Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1097220
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63995
USSR: 35035
NSČR: 122321
NSSČR: 65040
USČR: 78686
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422614
Krajské súdy (ČR): 41862
Posledná aktualizácia
29.02.2020 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: akcie na doručiteľa


Približný počet výsledkov: 56 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: akcie na doručiteľa
  • akcia nájdené 28736 krát v 6472 dokumentoch
  • na nájdené 15211563 krát v 422337 dokumentoch
  • dorucitel nájdené 667 krát v 165 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 16 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty
Súdny dvor Európskej únie 7 dokumentov


Právna veta: Stanovy sa považujú za zmluvu sui generis, ktorá vzniká osobitným kontraktačným postupom. Vstupom do spoločnosti sa akcionári s nimi oboznámia, sú nimi viazaní, hoci sa na ich prijatí nepodieľali (ESD Powell Duffryn pLc. V. Wolfgang Petereit C-214/89). Formálne a materiálne náležitosti stanov je možné napadnúť podľa všeobecných ustanovení Občianskeho a Obchodného zákonníka (§ 1, § 261 a nasl. Obchodného zákonníka, § 34 a nasl. Občianskeho zákonníka) len do vzniku akciovej spoločnosti, ktorým okamihom nadobúda právnu subjektivitu. Ak má žalobca ako akcionár za to, že ustanovenie stanov (o voľbe ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalovaný v 1/ rade je akciová spoločnosť so základným imaním 5.958.474,2107 Eur s počtom 398900 ks zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou akcie 14,937263 Eur. Žalobca je právnická osoba - spoločnosť s ručením obmedzeným a je akcionárom ... žalovaný v 1/ rade je akciová spoločnosť so základným imaním 5.958.474,2107 Eur s počtom 398900 ks zaknihovaných akcií na doručiteľa s menovitou hodnotou akcie 14,937263 Eur. Žalobca je právnická osoba - spoločnosť s ručením obmedzeným a je akcionárom .
Právna veta: 1. Podľa ust. § 184a ods. 1 písm. b) ObZ pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia verejnej obchodnej spoločnosti obsahuje okrem náležitosti podľa § 184 ods. 4 aj poučenie o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 vrátane lehôt na ich uplatnenie, ak internetová stránka spoločnosti obsahuje poučenie o týchto právach, stačí, ak pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , avšak predstavenstvo spoločnosti je oprávnené určiť rozhodujúci deň v oznámení o konaní valného zhromaždenia pri zaknihovaných akciách na doručiteľa, alebo v pozvánkach na valné zhromaždenie však pri rešpektovaní príkazu právnej normy o maximálne 5 dní ... zhromaždenia v rozpore s ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ďalej neobsahovalo upozornenie, že akcionár, ktorý je majiteľom akcií na doručiteľa, a ktorý zriadil k akciám záložné právo v prospech žalovaného si môže vyžiadať zaslanie kópie účtovnej závierky .
Právna veta: Každý konkrétny prípad neprejednania veci v primeranej lehote je potrebné hodnotiť individuálne v závislosti od jeho okolností. Zastavenie trestného stíhania, ako kompenzácia porušenia práva na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov, bude do úvahy prichádzať len ako extrémne rozhodnutie a to vzhľadom nielen na dĺžku samotného konania, ale aj na správanie sa obvinených a ich obhajcov v konaní, zložitosť a rozsiahlosť veci, možnosť skončiť vec rozsudkom, ale aj s ohľadom na ochranu práva osôb poškodených trestným činom.

Úryvok z textu:
... investičného majetku medzi CHIRANA-PREMA HUMENNÉ, a.s. a MEDIC-INVEST, a.s. Bardejov, z kúpnych zmlúv o predaji 601 akcií na doručiteľa CHIRANA-PREMA Injekta, a.s. a CHIRANA-PREMA Medical, a.s. medzi tými istými subjektami a z dohody o vzájomnom ... v Bratislave, od MEDIC-INVEST, a.s. zastúpenej Ing. Y. T., odkúpili 601 akcií na doručiteľa CHIRANA-PREMA Injecta, a.s. Stará Turá za 69.535.700,- Sk a 399 akcií na doručiteľa CHIRANAPREMA Medical, a.s. Stará Turá za 46.164.300,- Sk, ktorých hodnota .
... . C., je neplatná. Súd zároveň určil, že spoločnosť UNICO TRADE, s.r.o., je vlastníkom 34 ks zaknihovaných cenných papierov, akcií na doručiteľa ISIN 880990001294, menovitej hodnoty 10 000,- Sk/ 334,94 eura za jeden kus, emitenta spoločnosti ELSVIT, a.s., Komárňanská cesta ... Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 27Cb 23/02 prebieha konanie o určenie neplatnosti darovacej zmluvy na 34 ks akcií na doručiteľa spoločnosti ELSVIT, a.s. v menovitej hodnote 10 000,- Sk za jeden kus, uzavretej medzi S.. K. C. ako .
... na doručiteľa. Stanovy môžu založiť právo akcionárov na výmenu akcie na meno za akcie na doručiteľa a naopak. Podľa odseku 2, akcia na meno môže byť vydaná ako listinná alebo zaknihovaná. Akcia na doručiteľa môže byť vydaná len ako zaknihovaná. Podľa odseku 6, pri akciách na .
... alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pri spoločnosti s akciami na doručiteľa sa uverejňuje v tejto lehote oznámenie o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej ... na to, že O. V. O. S., ktorý sa podľa ich názoru nezákonným spôsobom zmocnil 34 % akcií na doručiteľa spoločnosti ELSVIT, a.s., požiadal písomne predstavenstvo spoločnosti o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, pričom rovnaký návrh podal aj .
... spoločnosť žalovaného 2/ v čase konania mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárom tejto zanikajúcej spoločnosti, pričom vlastnil 1 294 kusov kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa v celkovej menovitej hodnote 129 400 000,- Sk, čo predstavuje 98,03 % akcií, s ktorými boli spojené hlasovacie práva, s .
... akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Ak spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje tejto účtovnej závierky sa v tej istej lehote uverejnia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami ... akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Ak spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje tejto účtovnej závierky sa v tej istej lehote uverejnia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami .
... skutočnom vlastníkovi spoločnosti U. T..Q... Podľa dostupných podkladov je 80% akcionárom spoločnosť X. C. E., ktorá je spoločnosťou s akciami na doručiteľa sídli na adrese vo Veľkej Británii. Otec na pojednávaní uviedol, že spoločník spoločnosti L. Q..J..H.. - tá istá spoločnosť .
... akcionárom na adresu sídla alebo bydliska, uvedenú v zozname akcionárov, najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Pri spoločnosti s akciami na doručiteľa sa uverejňuje v tejto lehote oznámenie o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy, ak .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.