SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1162238
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64424
USSR: 35610
NSČR: 123961
NSSČR: 66961
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424567
Krajské súdy (ČR): 43660
Posledná aktualizácia
07.06.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: akcionárske práva


Približný počet výsledkov: 27 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: akcionárske práva
  • akcionarsky nájdené 412 krát v 211 dokumentoch
  • pravat nájdené 890174 krát v 200268 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 20 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 12 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty


Právna veta: Základnou podmienkou dôvodnosti, a teda východiskom prípadnej úspešnosti určovacej žaloby podľa ust. § 80 písm. c) O.s.p. je existencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom právnom určení. Rozumie sa tým právny záujem žalobcu, ktorý musí byť daný v čase vyhlásenia rozsudku. Tento právny záujem musí byť kvalifikovaný, t.j. naliehavý. Je primárne potrebné ujasniť, či a ako sa následné požadované určenie môže dotknúť právnych pomerov strán (t.j. či môže založiť právne významný následok v týchto pomeroch). Určovacia žaloba je zvyčajne prípustná vtedy, ak sa ňou odstraňuje spornosť vzťahu str ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôsledku čoho konaním na to neoprávnených osôb v mene žalobcu ako akcionára žalovaného v 1/ rade mali byť porušené jeho akcionárske práva, ani len netvrdil a nekoncentroval dôvody vo vzťahu k prijatým uznesenia č. 1 až 4 na MVZ žalovaného v 1 .
Právna veta: 1. Podľa ust. § 184a ods. 1 písm. b) ObZ pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia verejnej obchodnej spoločnosti obsahuje okrem náležitosti podľa § 184 ods. 4 aj poučenie o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 vrátane lehôt na ich uplatnenie, ak internetová stránka spoločnosti obsahuje poučenie o týchto právach, stačí, ak pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pre audit bolo schválené valným zhromaždením. Žalovaný je toho názoru, že konanie žalovaného nemohlo žiadnym spôsobom obmedziť akcionárske práva žalobcu v súvislosti s valným zhromaždením konaným dňa internetovej stránke spoločnosti, ako vyplýva z oznámenia o konaní ... pre audit bolo schválené valným zhromaždením. Žalovaný je toho názoru, že konanie žalovaného nemohlo žiadnym spôsobom obmedziť akcionárske práva žalobcu v súvislosti s valným zhromaždením konaným dňa 30.4.2010 a navrhuje, aby súd žalobu v .
... spoločnosti TRANSPETROL, a.s., a na ich základe vykonávali právne úkony v neprospech žalovaného, ktoré poškodzujú aj akcionárske práva žalobcu, ako jediného akcionára žalovaného. Dňa 4.7.2009 spísal Mgr. Ing. Ignác Ilčišin, konajúci ako predseda ... čase konania zhromaždenia považovaného za MVZ žalovaného bol a doposiaľ je jediným akcionárom žalovaného, nemôže riadne vykonávať akcionárske práva a žalobcovi ako aj samotnému žalovanému trvalo hrozí škoda veľkého rozsahu. Za právne významnú a pre rozhodnutie .
... akcionárom sprístupniť celkovo 11 dokumentov, ktoré im však sprístupnené neboli, v čom žalobca vidí porušenie zákona, ktoré mohlo obmedziť jeho akcionárske práva. K odvolaniu žalobcu sa vyjadril žalovaný 2/, ktorý navrhol odvolaciemu súdu, aby rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdil .
... na MVZ zúčastnili i takéto osoby, ktoré ku dňu rozhodujúcemu dňu určenému v súlade so zákonom neboli osobami oprávnenými uplatňovať akcionárske práva. Žalobca mal za to, že porušenia OBZ, Stanov žalovaného, ktorých sa žalovaný pri zvolaní MVZ a prijímaní napadnutého Uznesenia č .
... spochybnenú v inom konaní spochybnenú zdôraznil, že súčasní akcionári nemôžu na základe takýchto domnelých akcií vykonávať svoje akcionárske práva. Vôbec nie je rozhodujúca skutočnosť, že žalobca na spornom MVZ vystupoval ako akcionár na základe vlastníctva ... v inom konaní spochybnenú zdôraznil, že súčasní akcionári nemôžu na základe takýchto domnelých akcií vykonávať svoje akcionárske práva. Vôbec nie je rozhodujúca skutočnosť, že žalobca na spornom MVZ vystupoval ako akcionár na základe vlastníctva .
... neodkladne, pretože si to vyžaduje ochrana práv navrhovateľa ako majoritného akcionára spoločnosti Trenkwalder, a.s., ktorému je bránené vykonávať jeho akcionárske práva predsedom predstavenstva, ktorý svoju funkciu vykonáva v rozpore s ustanoveniami zákona. Súd považuje za potrebné uviesť, že na vznik predmetného .
... prevod nebol obmedzený, teda obmedziteľnosťou prevodu listinných akcií na meno, ktoré žalobca nevlastní, nemohli byť nijako obmedzené jeho akcionárske práva. Žiadal žalobu zamietnuť a zaviazať žalobcu k náhrade trov konania. CDCP SR, a.s. písomne dňa 25.11 ... uznesenia boli prijaté v rozpore so zákonom a/alebo so stanovami a porušenie zákona a stanov sú spôsobilé obmedziť akcionárske práva žalobcu. Žalobca namieta, že žalovaný ako akciová spoločnosť v rozpore so zákonom nevedie zoznam akcionárov podľa § 156 .
... bola získaná primeraná trhová cena. Predmetom konania je neplatnosť dražby a z rozhodnutia súdu budú dotknuté vlastnícke a akcionárske práva žalobcu. V žalobe uviedli, že ešte pred samotným zahájením opakovanej dražby bolo pánom L. V., štatutárnym zástupcom ... bola získaná primeraná trhová cena. Predmetom konania je neplatnosť dražby a z rozhodnutia súdu budú dotknuté vlastnícke a akcionárske práva žalobcu. V žalobe uviedli, že ešte pred samotným zahájením opakovanej dražby bolo pánom L. V., štatutárnym .
... E., kde mal zastupovať najväčšieho akcionára. Tým, že sa valného zhromaždenia nezúčastnil má najväčší akcionár doteraz problémy uplatniť si svoje akcionárske práva. V súvislosti so snahou poškodiť jeho meno, obchodné aktivity a okradnúť ho podal trestné oznámenia, žaloby a v súčasnosti vedie .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.