Nájdené rozsudky pre výraz: akcia ako cenný papier

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
7 dokumentov
6 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Akcia je cenný papier, ktorý vyjadruje časť základného imania. Zároveň vyjadruje účasť akcionára ako spoločníka v spoločnosti, t.j. práva a povinnosti akcionára ako spoločníka. S vlastníctvom akcií je spojené právo podieľať sa nariadení spoločnosti (možnosť zúčastniť sa na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti, hlasovať na valnom zhromaždení, žiadať vysvetlenia a podávať návrhy), ako aj majetkové práva (právo podieľať sa na výsledku hospodárenia alebo podieľať sa na likvidačnom zostatku). Akciová spoločnosť je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou m ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2CoKR/20/2012 3110213035 25.04.2013 JUDr. Tatiana Pastieriková ECLI:SK:KSBA:2013:3110213035.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tatiany Pastierikovej a členiek senátu JUDr. Blaženy Hirnerovej a JUDr. Eleny Kúšovej v právnej veci navrhovateľa v 1. rade: N. H., R. I. XX, XXX XX I., z
Právna veta: 6. Podľa § 69b ods. 4 OBZ ak mení právnu formu jednoduchá spoločnosť na akcie, akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, je štatutárny orgán spoločnosti povinný vypracovať písomnú správu, v ktorej z právneho a ekonomického hľadiska vysvetlí a odôvodní zmenu právnej formy. Správa musí byť poskytnutá spoločníkom na nahliadnutie v sídle spoločnosti najmenej v lehote, ktorú ustanovuje zákon alebo určuje spoločenská zmluva alebo stanovy na zaslanie pozvánky alebo na uverejnenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia; ustanovenie § 218c ods. 6 sa použije primerane. Dozorná rad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Cob/162/2017 1315222845 20. 09. 2018 JUDr. Tatiana Pastieriková ECLI:SK:KSBA:2018:1315222845.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tatiany Pastierikovej a členiek senátu JUDr. Eleny Kúšovej a JUDr. Dany Šiffalovičovej v právnej veci žalobcu: I. Y., J. C.. Q. D. X, XXX XX J., zastúpe
Právna veta: Žalobu o neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia je možné uplatniť v prípadoch, kde je prenesená pôsobnosť valného zhromaždenia na iný orgán obchodnej spoločnosti, pokiaľ však pôsobnosť valného zhromaždenia nie je prenesená na iný orgán, ale ide o interné rozhodovanie príslušného orgánu v rámci svojej kompetencie, nie je možné uplatniť inštitút neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia ( § 183 v spojitosti s § 131 Obchodného zákonníka ) .

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/35/2012 6110221785 31.10.2012 JUDr. Eva Kmeťová ECLI:SK:KSBB:2012:6110221785.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Kmeťovej a z členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Evy Železníkovej v právnej veci žalobcu I. E., nar. XX.XX.XXXX byto
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Cob/76/2017 1113206935 30. 06. 2017 JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI:SK:KSKE:2017:1113206935.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a členov senátu JUDr. Slávky Maruščákovej a JUDr. Drahomíry Brixiovej v spore žalobcu: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Cbi/13/2006 1006200475 10.05.2007 JUDr. Helena Kosorínová ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred samosudkyňou JUDr. Helenou Kosorinovou v právnej veci žalobcu: J. F., bytom ul. D. č. XXXX/X,. XXX. XX. Ž., proti žalovanému: JUDr. P. K., V. X/A,. XXX. XX. B., S. úpadcu X.. D., a.s., N.. 1 M. XX,. XXX. XX B., IČO: XX. X
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 7K/142/2001 1001899493 27. 06. 2014 JUDr. Lýdia Noskovičová ECLI:SK:KSBA:2014:1001899493.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: SALVIA Holding, s.r.o. v konkurze, Mnešická 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 31 647 120 s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. Alojzom Žitníkom, advokátom, Moyzesova 816/100, 017 01 Považsk
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9Co/654/2012 1109248658 31.01.2013 JUDr. Roman Huszár ECLI:SK:KSBA:2013:1109248658.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľky : O. N., S. S., M. XX, proti odporcovi : 1. garantovaná, a.s., Bratislava, Dvořákovo nábr. 8, IČO : 31 400 434, o náhradu škody, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Okresného súdu Bratislava I zo dňa 1
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/10/2019 6716203361 30. 05. 2019 JUDr. Mária Jamrišková, PhD. ECLI:SK:KSBB:2019:6716203361.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Jamriškovej PhD., členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Evy Kmeťovej v právnej veci žalobcu VAV invest,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Cbi/194/2006 1006202923 29.05.2008 JUDr. Helena Kosorínová ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave sudkyňou JUDr. Helenou Kosorinovou v právnej veci žalobcu: P. M., S. XXX,. XXX. XX. I. proti žalovanému: JUDr. P. K. / predtým JUDr. I. G. /- správca konkurznej podstaty úpadcu X.. D., a.s., N..X.. M. XX,. XXX. X.. B., IČO: XX. XXX. X
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Cbi/140/2006 1006201966 15.05.2008 JUDr. Helena Kosorínová ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave sudkyňou JUDr. Helenou Kosorinovou v právnej veci žalobkyne :O. H., U. X,. XXX. XX. P. proti žalovanému: JUDr P. K. / predtým JUDr. I. G. /- správca konkurznej podstaty úpadcu X.. D., a.s., N..X.. M. XX,. XXX. XX. B., IČO: XX. XXX. XX
MENU