, advokátom so sídlom v Bratislave, Gogoľovova 18, proti o
Právna veta: Nedostatok procesného plnomocenstva je odstrániteľným nedostatkom podmienky konania. Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby príslušný konajúci orgán tento nedostatok odstránil. Nevyzvanie účastníka na odstránenie vád plnomocenstva a následné odmietnutie odvolania je odňatím práva na konanie v zmysle čl. 46 Ústavy SR. V zmysle platnej judikatúry (R 12/1985, ZSP 32/2005) ak ten, kto vystupoval ako zástupca účastníka bez predloženia plnej moci, dodatočne v lehote určenej súdom alebo správnym orgánom predloží plnú moc, je tým uvedený nedostatok zhojený a sú schválené aj tie úkony, ktoré boli z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/102/2011 7011200832 14.08.2013 JUDr. Tamara Sklenárová ECLI:SK:KSKE:2013:7011200832.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Juraja Tymka, v právnej veci žalobcu DUNATER, a. s. , Pri prachárni č. 4, Košice, zast. advokátom JUD
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15CoE/144/2012 6204110248 29.10.2012 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2012:6204110248.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Ul. Pribinova č. 25, 811 09 Bratislava, IČO 35 807 598, zast. Fridrich Paľko, s.r.o., Advokátska kancelária, so sídlom Ul. Grosslingova č. 4, 811 09 Bratislava,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15CoE/103/2013 6304110797 18.09.2013 JUDr. Jaroslav Gallo ECLI:SK:KSBB:2013:6304110797.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Ul. Pribinova č. 25, 811 09 Bratislava, IČO 35 807 598, zast. Fridrich Paľko, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Ul. Gr?sslingova č. 4, 811 09 Bratislava, I
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15CoE/342/2011 6011899851 12.12.2011 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2011:6011899851.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Ul. Pribinova č. 25, 811 09 Bratislava, IČO 35 807 598, zast. JUDr. Martin Máčaj, advokát, so sídlom Ul. U. č. XX, XXX XX Q., proti povinnému T. P., nar. XX.XX.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15CoE/219/2012 6304115753 28.11.2012 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2012:6304115753.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Ul. Pribinova č. 25, 811 09 Bratislava, IČO 35 807 598, zast. Fridrich Paľko, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Ul. Grosslingova č. 4, 811 09 Bratislava,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7CoE/117/2012 8504110073 20.08.2012 JUDr. Branislav Breza ECLI:SK:KSPO:2012:8504110073.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, na ul. Pribinovej č. 25 proti povinnému T. K., nar. XX.X.XXXX, bývajúcej v K. G., v L. č. XX, o vymoženie sumy 239 Eur s prísl., o odvolaní oprávneného proti uzneseni
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15CoE/38/2013 6304111901 05.03.2013 Mgr. Jaroslav Gallo ECLI:SK:KSBB:2013:6304111901.3 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Ul. Pribinova č. 25, 811 09 Bratislava, IČO 35 807 598, zast. Fridrich Paľko, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Ul. Grosslingova č. 4, 811 09 Bratislava, IČO
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 6CoE/76/2012 4604114491 21.12.2012 JUDr. Marta Polyaková ECLI:SK:KSNR:2012:4604114491.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, vo veci exekúcie oprávnenej : POHOTOVOSŤ s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598, zastúpená : Fridrich Paľko s.r.o., so sídlom Grösslingova 4, Bratislava , IČO: 36 864 421, proti povinnému : Q. U., nar. XX.XX.XXXX, bydlisk
MENU