Nájdené rozsudky pre výraz: akcionár obchodnej spoločnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 51

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

20 dokumentov
20 dokumentov
2 dokumenty
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Administratívne konanie, ktoré bolo začaté na základe žiadosti žalobcu podanej podľa zák. č. 211/2000 Z.z. a doručenej žalovanému ako povinnej osobe, že toto konanie bolo od počiatku zaťažené vadou neurčitosti žiadosti v rozsahu jej bodu b/ a c/, pretože žiadateľ vymedzil sprístupniť informácie nie celkom konkrétne a adresne, čím nebolo dostatočne identifikované, čo tvorí samotný predmet konania. Pokiaľ žalobca ako žiadateľ vo svojej žiadosti pod bodom b/ sa domáhal sprístupnenia transakčných dokumentov súvisiacich s privatizáciou obchodnej spoločnosti Slovenské elektrárne, akciová spolo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5S/109/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1015200692 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Šebestová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1015200692.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave ako správny súd v senáte zloženom z predsedníčky s
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Pri dobrovoľnom zrušení spoločnosti môže sa zároveň rozhodnúť, že sa zlúči alebo splynie s inou spoločnosťou, prípadne sa rozdelí. Tým nie sú dotknuté obmedzenia ustanovené zákonom. Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností. Na schválenie zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločnosti sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov zanikajúcich spoločností v prípade ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 19Cb/129/2011 5111218328 01.06.2012 JUDr. Martina Brniaková ECLI:SK:OSZA:2012:5111218328.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Martinou Brniakovou, v právnej veci žalobcu: K invest, v.o.s., so sídlom Horná Streda 25, IČO: 36 293 466, právne zastúpeného: JUDr. Alojzom Markechom, advokátom, so sídlom Teplick
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Bezdôvodným obohatením podľa § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie vzniká podľa § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka tomu, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatil. Pre vznik záväzkového právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia sa musí povinná osoba obohatiť = získať majetkový prospech.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17Co/21/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6611200501 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Nagypálová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6611200501.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 37. Krajský súd uvádza, že typ poistenia, ktorý bol predmetom Poistnej zmluvy č. 870001374 uzatvorenej medzi žalobcom a právnym predchodcom žalovaného, osobitne Občiansky zákonník neupravuje, avšak išlo o poistenie spadajúce pod ust. § 790 Občianskeho zákonníka, ktoré vymedzuje tri hlavné odvetvia poistenia. Podrobnejšiu klasifikáciu druhov poistenia podľa poistných odvetví, čo len dopĺňa krajský súd, obsahuje zákon č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve, ktorého príloha zaraďuje ďalšie poistné odvetvia, a to odvetvia životného poistenia a neživotného postenia. Takýto charakter je možné definovať ako ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 13Cob/19/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6119215059 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 09. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Zuzana Štolcová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2020:6119215059.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Posúdenie vhodnosti viacerých vecí na spojenie je výsledkom subjektívneho hodnotenia konajúceho zákonného sudcu, a preto (ani) odvolací súd v tomto smere nie je oprávnený vnucovať súdu prvej inštancie svoj pohľad na spojenie vecí. Rozhodujúce je so zreteľom na ust. § 166 ods. 1,2 C.s.p. to, či boli naplnené predpoklady tohto ustanovenia, teda či ide o veci, ktoré spolu skutkovo súvisia alebo sa týkajú tých istých strán a či to odôvodňuje hľadisko hospodárnosti konania. Na druhej strane, súd rozhodujúci o spojení viacerých vecí na spoločné konanie nemôže opomenúť ani požiadavku rešpektovania pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 8CoPr/6/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1316220415 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 12. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ondrej Krajčo ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1316220415.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. O
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 43CoKR/29/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6116214292 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Kmeťová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:6116214292.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Kmeťov
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 30S/179/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5019200763 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 07. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Jančárová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2022:5019200763.2 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Jančárovej a členo
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 1Cob/6/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8314211435 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 01. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Tóth ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8314211435.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tótha a členo
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 19Co/75/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8115222453 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 04. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zlata Simková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2018:8115222453.2 Opravné uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členov senátu JUDr. Gabriely V
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5Co/93/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1211204961 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Považan ECLI: ECLI:SK:KSBA:2015:1211204961.1 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Juraja Považana a členov senátu JUDr. Janky R
MENU