Nájdené rozsudky pre výraz: akcie na doručiteľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 55

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

26 dokumentov
6 dokumentov
7 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Podľa ust. § 184a ods. 1 písm. b) ObZ pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia verejnej obchodnej spoločnosti obsahuje okrem náležitosti podľa § 184 ods. 4 aj poučenie o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 vrátane lehôt na ich uplatnenie, ak internetová stránka spoločnosti obsahuje poučenie o týchto právach, stačí, ak pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Martin 15Cb/138/2010 5710209043 28.09.2012 JUDr. Miriam Štillová ECLI:SK:OSMT:2012:5710209043.5 Rozhodnutie Okresný súd Martin pred samosudkyňou JUDr. Miriam Štillovou v právnej veci žalobcu: Vivid Advisory, s. r. o. so sídlom Ulica 29. augusta 32/B, 811 09 Bratislava, IČO: 44 362 901, právne zastúpená spoločnosťou Vivid Legal, s. r. o. so sídlom Plynárenská 7/A, 8
Právna veta: Každý konkrétny prípad neprejednania veci v primeranej lehote je potrebné hodnotiť individuálne v závislosti od jeho okolností. Zastavenie trestného stíhania, ako kompenzácia porušenia práva na prejednanie veci bez zbytočných prieťahov, bude do úvahy prichádzať len ako extrémne rozhodnutie a to vzhľadom nielen na dĺžku samotného konania, ale aj na správanie sa obvinených a ich obhajcov v konaní, zložitosť a rozsiahlosť veci, možnosť skončiť vec rozsudkom, ale aj s ohľadom na ochranu práva osôb poškodených trestným činom.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 10To/40/2013 8304010085 26.11.2014 JUDr. Vladimír Monok ECLI:SK:KSPO:2014:8304010085.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Monoka a sudcov JUDr. Evy Pirkovskej a JUDr. Evy Rešatkovej na verejnom zasadnutí konanom dňa 26.11.2014, v trestnej veci proti obž. Ing. T. X., Csc. a spol. pre
Právna veta: Stanovy sa považujú za zmluvu sui generis, ktorá vzniká osobitným kontraktačným postupom. Vstupom do spoločnosti sa akcionári s nimi oboznámia, sú nimi viazaní, hoci sa na ich prijatí nepodieľali (ESD Powell Duffryn pLc. V. Wolfgang Petereit C-214/89). Formálne a materiálne náležitosti stanov je možné napadnúť podľa všeobecných ustanovení Občianskeho a Obchodného zákonníka (§ 1, § 261 a nasl. Obchodného zákonníka, § 34 a nasl. Občianskeho zákonníka) len do vzniku akciovej spoločnosti, ktorým okamihom nadobúda právnu subjektivitu. Ak má žalobca ako akcionár za to, že ustanovenie stanov (o voľbe ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 13Cob/322/2011 5011897663 24.05.2012 Mgr. Zuzana Štolcová ECLI:SK:KSZA:2012:5011897663.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Zuzany Štolcovej a členov senátu JUDr. Márie Dubcovej, JUDr. Jany Martinčekovej, v právnej veci žalobcu: GLOBAL PACIFIC WEST, s.r.o., so sídlom Vysoká
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 13Cob/28/2014 5710208056 25.06.2014 Mgr. Zuzana Štolcová ECLI:SK:KSZA:2014:5710208056.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Zuzany Štolcovej a členov senátu JUDr. Márie Dubcovej a JUDr. Jany Martinčekovej, v právnej veci žalobcu: Vivid Advisory, s.r.o., so sídlom Ulica 29. au
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 9Co/81/2016 7214202170 30. 03. 2017 JUDr. Táňa Veščičiková ECLI:SK:KSKE:2017:7214202170.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Táne Veščičikovej a sudkýň JUDr. Viery Bodnárovej a JUDr. Dany Popovičovej v spore žalobcu Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Bratislava, Ul. 29. augus
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 26Cob/33/2015 4206200002 22. 11. 2016 Mgr. Erik Németh ECLI:SK:KSNR:2016:4206200002.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Erika Németha a členov senátu JUDr. Romana Greguša a JUDr. Pavla Pileka v právnej veci žalobcu v 1. rade: T.. C. Z., E.. Z. XX, G. J., v 2. rade: M.. Q.. M. Z., B. X, K., v 3. r
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/19/2017 6713221681 06. 09. 2017 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2017:6713221681.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD. v právnej veci žalobcu Centrálny de
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 15Cob/98/2015 4613207119 30. 12. 2015 JUDr. Pavel Lukáč ECLI:SK:KSNR:2015:4613207119.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci žalobcu: G.. F. W., nar. XX. XX. XXXX, bytom P. I. XX, W., zast. JUDr. Martin Olos, advokát, so sídlom M. R. Štefánika 71, Žilina, proti žalovanému: 1. P. Q., nar. XX. XX. XXXX, bytom O. XX, S., 2. G.. P. L., nar. XX. XX. XXXX, b
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Cob/50/2016 8110222544 24. 10. 2017 JUDr. Roman Tóth ECLI:SK:KSPO:2017:8110222544.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tótha a členov senátu JUDr. Viery Zoľákovej a JUDr. Mareka Košča v právnej veci žalobcu: GPW s. r. o., Vysoká 16, 811 06 Bratislava, IČO: 35 951 796, zastúpeného Advok
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Cbi/13/2006 1006200475 10.05.2007 JUDr. Helena Kosorínová ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred samosudkyňou JUDr. Helenou Kosorinovou v právnej veci žalobcu: J. F., bytom ul. D. č. XXXX/X,. XXX. XX. Ž., proti žalovanému: JUDr. P. K., V. X/A,. XXX. XX. B., S. úpadcu X.. D., a.s., N.. 1 M. XX,. XXX. XX B., IČO: XX. X
MENU