Nájdené rozsudky pre výraz: akčný plán

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 47

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

16 dokumentov
4 dokumenty
76 dokumentov
86 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci
Právna veta: Hmotnoprávnym základom pre uplatnenie práva žalobcu na náhradu škody je ust. § 9 zák. č. 514/2003 Z.z. v znení platnom do 31.12.2012 o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, podľa ktorého štát zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom. Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom má povahu objektívnej zodpovednosti, ktorej sa nemožno zbaviť a ktorá je založená na súčasnom (kumulatívnom) splnení troch podmienok, ktorými je nesprávny úradný postup, vznik škody a príčinná súvislosť medzi nesprávnym úradným postupom a vznikom škody. Prvotnou ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/333/2016 3815201352 15. 06. 2017 JUDr. Iveta Martináková ECLI:SK:KSTN:2017:3815201352.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivety Martinákovej a sudkýň JUDr. Oľgy Lichnerovej a JUDr. Alice Beňovej v spore žalobcu O., zastúpeného M., proti žalovanému Z., o náhradu škody, o odvolaní žal
Právna veta: Základnou hmotnoprávnou podmienkou existencie a trvania nároku na príspevok na výživu rozvedeného manžela je nepochybné preukázanie, že rozvedený manžel nie je schopný sám sa živiť. Skutočnosť, že rozvedená manželka má príjem, sama o sebe nestačí na konštatovanie, že je schopná sama sa živiť, ak z tohto príjmu nie je schopná uhradiť popri nevyhnutných nákladoch na stravovanie aj ďalšie nevyhnutné životné náklady. Preukázanie tejto skutočnosti je podmienkou vzniku nároku na príspevok, ale nie hľadiskom určujúcim rozsah príspevku, ktorý zákon vymedzuje pojmom primeraná výživa čo znamená, že nár ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 8Co/28/2020 7819202432 18. 12. 2020 JUDr. Agnesa Hricová ECLI:SK:KSKE:2020:7819202432.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Agnesy Hricovej a členov senátu JUDr. Moniky Géciovej, PhD. a Mgr. Miloša Greguša v právnej veci navrhovateľky R. P. nar. XX.X.XXXX bývajúcej na E. ul. č. XXX/X v S.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 31S/77/2020 5920200206 18. 05. 2021 JUDr. Jana Vargová ECLI:SK:KSZA:2021:5920200206.2 Uznesenie Krajský súd v Žiline v právnej veci žalobcov: 1/ Za zdravý Ružomberok, o. z., so sídlom Š. Moyzesa 1564/ 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 52 354 300, 2/ Ochrana ovzdušia Dolný Liptov, o. z., so sídlom Lisková 807, 034 81 Lisková, IČO: 37809059, proti žalovaným: v rade 1
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Cob/60/2019 1515202376 24. 09. 2020 JUDr. Dana Šiffalovičová ECLI:SK:KSBA:2020:1515202376.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dany Šiffalovičovej a členiek senátu JUDr. Eleny Kúšovej a JUDr. Tatiany Pastierikovej v právnej veci žalobcu: AUTOREAL TT, s.r.o., Bratislavská 68, 917 01
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/103/2018 6016200336 25. 10. 2018 JUDr. Jana Novotná ECLI:SK:KSBB:2018:6016200336.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Antalovej a členov senátu JUDr. Jany Novotnej a JUDr. Petra Molčana, v právnej veci žalobcu: M. X., nar. XX. F. XXXX, bytom L. Q. č. X, XXX XX E
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Co/142/2015 8114213221 29. 05. 2015 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2015:8114213221.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu: Dopravný podnik Bratislava, a.s., so sídlom Olejkárska č.1, 814 52 Bratislava zastúpeného JUDr. Vladimírom Kánom, advokátom, so sídlom v Bratislave, Námestie Martina Benku 9-C1 proti žalovanému: G. W., nar. XX.XX.XXXX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 21Co/387/2015 8114210069 17. 12. 2015 JUDr. Antónia Kandravá ECLI:SK:KSPO:2015:8114210069.2 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu: Dopravný podnik Bratislava, a.s., so sídlom Olejkárska č. 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00 492 736, zastúpeného: JUDr. Vladimírom Kánom, advokátom, so sídlom v Bratislave, Námestie Martina Benku 9-C1, proti žalované
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 21Co/284/2014 8113235947 30. 01. 2015 JUDr. Antónia Kandravá ECLI:SK:KSPO:2015:8113235947.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľa: Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., so sídlom Bardejovská 7, Ľubotice, IČO: 31 718 922, právne zastúpeného JUDr. Ernestom Vokálom, advokátom, so sídlom Hlavná 61, Prešov, proti odporcovi: R.. R. T., nar. X.X
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 20Co/32/2014 8112225189 27. 02. 2014 JUDr. Michal Boroň ECLI:SK:KSPO:2014:8112225189.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, proti žalovanej: A. S., bytom V., W. XXXX/XX, v konaní o zaplatenie 361,32 Eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Pr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/39/2016 6016200336 24. 11. 2016 JUDr. Alena Antalová ECLI:SK:KSBB:2016:6016200336.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Antalovej a členov senátu JUDr. Jany Novotnej a JUDr. Jozefa Zlochu, v právnej veci žalobcu: M. X., nar. XX. F. XXXX, bytom L. Q. č. 3, XXX XX
MENU