Nájdené rozsudky pre výraz: akcionárske práva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 60

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

30 dokumentov
16 dokumentov
2 dokumenty
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Podľa ust. § 184a ods. 1 písm. b) ObZ pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia verejnej obchodnej spoločnosti obsahuje okrem náležitosti podľa § 184 ods. 4 aj poučenie o práve akcionára požadovať na valnom zhromaždení informácie a vysvetlenia podľa § 180 ods. 1 a o práve zaradiť ním určenú záležitosť do programu rokovania valného zhromaždenia podľa § 181 ods. 1 vrátane lehôt na ich uplatnenie, ak internetová stránka spoločnosti obsahuje poučenie o týchto právach, stačí, ak pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o konaní valného zhromaždenia obsahu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Martin 15Cb/138/2010 5710209043 28.09.2012 JUDr. Miriam Štillová ECLI:SK:OSMT:2012:5710209043.5 Rozhodnutie Okresný súd Martin pred samosudkyňou JUDr. Miriam Štillovou v právnej veci žalobcu: Vivid Advisory, s. r. o. so sídlom Ulica 29. augusta 32/B, 811 09 Bratislava, IČO: 44 362 901, právne zastúpená spoločnosťou Vivid Legal, s. r. o. so sídlom Plynárenská 7/A, 8
Právna veta: Základnou podmienkou dôvodnosti, a teda východiskom prípadnej úspešnosti určovacej žaloby podľa ust. § 80 písm. c) O.s.p. je existencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom právnom určení. Rozumie sa tým právny záujem žalobcu, ktorý musí byť daný v čase vyhlásenia rozsudku. Tento právny záujem musí byť kvalifikovaný, t.j. naliehavý. Je primárne potrebné ujasniť, či a ako sa následné požadované určenie môže dotknúť právnych pomerov strán (t.j. či môže založiť právne významný následok v týchto pomeroch). Určovacia žaloba je zvyčajne prípustná vtedy, ak sa ňou odstraňuje spornosť vzťahu str ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 13Cob/24/2018 5810205198 12. 12. 2018 Mgr. Zuzana Štolcová ECLI:SK:KSZA:2018:5810205198.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Zuzany Štolcovej a členov senátu JUDr. Márie Dubcovej, JUDr. Róberta Bebčáka, v právnej veci žalobcu: SEAFLY ESTATE, a.s., so sídlom Nová Rožňavská 13
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4CoKR/27/2018 7115214277 27. 02. 2019 Mgr. Mária Hlaváčová ECLI:SK:KSKE:2019:7115214277.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte predsedníčky senátu Mgr. Márie Hlaváčovej a sudcov JUDr. Zdenky Kohútovej a JUDr. Igora Ragana v právnej veci žalobcu: Česká exportní banka, a.s., Vodičkova 34, č. p. 701, 111 21 Praha 1, Česká republ
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/82/2017 1208212901 07. 06. 2018 JUDr. Andrea Haitová ECLI:SK:KSBA:2018:1208212901.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Haitovej a členov senátu Mgr. Soni Pekarčíkovej a JUDr. Andrey Sedlačkovej, v právnej veci žalobcu: C.. L. L., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, správca
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 31Cob/25/2013 2712204574 04.04.2013 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:KSTT:2013:2712204574.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcu: FACTOR ASSET MANAGMENT GROUP, a.s., Čelakovského 2, 811 03 Bratislava, IČO: 35 851 996, zastúpeného: JUDr. Peter Kubík, advokát, s.r.o., so sídlom Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 47 233 931, proti žalovanému: H
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/21/2021 1220205591 30. 03. 2021 JUDr. Andrea Sedláčková ECLI:SK:KSBA:2021:1220205591.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Sedlačkovej a členiek senátu JUDr. Marty Šašinkovej a JUDr. Moniky Školníkovej v právnej veci žalobcov: 1/ Private Equity Investments, s.r.o., Bottova 2A, 811 09 Bratislava - m
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4Cob/34/2018 8116212819 25. 06. 2019 JUDr. Anna Ilčinová ECLI:SK:KSPO:2019:8116212819.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Ilčinovej a členov senátu JUDr. Mareka Kohúta a JUDr. Jozefa Angeloviča, v spore žalobcu: 1/ V.. V. J., W. X. XXXX/XXX, XXX XX W., 2/ H.. W. J., V. Q. XXXX/X, XXX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 28Cb/112/2002 1002899942 07. 11. 2012 JUDr. Jarmila Glončáková ECLI:SK:KSBA:2012:1002899942.21 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Glončákovej a členov senátu JUDr. Ľubici Kriškovej a Mgr. Štefana Zelenáka v právnej veci žalobcu v 1. rade GABANA, a. s. v likvidácii, IČO 36 45
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 3Cob/207/2011 7705214400 28. 02. 2013 Mgr. Jolana Fuchsová ECLI:SK:KSKE:2013:7705214400.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu R. a.s., Z., A. č. XXX, Z., IČO: XXXXXXXX zast. O.. R. N., advokátkou, O. č. 6, N., proti žalovanému: Y. a.s. Z. v likvidácií, O. č. XX, N., IČO: XXXXXXXX, zast. spoločnosťou V. A., s.r.o. S. č. 4, G., IČO: XXXXXX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 3Cob/187/2014 7705214400 10. 12. 2015 JUDr. Juraj Sopoliga ECLI:SK:KSKE:2015:7705214400.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Sopoligu a členov senátu JUDr. Drahomíry Brixiovej a JUDr. Gabriely Varhalíkovej v právnej veci žalobcu: R. a.s. Z., so sídlom A. XXX, Z., IČO: XX XXX XXX, zast
MENU