SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1188004
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64725
USSR: 35948
NSČR: 124682
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425623
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
12.07.2020 21:07

Nájdené rozsudky pre výraz: akciová spoločnosť


Približný počet výsledkov: 10360 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: akciová spoločnosť
  • akciovy nájdené 28373 krát v 14027 dokumentoch
  • spolocnostiam nájdené 874489 krát v 106952 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 503 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 306 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 285 dokumentov
Najvyšší súd Českej a Slovenskej federatívnej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Akcia je cenný papier, ktorý vyjadruje časť základného imania. Zároveň vyjadruje účasť akcionára ako spoločníka v spoločnosti, t.j. práva a povinnosti akcionára ako spoločníka. S vlastníctvom akcií je spojené právo podieľať sa nariadení spoločnosti (možnosť zúčastniť sa na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti, hlasovať na valnom zhromaždení, žiadať vysvetlenia a podávať návrhy), ako aj majetkové práva (právo podieľať sa na výsledku hospodárenia alebo podieľať sa na likvidačnom zostatku). Akciová spoločnosť je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou m ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2CoKR/20/2012 3110213035 25.04.2013 JUDr. Tatiana Pastieriková ECLI:SK:KSBA:2013:3110213035.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tatiany Pastierikovej a členiek senátu JUDr. Blaženy Hirnerovej a JUDr. Eleny Kúšovej v právnej veci navrhovateľa v 1. rade: N. H., R. I. XX, XXX XX I., zastúpený: F. .
Právna veta: Pokiaľ ide o námietku právneho zástupcu žalobcu týkajúceho sa nesprávneho právneho posúdenia, odvolací súd dospel k záveru, že valné zhromaždenie konané dňa 23.06.2010 bolo zvolané predstavenstvom v súlade so stanovami. Túto skutočnosť nespochybnil ani jeden z účastníkov konania. Pokiaľ ide o otázku správnosti kreovania členov dozornej rady, došlo u účastníkov k rozdielnemu výkladu príslušných ustanovení stanov spoločnosti, ako aj ust. § 200 Obchodného zákonníka. Prvostupňový súd vo svojom rozhodnutí konštatuje, že pokiaľ ide o členov dozornej rady žalovaného, k prevoleniu členov dozorne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 31Cob/49/2012 2110220879 14. 11. 2013 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2013:2110220879.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Ľubomíra Bundzela v právnej veci žalobcu: GLOBAL PACIFIK WEST, s.r.o., so sídlom Vysoká 16, Bratislava, IČO: 35 951 796, .
Právna veta: 8. V zmysle § 187 ods. 1 ObZ patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia (ďalej len „VZ“) okruh uvedených otázok, ktoré patria najvyššiemu orgánu spoločnosti (pokiaľ nie je napr. prenesená kompetencia na iný orgán spoločnosti). Pri skúmaní, aké otázky podľa uvedeného ustanovenia patria do kompetencie VZ je na mieste konštatovať, že ide o otázky týkajúce sa samotnej spoločnosti, do vnútra spoločnosti, pričom tieto sa spravidla aj prejavia navonok. Podľa § 187 ods. 1 písm. j) ObZ, do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 15Cob/150/2017 4116233503 17. 04. 2018 JUDr. Ján Bzdúšek ECLI:SK:KSNR:2018:4116233503.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Bzdúška a členov senátu JUDr. Pavla Lukáča a JUDr. Martiny Balegovej, v právnej veci žalobcov: 1./ Ing. Vladimír Daniška, nar. XX.XX.XXXX, bytom R. XX, XXX XX R., 2./ Marián Lukáčik .
Právna veta: Bezdôvodným obohatením podľa § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka je majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov. Povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie vzniká podľa § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka tomu, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatil. Pre vznik záväzkového právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia sa musí povinná osoba obohatiť = získať majetkový prospech.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/21/2013 6611200501 22.01.2014 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2014:6611200501.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov Mgr. Kataríny Katkovej a JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD., v právnej veci navrhovateľa SPOOL a. s., so sídlom Lučenec, .
Právna veta: Dozorná rada je jedným z obligatórnych orgánov akciovej spoločnsti a má zákonom vymedzenú kontrolnú právomoc, ktorá sa vzťahuje k výkonu funkcie členov predstavenstva a k uskutočňovaniu podnikateľskej činnosti obchodnej spoločnosti. Okrem všeobecnej kontrolnej pôsobnosti dozorná rada preskúmava činnosti predstavenstva aj v zákonom stanovených záležitostiach. Takýmto prípadom je aj citovaná úprava § 180 ods. 4 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého dozorná rada preskúmava postup predstavenstva, pokiaľ predstavenstvo na valnom zhromaždení odmietne poskytnúť akcionárovi požadované údaje. Dozorná ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/132/2017 6716209321 22. 11. 2017 JUDr. Eva Kmeťová ECLI:SK:KSBB:2017:6716209321.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Kmeťovej a z členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Márie Jamriškovej PhD. v právnej veci žalobcu Pôžičky a exekúcie s. r. o, so .
Právna veta: 16. Hoc aj uplatnený nárok na mimoriadny výkonnostný bonus predstavoval variabilnú a nenárokovateľnú zložku mzdy, rozhodnutím štatutárneho orgánu zamestnávateľa - žalovaného o výplate mimoriadneho výkonnostného bonusu pre kľúčových zamestnancov zo dňa 28.07.2016 vznikol žalobcovi ako zamestnancovi nárok na jeho výplatu. Pokiaľ predstavenstvo pri priznaní tohto nároku nepostupovalo v súlade s internými predpismi spoločnosti, prípadne nebol vyžiadaný súhlas dozornej rady, táto skutočnosť môže vyvolať zodpovednostné vzťahy medzi členmi štatutárneho orgánu a samotnou spoločnosťou. Zamestnáva ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 11CoPr/6/2019 5918200639 27. 08. 2019 JUDr. Eva Malíková ECLI:SK:KSZA:2019:5918200639.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Malíkovej a členov senátu JUDr. Romana Tichého a Mgr. Miroslava Šeptáka, v spore žalobcu: Ing. Y. Q., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom P. XX, právne zastúpený .
Právna veta: Citované ustanovenia upravujú práva akcionára na informácie vo vzťahu k akciovej spoločnosti. Možnosť požadovať takéto informácie je vo všeobecnosti obmedzená na informácie o záležitostiach, ktoré sú predmetom jednania valného zhromaždenia. Nad rámec upravený v zákone môžu byť práva a povinnosti akcionárov ďalej rozšírené v stanovách, pokiaľ to zákon pripúšťa. Okrem iných, medzi práva akcionára v zmysle Obchodného zákonníka vo všeobecnosti patrí právo podieľať sa na riadení spoločnosti, právo podieľať sa na zisku a na likvidačnom zostatku spoločnosti, právo požadovať za podmienok stanovených z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7Cob/7/2017 8112219209 04. 07. 2017 JUDr. Jozef Angelovič ECLI:SK:KSPO:2017:8112219209.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Angeloviča a členov senátu JUDr. Jozefa Škraba a JUDr. Mareka Kohúta, v sporovej veci žalobcu: F.. V. S., J.. X.X.XXXX, Y. Č.. XX, XXX XX G., právne zastúpeného: Advokátska .
... 16. 6. 2010 cestoval bez cestovného lístka, čím porušil tarifné a prepravné podmienky Dopravného podniku hl.m. Prahy, akciová spoločnosť, ktorý zmluvou o postúpení pohľadávok postúpil svoju pohľadávku proti žalovanému na postupníka Tessile ditta a.s., so sídlom Praha, ... prílohou k tejto zmluve, bola pohľadávka, ktorá je predmetom tohto konania, postúpená spoločnosťou Dopravný podnik hl.m. Prahy, akciová spoločnosť, IČO: 00 005 886, Sokolovská 217/49, Praha 9 ako postupcom na spoločnosť Tessile ditta a.s., so .
... V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice - okolie samosudkyňou JUDr. Leou Švrčekovou, v právnej veci žalobcu Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, so sídlom v Ľuboticiach, Bardejovská 7, IČO 31 718 922, zastúpeného JUDr. Ernestom Vokálom, advokátom v Prešove, Hlavná 61, proti .
... V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I samosudkyňou JUDr. Alenou Mazúrovou v právnej veci žalobcu: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, so sídlom Bardejovská 6, 043 29 Košice, IČO: 31 701 914, zastúpený JUDr. Peter Frajt, advokát, s.r.o., so .
... V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Banská Bystrica sudkyňou JUDr. Jarmilou Jánošovou v právnej veci žalobcu Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť, so sídlom Balkán 53, Zvolen, IČO: 36 054 666, zastúpeného BOĽOŠ Advokátska kancelária s. r. o., so sídlom Horná 23 .
... V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I sudkyňou JUDr. Zuzanou Stolárovou v právnej veci žalobcu: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, IČO: 31 701 914, so sídlom v Košiciach, Bardejovská 6, zastúpeného advokátom JUDr. Petrom Frajtom, so sídlom Advokátskej kancelárie v .
... nepostačujúci. Poukazoval i na ustanovenie § 161 Obchodného zákonníka, zakotvujúce jeden zo základných princípov fungovania akciových spoločností, ktorým je zákaz upisovania vlastných akcií spoločnosťou. Z tohto ustanovenia vyplýva, že spoločnosť nemôže ... nepostačujúci. Poukazoval i na ustanovenie § 161 Obchodného zákonníka, zakotvujúce jeden zo základných princípov fungovania akciových spoločností, ktorým je zákaz upisovania vlastných akcií spoločnosťou. Z tohto ustanovenia vyplýva, že spoločnosť nemôže .
... súd Pezinok, so sídlom v Pezinku, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Michaelou Štiglicovou v právnej veci navrhovateľa: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska č. 1, Bratislava, zastúpený: JUDr. Marián Chovanec, advokátom, so sídlom: Račianska 19/C, Bratislava proti odporcovi: M. C., nar .
... .3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava samosudkyňou JUDr. Ľuboslavou Vankovou v právnej veci navrhovateľa: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, IČO 00 492 736, Olejkárska 1, Bratislava, právne zastúpený: JUDr. Vladimír Kán, advokát, Nám. M. Benku 9-C1, Bratislava, proti .
... súd Pezinok, so sídlom v Pezinku, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Michaelou Štiglicovou v právnej veci navrhovateľa: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska č. 1, Bratislava, zastúpený: JUDr. Vladimírom Kánom, advokátom, so sídlom: Námestie Martina Benku 9-C1, Bratislava, proti odporcovi: H .
... MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II rozhodol samosudkyňou JUDr. Monikou Géciovou v právnej veci navrhovateľa: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, IČO: 31701914, Bardejovská 6, Košice, právne zastúpený advokátom JUDr. Petrom Frajtom, advokátom, Garbiarska 5, Košice proti odporcovi: B. M., nar .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.